ประกาศรับสมัครงาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ช่วยนายติดต่อประสานงานเรื่องทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามนาย หรือขับรถให้นาย และ ครอบครัว นาย -ช่วยงานเบ็ดเตล็ดทั่วไปของนายตามที่ได้รับมอบหมาย -ขับรถรับ-ส่งลูกนาย และดู
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000-17,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
สจ๊วต - เคลียร์จาน ล้างจาน และดูแลความสะอาดส่วนประกอบอาหาร และส่วนสนับสนุนงานบริการ
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 9,930++ (รายรับรวมประมาณ 11,000-12,000)
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ติดต่อประสานงาน 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ website ของทางบริษัทที่เกี่ยวกับ เมนูอาหาร แพคเกจจิ้งขนมเค้ก คุกกี้ เบเกอรี่ และสื่ออื่นๆเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท 3.ถ่ายภาพ/คลิป/ ตัดต่อ โดยใช้โป
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน/จ่ายเงิน ประจำวันที่ได้รับ 2.จัดทำทะเบียนคุมการรับเงินจ่ายเงินต่างๆทั้งทะเบียนคุมเงินสด,ทะเบียนคุมเช็ค และ ตรวจสอบ Bank Statement 3.ลงบัญชีตามงานที่ได้รับมอบห
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-18000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
เป็นผู้ช่วยกุ๊กครัวไทย และ/หรือครัวยุโรป (แยกหรือรวมในคนเดียวก็ได้) ขึ้นหน้าเตา เตรียมวัตถุดิบ หั่น,สับ,ซอย,ทอด ประกอบอาหาร และจัดเก็บวัตถุดิบ ให้เรียบร้อย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ++ (รวม 13,000-15,000 )
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จัดเซ็ทเมนู Order เครื่องดื่มและเมนูขนมหวาน -น้ำผลไม้ , ค็อกเทล , ชา-กาแฟ , ไวน์ -เค้ก เบเกอรี่ -ดูแลความสะอาดเคาน์เตอร์และจัดเก็บวัตถุดิบ
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ++ (รวม 13,000-15,000 )
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ดูแลน้อง -ไปส่งน้องที่โรงเรียน -ดูแลทำความสะอาดบ้าน -ทำงานตามที่นายสั่ง
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-แคชเชียร์ประจำร้านอาหาร -ดูแลสรุปปิดยอดในแต่ละรอบและงานเอกสารต่างๆ -คอยตอนรับและดูแลบริการลูกค้า
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 11,000++(รายได้รวม 16,000-17,000)
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า 2.ควบคุม ดูแลการเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า 3.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และ
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 21,000-27,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารและลูกๆของผู้บริหาร 2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
โบกรถ - รับรถบริเวณด้านหน้าร้านใน ซ.ทองหล่อ11 ขับรถกอล์ฟส่งลูกค้าและดูแลรถของลูกค้า บริเวณหน้าร้านและลานจอดรถ
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 9930+ (รายรับรวมประมาณ 11,000-12,000)
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
ทำเอกสารประสานงานต่างๆตามคำสั่ง
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 17,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1. เป็นผู้กำกับและบริหารงานปฏิบัติการสาขาร้านอาหาร Audrey Cafe ทั้ง 7 สาขา ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า 2.ควบคุม ดูแลการเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า 3.ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และ
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000)
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
เป็นกุ๊กครัวไทย ครัวยุโรป (แยกหรือรวมในคนเดียวกันได้) เพื่อดูแลควบคุมทีมงานและการสั่งวัตถุดิบในครัว ประกอบอาหาร ดูแลเรื่องการคิดเมนูใหม่ ควบคุณต้นทุนอาหาร
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000++(รายได้รวม 15,000-16,000)
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-เป็นผู้ช่วยกุ๊กในครัว -จัดเตรียมวัตถุดิบให้กุ๊กปรุงอาหารทั้งไทย - ยุโรป รวมถึงการเป็นผู้ช่วยสำหรับหยิบ-จับอุปกรณ์ให้กุ๊ก เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการประกอบอาหารให้ลูกค้า
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ++ (รวม 13,000-15,000 )
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.ทำงานเอกสารแจ้งซ้อม 2.รวบรวมข้อมูลและประสานงานสาขา 3.ติดต่อSupplierและหาSupplier ซ่อมบำรุง 4.ทำงานเอกสารอื่นๆเช่น เอกสารที่เกียวกับสาขา 5.สามารถเดินทางไปติดต่อประสานงานที่สาขาได้
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1. ร่วมกำหนดนโยบายกับทีมผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนด ปรับเปลี่ยนและทบทวน กลยุทธ์ในการบริหารงานของสาขาในความรับผิดชอบ 2. ให้คำปรึกษา ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และบริหารกิจกรรมต่างๆ ข
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 40,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในส่วนที่รับผิดช
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 45,000
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
-ประสานงานตามที่ฝ่ายมอบหมายทั้งภายในองค์กร คู่ค้า และ ส่วนราชการ -สืบค้นข้อมูลตามที่มอยหมาย -บันทึกข้อมูล และ รายงานตามกำหนด -ตรวจสอบเอกสารตามที่มอบหมาย -งานอื่นๆทั่วไปตามที่
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000+
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.