ประกาศรับสมัครงาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ช่วยนายติดต่อประสานงานเรื่องทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามนายไปในที่ต่างๆ หรือ ต่างจังหวัดได้ -ช่วยงานเบ็ดเตล็ดทั่วไปของนายตามที่ได้รับมอบหมาย -ช่วยดูแลไปเป็นเพื่อนลูกนาย -ช่วยตอบ Admin ส่วนตัวของนาย -ดูของ ชื้อของให้นาย -ค้นหาข้อมูล-สืบค้นข้อมุล ต่างๆให้นาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
**ประจำครัวเบเกอรี่ ผลิตเค้ก เบเกอรี่ คุกกี้และแพคขนมเพื่อเตรียมจัดส่งให้สาขาและตาม Order ที่ลูกค้าสั่ง ** ปาดและตกแต่ง ขึ้นรูปเค็กได้ **ทำงานเวลา 08.00-17.00น 6 วัน/สัปดาห์
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ติดต่อประสานงาน 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ website ของทางบริษัทที่เกี่ยวกับ เมนูอาหาร แพคเกจจิ้งขนมเค้ก คุกกี้ เบเกอรี่ และสื่ออื่นๆเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท 3.ถ่ายภาพ/คลิป/ ตัดต่อ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน 4. ใช้ AI ได้ 5.คิดคอนเท้นท์ เขียน Caption
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
รับสินค้า จากฝ่ายจัดซื้อ จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ จ่ายสินค้าให้สาขา เช็คสต๊อก
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จัดเซ็ทเมนู Order เครื่องดื่มและเมนูขนมหวาน -น้ำผลไม้ , ค็อกเทล , ชา-กาแฟ , ไวน์ -เค้ก เบเกอรี่ -ดูแลความสะอาดเคาน์เตอร์และจัดเก็บวัตถุดิบ
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,950 ++ (รวม 13,000-15,000 )
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร -ดูแลสรุปปิดยอดในแต่ละรอบและงานเอกสารต่างๆ -คอยตอนรับและดูแลบริการลูกค้า
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 11,500++(รายได้รวม 16,000-17,000)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารและลูกๆของผู้บริหาร (บ้านนายอยู่ทองหล่อ ซอย 4 ) 2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร 3.สามารถไปต่างจังหวัดหลายวันได้
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 + OT รวมรายได้ 20,000 ++
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
ทำเอกสารประสานงานต่างๆตามคำสั่ง
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า 2.ควบคุม ดูแลการเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า 3.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 4.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า 5.อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า 6.บริหารงานรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขาตามนโยบายบริษัท 7.ประเมินผลการทำงานพนักงาน 8.บฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-เป็นผู้ช่วยกุ๊กในครัว -จัดเตรียมวัตถุดิบให้กุ๊กปรุงอาหารทั้งไทย - ยุโรป รวมถึงการเป็นผู้ช่วยสำหรับหยิบ-จับอุปกรณ์ให้กุ๊ก เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการประกอบอาหารให้ลูกค้า
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 10,950 ++ (รวม 13,000-15,000 )
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า 2.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 3.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า 4.อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า 5.กำกับ พนักงานบริการภายในร้านสาขาตามนโยบายบริษัท 6.ประเมินผลการทำงานพนักงาน 7.ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 20,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
แพ็คกิ้งสินค้า จัดเตรียมวัตถดิบ ผลิตสินค้า ตามออเดอร์
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000 บาท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 3.จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและควบคุมการใช้จ่ายภายในอำนาจที่กำหนด 4.ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดต
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 45,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ดราฟท์แบบที่กำหนดได้ -แก้ไขแบบตามที่กำหนดและงานด้านศิลป์ตามที่ได้รับมองหมาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
ทำอาหารตามมาตรฐาน ควบคุม คุณภาพอาหาร ควบคุม กำลังคนในครัว
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 14,000-15,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
- จัดทำเงินเดือน และ Service Charge ของพนักงาน ทั้งระบบ เช็คเวลาการทำงานของพนักงาน บันทีกใบลา คำนวณและตรวนสอบค่าจ้างราย เดือน - ตรวจสอบสถิติ และ สรุป Time Attandance การมาทำงานของพนักงาน - รวบรวม ตรวจสอบ สรุปบันทึกเวลาทำงาน พร้อมทั้งทำการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม / ประสานงานกองทุนเงินทดแทน กท.44 / กท.16 - นำเข้าประวัติพนักงานใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือสามารถยื่นแบบออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆได้ เช่น คร.11 / กท.20 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 ขึ้นไป
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ดูแลความสะอาดบ้านและคอนโด (อยู่ใกล้กัน) -ดูแลติดตามผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้) -ดูแลน้อง ไปรับ-ไปส่ง ที่โรงเรียนได้ ( น้องเป็นเด็กโตอายุ 11 กับ 13 )
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-Autocad -.Sketchup -MicrosoftOffice -ควบคุมงานด้านงานก่อสร้างและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ -อ่านแบบ-เขียนแบบได้ -ประสานงานได้ อื่นๆ ได้ -ดราฟท์แบบที่กำหนดได้ -แก้ไขแบบตามที่กำหนดและงานด้านศิลป์ตามที่ได้รับมองหมาย -ประจำอยุ่ที่สำนักงานใหญ่อ่อนนุช 40 และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
- ประสานงานกับส่วนงานภายในบริษัทตามการได้รับมอบหมาย - ประสานงานภายนอกกับหน่วยงานต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย - ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำรอบ รายงานผู้บังคับบัญชา
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 30,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
หน้าที่ 1.กำกับ และควบคุม ภาพรวมการทำสื่อ สำหรับการสื่อสารการตลาด 2.รวบรวมข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์สื่อสารการตลาด เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารทั้งในส่วน online และ offline 3.กำหนดงบประมาณ ควบคุม และ วัดผลประสิทธิภาพเครื่องมือสื่อสารการตลาด 4.ติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคในการเปิดรับสื่อ และวิเคราะห์กลยุทธ์ 5.วางแผน และควบคุมงานทางด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.