เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Audi Thailand
Assistant Accounting Manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Audi Thailand)
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆให้ถูกต้องโดยสอดคล้องกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายทุกเดือน
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Cost Controlling Supervisor (Audi Thailand)
รายละเอียดงาน: 1. บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ในไฟล์ Excel และระบบ SAP ตาม Item Code 2. เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับยอดประมาณการ พร้อมทั้งปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้อง 3. กระทบยอดการบันทึกบัญชีต้นทุนขายประจำเดือน 4. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้จัดการบัญชี
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท/เดือน
Barista บาริสต้า (Audi Thailand)
ให้บริการกาแฟ หรือ อาหารเบาๆให้แก่ลูกค้าที่มาโชว์รูมรถยนต์ Audi โดยบาริสต้าจะต้องมีความรู้และเทคนิคในการควบคุมเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ รวมไปถึงเทคนิคในการให้บริการกาแฟคุณภาพเยี่ยม
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 14,000 บาทต่อเดือน
Sales Advisor / พนักงานขาย (Audi Thailand))
1.สามารถพิชิตเป้าการขายได้ตามที่บริษัทฯกำหนด 2.นำเสนอ products ให้ตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งรุ่นรถ สี ปี อุปกรณ์ตกแต่ง และงบประมาณของลูกค้า 3.ติดตาม ดูแลการขาย รวมทั้งการส่งมอบรถยนต์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า 4.ให้บริการด้านการขายอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตราฐานคุณภาพ 5.หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้ตามเป้าหมาย 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
Customer Advisor / Service Advisor (Audi Thailand)
1.รับผิดชอบงานติดต่อลูกค้าเริ่มตั้งแต่การนัดหมาย ถึงการส่งมอบรถคืนให้แก่ลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าที่ชำระค่าบริการแล้ว 2.รับผิดชอบด้านลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ต้อนรับลุกค้าอย่างสุภาพ กิริยามารยาทเรียบร้อยทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์ 3.รับผิดชอบในการชี้แจงเมื่อลูกค้ามีปัญหา โดยแจ้งให้แผนกซ่อม ทราบปัญหาและรับคำอธิบายชี้แจงจากแผนกซ่อมไปแจ้งให้ลูกค้าทราบ 4.รับผิดชอบด้านรายละเอียดต่างๆ ในใบ Planning Sheet และใบสั่งซ่อมซึ่งประกอบด้วย การจองล่วงหน้า การวางแผน การตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา ก
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
Aftersales Marketing (Audi Thailand)
1.as a product creator, conducting a training and being a trainer for all concerns are on responsibility 2.set up target for created product applied to both nationwide and dealer wise overview 3.create and generate report for monitoring and analysis 4.monitor the result and find out solutions to enhance actual result 5.be able to analyse all concern issues effected those result and handle any difficulties 6.visit dealers to study actual circumstance at field site 7.analyse market situation
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
Driver พนักงานขับรถยนต์ (Audi Thailand)
1.จัดเตรียมรถเพื่อส่งมอบลูกค้า 2.อำนวยความสะดวก เลื่อนรถยนต์สำหรับลูกค้า หรือ ผู้มาติดต่อ 3.ประสานงานภายในและนอกองค์กร รวมถึงงานบริการในส่วนงานธุรการฝ่ายขาย 4.จัดเตรียมและดูแลความสะอาดเรียบร้อยของรถทดลองขับ ให้กับลูกค้า และทีมขาย 5.จัดคิวรถทดลองขับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานขาย 6.ตรวจรับรถใหม่ที่ถูกส่งมาจาก Audi Thailand 7.ตรวจเช็คสภาพรถทดลองขับให้พร้อมใช้ และปลอดภัยในการทดลองขับอยู่เสมอ 8.จัดเตรียมและตรวจสอบรถที่จะส่งมอบลูกค้า หรือรถที่จะนำไปจัดแสดงในงานอีเว้นท์ต่างๆ ทั้งในและนอกสถ
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 บาทต่อเดือน ยังไม่รวม OT พิเศษ, Incentive,
ช่าง/หัวหน้าช่างซ่อมรถยุโรป (Audi Thailand)
1. ดำเนินการตรวจเช็ครถยนต์ ในส่วนที่เห็นว่ามีความเสียหาย โดยนำเสนอให้กับหัวหน้าแผนกหรือ SA เพื่อประสานงานกับลูกค้า ในการขออนุมัติงานซ่อมเพิ่มเติม 2. สามารถทำงานซ่อมได้ทุกชนิด เช่น ปรับแต่งเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง ตัวถัง ตามข้อมูลจำเพาะของรถ 3. สามารถสั่งอะไหล่จากแผนกอะไหล่เพื่อทำการซ่อมทันที 4. เก็บชิ้นส่วนอะไหล่เก่าคืนลูกค้า 5. วิเคราะห์ปัญหาและทดสอบเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งขับรถทดสอบในกรณีที่รถมีปัญหาเท่านั้น6. ช่วยช่างเทคนิคตรวจสอบงานซ่อม
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : N/A
Cashier (Audi Thailand)
1.รับชำระลูกหนี้โชว์รูม รับเงินสด เช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 2.ตรวจสอบเอกสารนำส่งเงิน จัดทำเอกสารสรุปรายรับในแต่ละวัน จัดทำรายการสรุปรายรับแต่ละวัน และรายงานสรุปส่งฝ่ายบัญชี 3.จัดทำใบลดหนี้แต่ละแผนก ตามคำสั่งอนุมัติของผู้จัดการแต่ละแผนก ใบลดหนี้และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.เปิดใบจองในระบบ 5.Confirm แคชเชียร์เช็คกับธนาคาร 6.ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้กับลูกค้ารับรถใหม่ 7.ออกใบ Invoice หลัก และ Invoice เสริมให้กับลูกค้ารับรถใหม่ 8.ออกใบเสร็จค่าป้ายแดงให้กับลูกค้าออกรถใหม่ 9.งานอื่นๆที่ไ
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาท/เดือน
Accounting Manager (Audi Thailand)
Job Responsibilities 1.Monitoring and analyzing accounting data and produce financial reports or statements 2.Manage & oversee the daily operation of accounting team. 3.Handle the monthly, quarterly, yearly end management reporting, including forecast cash flow, budget plan. 4.Perform Financial analysis to support business. 5.Control general ledger, AP, AR, WHT, VAT, PND50, PND51 and Stock management. 6.Prepare financial statement, and related documents to submit to government. 7.Consolid
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales administration (Audi Thailand)
1. จัดการกระบวนการขายส่งรถ (Wholesales) ให้แก่ดีลเลอร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก FIFO 2. จัดเตรียมและประสานงานสำหรับ shipment เพื่อสนับสนุนการขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น 3. จัดสรรสต็อคให้แก่ลูกค้า โดยประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกียวข้องเพื่อขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ 4. รวบรวมจัดทำการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับดีลเลอร์ (Dealer Incentive) และกระบวนการเบิกเงินให้กับดีลเลอร์ (Dealer reimbursement) 5. รวบรวมจัดทำการจ่ายเงินผลตอบแทนแปรผันให้กับดีลเลอร์ (Variable margin) 6. ดำเนินการเร
06 ธันวาคม 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 40,000 บาท/เดือน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560