ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
อ่าน blueprint และดำเนินการตามแบบ ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร รวมถึง ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแลระบบงานอาคาร ดูแลระบบงานสุขาภิบาล ควบคุมงานระบบ M&E ดูแลระบบงานสัญญาณกันขโมย ดูแลการติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
1.ดูแลด้านความปลอดภัยของงานก่อสร้าง 2.สำรวจ ตรวจสอบ การทำงานด้านความปลอดภัย 3.รายงานอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดขึ้นหน้า Site งาน พร้อมให้คำแนะนำ การปฎิบัติที่ถูกต้อง 4.ส่งเสริม ช่วยเหลือ ดูแล เรื่องความปลอดภัย 5.จัดประชุม กิจกรรม Mornning Talk Siteงาน ุ6.รายงานเรื่อง Manpower ประจำวัน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 7.อื่นๆที่ได้รับหมาย
บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
• วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างตกแต่งภายใน และสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อมส่งต่องานและดูแลงานส่วนกลาง • กำกับการใช้งบประมาณดำเนินการในภาพรวม เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์หลักต่าง ๆ เป็นต้น • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : (ตามตกลง + ตามประสบการณ์ตรง)
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
-ควบคุม แนะนำ และดูแลการปฏิบัติงานของช่างที่หน้างาน -ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ -ประสานงานกับทางผู้รับเหมา
บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 17,000 บาท (ตามตกลง + ประสบการณ์ตรง)
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
- ดูแลเอกสารเข้า-ออก - ออกใบ PR สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง (ในโปรแกรมสำเร็จรูป Mango) - ทำเอกสารเงินสดย่อย , เอกสารการขออนุมัติต่างๆ - ประสานงานในการเคลมสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ไซต์งานดำเนินงานไม่ติดขัด - ตรวจสอบการแต่งกายพนักงานคนงานให้ถูกต้องตามระเบียบไซต์งาน - รวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวบรวมใบลาส่งสนญ. , ดึงสแกนลายนิ้วมือตอนตัดบรอบเงินเดือน
บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - สามารถอ่านแบบ งานด้านตกแต่งภายในพอได้ - เข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - เข้าร่วมประชุมลูกค้าหรือ Owner พร้อมกับ PM ไซต์งาน - พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 ประจำออฟฟิสแถวตาก   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ดูแล update website -ยิงโฆษณา -ดูแล Facebook -ทำการตลาดออนไลน์ -ทำ Content -โพส facebook -รับผิดชอบและวางแผนในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการยิงโฆษณาพร้อมทั้งจัดทำรายงานข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและจัดการ social media platforms ของบริษัท เช่น Facebook , Line, Line@ etc. -SEO
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000-18000 บาท
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ดูแล update website -ยิงโฆษณา -ดูแล Facebook -ทำการตลาดออนไลน์ -ทำ Content -โพส facebook -รับผิดชอบและวางแผนในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการยิงโฆษณาพร้อมทั้งจัดทำรายงานข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและจัดการ social media platforms ของบริษัท เช่น Facebook , Line, Line@ etc. -SEO
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-18000
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ทำใบเสนอราคา -ทำใบขอเรียกรับชำระเงิน -ดูแลตรวจสอบใบสั่งจ้าง -ติดต่อประสานงานกับบริษัทอื่น -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000-18000
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร -ตรวจเอกสาร จัดเรียงเอกสาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงาน e-mail, Facebook, line -ดูแล website , Facebook -พิมพ์เอกสาร
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000 บาท
วันที่ : 21 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24934 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 2494 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.