เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด - ออนไลน์และออฟไลน์
มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานด้านการทำการตลาด และการออกโปรโมชั่น ช่วยตอบคำถาม ลูกค้าเมื่อมีการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ สามารถทำการวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลออนไลน์ (Data Analysis) พื้นฐานได้ ทำการโพสท์ข้อมูล และติดตามผลสิ่งที่ได้โพสท์ สามาถปฏิบัติงานต่อจากผู้บังคับบัญชาโดยรับคำสั่งเมื่อมีการออกมาเป็นแผนการณ์หรือนโยบาย ออกแบบแผนการตลาดเบื้องต้น เพื่อนำส่งผู้บริหารในการพิจราณา ออกแบบสื่อ และร่วมกำหนดราคาสินค้า รวมถึงออกแบบโปรโมชั่นกับผู้บริหาร จัดการ และประสานงานการออกบูท รวบรวมข้อมูล ให้กับทีมงานขาย
19 มีนาคม 2562
บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท
พนักงานขับรถ
ให้บริการขับรถ รับ-ส่ง สินค้า เอกสาร ผู้บริหาร จดหมาย พัสดุต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน บริษัท ทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท บํารุงรักษารถตู้ของคณะทั้งความสะอาดภายนอกและภายใน ดูแลสมรรถภาพของ เครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง จัดทําบันทึกการใช้รถยนต์ของบริษัท ปฏิบัติงานใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
19 มีนาคม 2562
บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-12,000 บาท
Online Marketing Administrator - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการตลาด/การขาย
ดูแล โซเชี่ยลมีเดีย แชแนล และรายงานการโพสท์ตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ศึกษา และวิจัยแนวโน้มทางการตลาดออนไลน์ และสามาถสังเคราะห์สิ่งใหม่ หรือนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ได้ สามารถบอกข้อมูลป้อนกลับ ได้ถึงสิ่งที่ทำพร้อมบอกข้อเสนอแนะกลับมาได้ ลงมือโพสท์ รับคำสั่ง และทำตามคำสั่งเรื่องการตลาดออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมายได้
19 มีนาคม 2562
บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท
เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี
มีความรู้ความเข้าใจในภาระงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามแผนงานให้สำเร็จตามกำหนดเวลาและเป้าหมาย ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ติดตามเอกสารทางบัญชี และการเงิน บันทึกข้อมูลบัญชี และการเงินเข้าระบบได้ทันเวลา ปฏิบัติงานบัญชี ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร ตามมาตรฐานบัญชี ดำเนินงานบันทึกบัญชี และเคลียร์เงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและการเงินอย่างเป็นระบบ ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพื่อรีเช็คให้ตรงกับทางคลังสินค้า และรายงานผลทุกเดือน
19 มีนาคม 2562
บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-15,000
พนักงานขายเครื่องเสียงติดรถยนต์
ตอบไลน์​สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องเสียงรถยนต์ที่อินบ๊อกซ์เข้ามา ดูแลต้อนรับผู้ที่มาติดเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยหัวใจบริการ แนะนำและปิดการขายลูกค้า ผู้ที่สนใจ ผู้ที่เดินเข้ามา หรือสนใจในสินค้าและบริการทางออนไลน์ ทำงานเอกสารการขายเบื้องต้น
19 มีนาคม 2562
บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 - 20,000 บาท
พนักงานต้อนรับ
คอยดูแล ต้อนรับลูกค้า พูดคุยประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสินคัา และบริการของทางร้าน ทำเรื่องแบบทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า ตรวจเช็คสิ่งที่ลูกค้าได้รับ ความพึงพอใจเมื่อมาถึงและก่อนกลับ
19 มีนาคม 2562
บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 - 20,000 บาท
ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ เช็คระบบรถยนต์ก่อนส่งมอบ เช็คระบบและการทำงานของเครื่องเสียงเพื่อการส่งมอบ
19 มีนาคม 2562
บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
ประสานงานสินค้าส่งซ่อม
- ตามส่ิงของที่ลูกค้านำมาส่งซ่อม และรับทราบวันกำหนดรับของ - ประสานงาน และจดบันทึกวันส่ง และวันที่ได้รับสินค้าจากการส่งซ่อม - ติดต่อ และรับโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเรื่องของส่งซ่อม - จัดทำทะเบียนของส่งซ่อมทั้งหมด - ทำเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ และการลงโปรแกรมสินค้าเบื้องต้นได้ (มีการสอนงานให้)
19 มีนาคม 2562
บริษัท มีราจ คาร์ออดิโอ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,500 - 12,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560