เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
พนักงานขาย บริการกำจัดแมลง (Pest Control) สำนักงาน ขอนแก่น
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 2    เงินเดือน : รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป (หรือตามตกลง)
พนักงานขาย บริการกำจัดแมลง (Pest Control) สำนักงาน นนทบุรี (กทม)
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป (หรือตามตกลง)
พนักงานขาย บริการกำจัดแมลง (Pest Control) สำนักงาน พิษณุโลก
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป (หรือตามตกลง)
พนักงานขาย บริการกำจัดแมลง (Pest Control) สำนักงาน เชียงราย
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป (หรือตามตกลง)
พนักงานขาย บริการกำจัดแมลง (Pest Control) สำนักงาน เชียงใหม่
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป (หรือตามตกลง)
พนักงาน ช่าง บริการ กำจัดแมลง ประจำสาขา กทม. นนทบุรี
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
พนักงาน ช่าง บริการ กำจัดแมลง ประจำสาขา ขอนแก่น
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 11,000
พนักงาน ช่าง บริการ กำจัดแมลง ประจำสาขา พิษณุโลก
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
พนักงาน ช่าง บริการ กำจัดแมลง ประจำสาขา เชียงราย
ความสำคัญ บริการกำจัดแมลงนั้นเป็นหนึ่งในบริการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการรับบริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บ้านเรือน คอนโด ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ความต้องการการรับบริการ(Demand)นั้นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บจก.ยูนิเพสท์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านกำจัดแมลงมานานกว่า 31 ปี ทีสำนักงานอยู่ที่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น และนนทบุรี (กทม) มีแผนการขยายตลาดเพื่อรองรับความต้อง
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
จัดการด้านบัญชีของบริษัท เช่น ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ฯลฯ ปิดงบบัญชีของบริษัท มีแนวทางในการบริหารบัญชีภายในบริษัท
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการ กำจัดแมลง
ช่วยผู้จัดการ ด้านงานขาย ดูแลลูกค้า ช่วยผู้จัดการ ด้านงานบริการกำจัดแมลง และ ทำความสะอาด ช่วยผู้จัดการ ด้านงานสำนักงาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 หรือตามตกลง
นักวิชาการด้านแมลง ประจำสำนักงาน ขอนแก่น
สามารถอธิบายหลักชีววิทยาของสัตว์และแมลงรบกวนให้กับลูกค้าได้ และ ร่วมมือกับทีมงานหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแมลงรบกวน รวมถึงอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมลงรบกวนต่างๆ ให้กับพนักงาน
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000 - 15000
ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสำนักงานเชียงราย
i. ช่วยเหลือผู้จัดการด้านงานขาย การเงินและบัญชี และการบริการลูกค้า ii. สามารถติดต่อนำเสนองานขายได้ทั้งกำจัดแมลงและทำความสะอาด iii. สามารถติดตามงานด้านการเงินและบัญชี iv. สามารถติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับงานบริการลูกค้าทั้งกำจัดแมลงและทำความสะอาด
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม ประมาณ 15000-25000 บาท
ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสำนักงานพิษณุโลก
i. ช่วยเหลือผู้จัดการด้านงานขาย การเงินและบัญชี และการบริการลูกค้า ii. สามารถติดต่อนำเสนองานขายได้ทั้งกำจัดแมลงและทำความสะอาด iii. สามารถติดตามงานด้านการเงินและบัญชี iv. สามารถติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับงานบริการลูกค้าทั้งกำจัดแมลงและทำความสะอาด
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม ประมาณ 15000-25000 บาท
ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำสำนักงานเชียงราย
i. ช่วยเหลือผู้จัดการด้านงานขาย การเงินและบัญชี และการบริการลูกค้า ii. สามารถติดต่อนำเสนองานขายได้ทั้งกำจัดแมลงและทำความสะอาด iii. สามารถติดตามงานด้านการเงินและบัญชี iv. สามารถติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับงานบริการลูกค้าทั้งกำจัดแมลงและทำความสะอาด
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม ประมาณ 15000-25000 บาท
ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำสำนักงาน พิษณุโลก
i. ช่วยเหลือผู้จัดการด้านงานขาย การเงินและบัญชี และการบริการลูกค้า ii. สามารถติดต่อนำเสนองานขายได้ทั้งกำจัดแมลงและทำความสะอาด iii. สามารถติดตามงานด้านการเงินและบัญชี iv. สามารถติดตาม ประสานงาน เกี่ยวกับงานบริการลูกค้าทั้งกำจัดแมลงและทำความสะอาด
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม ประมาณ 15000-25000 บาท
พนักงานธุรการงานขาย ประจำสำนักงาน กทม.(นนทบุรี)
ประสานงานแผนกการตลาด จัดพิมพ์เอกสารด้านการตลาด ฯลฯ การต่อสัญญา พูดคุยกับลูกค้าทาง Tel ส่งเอกสารทาง Email การนำเสนอบริษัทผ่านทาง Email (ส่ง company profile ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000 - 15000
ธุรการงานขาย ประจำสำนักงาน ขอนแก่น
ประสานงานแผนกการตลาด จัดพิมพ์เอกสารด้านการตลาด ฯลฯ การต่อสัญญา พูดคุยกับลูกค้าทาง Tel ส่งเอกสารทาง Email การนำเสนอบริษัทผ่านทาง Email (ส่ง company profile ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000 - 15000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560