เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างประจำอาคาร โซนวงเวียนใหญ่
งานซ่อมแซม ปรับปรุงระบบงานอาคาร , ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร(ด่วนมาก)
1.ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร 2.รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3.ดูแลหน่วยงานความปลอดภัยและความสะอาดภายในอาคาร 4.ดำเนินงานตามแผนงานต่างๆให้เรียบร้อยและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : ตามแต่ประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการ (IT)(ด่วนมาก)
ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ ,Social media,Network และอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : ตามตกลง/ตามประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการอาคารชุด
-ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในอาคาร -ควบคุม สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง/ตามประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
ช่างประจำโครงการ (โซนสุขุมวิท,สีลม,สาธร) ด่วนมาก
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุง และดูแลงานระบบไฟฟ้า,ประปา,และระบบอื่น ๆ ภายในอาคาร
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา (ด่วนมาก)   เงินเดือน : ตามตกลง/ตามประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการ โซน สายไหม (ด่วน)
-ดูแลงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -Social media Line, Facebook,E-mail -อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บุคคล
- บริหารงานด้านงานบุคคล สรรหาพนังาน/ว่าจ้าง งานธุรการ สวัสดิการ บริการพนักงาน และงานที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรม (ด่วนมาก)
-ดูแลและซ่อมบำรุง ระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ฯลฯ -ดูแลงานซ่อมแซมและงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน -ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในงานระบบต่างๆ ภายในหน่วยงานและเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน -ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุด1วัน/สัปดาห์)
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
21 พฤษภาคม 2562
ช่างซ่อมบำรุง โซน สายไหม (ด่วนมาก)
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบงานอาคาร,ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร,และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าช่างประจำอาคาร (ด่วนมาก)
-จัดทำ ควบคุม ดูแลงานระบบในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด -บันทึกตารางการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินท์ และอุปกรณ์ต่างๆ -ตรวจเช็คงานระบบ -งานซ่อมแซมต่างๆ -ดูแลด้านสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า น้ำปะปา
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกบัญชี, บัญชีลูกหนี้, สรุปรายรับ-จ่ายประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา    เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
ธุรการ-บัญชี ประจำโครงการ (โซน สุขุมวิท) ด่วนมาก
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ - ธุรการ ประจำอาคารชุด จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ออกบิลเงินสด งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา    เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าช่างประจำอาคาร (ด่วนมาก) โซนสายไหม
1) บริการและติดตามงานตามที่เจ้าของร่วมได้แจ้งให้ทราบเพื่อไปทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 2) ตรวจเช็คอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในอาคาร ไฟฉุกเฉิน , FIRE PUMP , อุปกรณ์ตู้ดับเพลิง , เครื่อง Generator , FIRE ALARM งานระบบต่างๆ 3) ตรวจสอบช่างบริการดูแลลิฟต์ที่เข้ามาเซอร์วิสประจำเดือน 4) ตรวจสอบบริษัทกำจัดแมลงที่เข้ามาบริการประจำเดือน 5) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสระว่ายน้ำ • บุคคลที่ใช้บริการ • การเปิด-ปิด ปั้มสระว่ายน้ำ • การเปิด-ปิด ห้องน้ำส่วนกลาง • การตรวจเช็คคุณภาพน้ำ • เติมสารเคมีสระว่ายน้ำ
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2 อัตรา **ด่วนมาก**   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด
-ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในอาคาร -ช่วยผู้จัดการ ดูแลอาคารชุด -งานเอกสารต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
บริษัท เจนัส อินเตอร์เนชั่นแนล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
21 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการหมู่บ้าน
-ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน -ควบคุม สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน
ช่างประจำหมู่บ้าน
ดูแลงานระบบต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, และซ่อมบำรุงทั่วไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560