- ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี - ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท (GL) - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย, ภงด.3, ภงด.53 - จัดทำบัญชีทรัพย์สิน - จัดทำรายงานประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ใบกำกับภาษีขายและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบใบหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมจัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีด้านซื้อ-ขายและบันทึกตัดจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินพร้อมควบคุมการขาย,ตัดชำรุดแ
บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เขวาสินรินทร์, เมืองสุรินทร์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- เขียนแบบ/ระบบไฟฟ้า PLC, HMI, SERVO (Mitsubishi, Siemens, Delta) SCADA คอลโทรลเครื่องจักรต่างๆ ออกแบบและเขียนวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรต่างๆ โดยใช้โปรแกรม PLC - ออกแบบ Cabinet layout/wiring diagram, เขียนแบบโปรแกรม Auto Cad, Design Machine - ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - แก้ไขปัญหาด้านระบบควบคุม/PLC
บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เขวาสินรินทร์, เมืองสุรินทร์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี - ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท (GL) - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย, ภงด.3, ภงด.53 - จัดทำบัญชีทรัพย์สิน - จัดทำรายงานประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ใบกำกับภาษีขายและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายพร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบใบหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมจัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีด้านซื้อ-ขายและบันทึกตัดจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินพร้อมควบคุมการขาย,ตัดชำรุดแ
บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เขวาสินรินทร์, เมืองสุรินทร์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
- ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทางเคมีในน้ำดื่มและน้ำแร่ เช่น คลอรีน เหล็ก เป็นต้น - ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทางจุลวิทยา เช่น รายผลการ Swab test เป็นต้น - ทำหน้าที่ออก NCR เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในระหว่างกระบวนการผลิตหรือเกิดค่าเบี่ยงเบนในกระบวนการผลิต - รักษาระบบและมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง - ปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เขวาสินรินทร์, เมืองสุรินทร์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. ติดตามยอดการสั่งซื้อจากลูกค้า (PO) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่า และบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า 2. รับเรื่องร้องเรียน ปัญหา และตอบข้อมูลกับลูกค้า 3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 4. การขายสินค้าที่มีอายุสินค้าเกินกว่า 3-6 เดือน (ตามคุณลักษณะของสินค้า) 5. ติดตามการบริการหลังการขาย ตรวจสอบปัญหา การส่งสินค้า สินค้าส่งล่าช้า 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เขวาสินรินทร์, เมืองสุรินทร์
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
1. ขึ้นทะเบียนควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ GMP/HACCP และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. บันทึกรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 3. อบรมข้อกำหนด GMP/HACCP
บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุรินทร์   เขต : เขวาสินรินทร์, เมืองสุรินทร์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.