เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรโยธา
-รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้าง การปฏิบัติงานโครงการ -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่หน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเเผนกำหนดการ -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -ควบคุมระบบงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม -จัดทำรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ -ทำการสำรวจสภาพพื้นที่หน้างานกก่อสร้าง เเละสำรวจรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อนำไปศึกษา
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sales Executive ด่วน!! สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ในงานบริการด้านจัดหาสินค้าเเละเทคโนโลยีต่างๆ
11 ธันวาคม 2561
วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineering
- บริการตรวจเช็ค หลังการขายเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เเละมีประสบการณ์ด้านเครื่ิองจักรกลทุกชนิด - มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า เเละงานบริการ (Service) - ใช้โปรเเกรม Auto cad ได้ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน ,ภาคใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - ไม่มี กว.ก็รับพิจารณา
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000-25000
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
11 ธันวาคม 2561
ธุรการ / Admin ด่วน!!
- จัดทำเอกสารต่างๆภายในเเละภายนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Business Services Executive / พนักงานเเสกนเอกสาร ด่วน!!
- เเสกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถเดินทางไปทำงานที่ SCB ชิดลมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11 ธันวาคม 2561
พนักงานคีย์ข้อมูล (หลายอัตรา) / Data Entry ด่วน!! สังกัดบริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือ คีย์ข้อมูล Data Entry เข้าระบบคอมพิวเตอร์
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 10   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ค่าคอม
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สมารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9750 (มีOT+เบี้ยขยัน)
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 100   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ บาท
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 10   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ บาท
ช่างเทคนิค / วิศวกร ด่วน!!!
- ดูเเลบำรุงรักษาระบบ - เสนอรายงาานการปฏิิบัติงาน - มีความรู้เกี่ยวกับ CNC - สามารถใช้โปรเเกรม CAD/ CAM ได้ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - สามารถขับรถยนต์เเละมีใบอนุญาตขับขี่ได้
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sales Freelance ด่วน!! สังกัด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เสนอขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เเละหมึกให้เเก่ลูกค้าภาครัฐหรือเอกชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ - สามารถขับรถยนต์ไปพบลูกค้าได้ตาม Location - มีทักษะสื่อสารเป็นเลิศทั้งภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ - การติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ตามโอกาสที่เหมาะสม - ไม่ระบุเวลาทำงาน เป็นลักษณะงานนอกเวลา รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณยอดขาย (คอมมิชชั่นจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง)
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา    เงินเดือน : ไม่มีฐานเงินเดือน (มีค่าคอมมิชชั่น)
วิศวกรเครื่องกล Mechanical Engineering
- ดูเเลบำรุงรักษาระบบ - เสนอรายงานการปฏิบัติงาน - มีความรู้เกี่ยวกับ CNC - สามารถใช้โปรเเกรม CAD/CAM ได้ - สามารถ Training วิธีการใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องCNC ให้เเก่องค์กร เเละลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ โดยเฉพาะ ภาคอีสาน , ภาคใต้ , ภาคเหนือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถขับรถยนต์ เเละ มีใบอนุญาตขับขี่ได้
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000-28000
วิศวกรขาย Sales Engineer
- นำเสนอขายสินค้า CNC VERTICAL MACHINING CENTER เเละปิดการขาย - เข้าติดตั้ง เเละตรวจเช็ค - สรุป Report ส่งผู้บังคับบัญชา
11 ธันวาคม 2561
Japanese Coordinator
• Translating Thai to Japanese and Japanese to Thai for Japanese engineers. • Liaising with Thai Sales Team for understanding client requirement and coordinate with Japanese company for purchasing actuator and other product. • Coordinating and facilitate with Japanese engineering for conducting training to Thai engineering & technician team. • Coordinating with people and engineers including going on site with the Japanese engineering team (if any) • Performing general
11 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล สัญญาจ้าง 3 ปี ประจำ ตึก SCB ชิดลม รับสมัครด่วน
1. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมด ให้กับบริษัทเมื่อ Renew กรณีเปลี่ยนบริษัทใหม่ 2. ตอบคำถามเกี่ยวกับ Employee Benefits ทางโทรศัพท์ 3. ตอบคำถามเกี่ยวกับ Employee Benefits ทางอีเมลล์ 4. รวบรวมเอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล 6. จัดส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลไปที่บริษัทประกัน 7. ประสานงานการลาออกของพนักงานไปยังบริษัทประกัน เพื่อยกเลิกความคุ้มครอง 8. ประสานงานพนักงานเข้าใหม่ไปยังบริษัทประกัน เพื่อเริ่มความ
11 ธันวาคม 2561
ธุรการ / Admin Support Sale ด่วน
- ติดต่อประสานงานกับ Sales และ ลูกค้า - ตืดต่อขั้นตอนการรับใบสั่งซื้อจากทางลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ เพื่อนำเสนอลูกค้า - จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และการขาย - เช็ค E-mail
11 ธันวาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Messenger ด่วนๆๆ
รับส่งเอกสารในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ ถ้ามีประสบการณ์ในด้าน( Messenger ) เก็บเช็ค วางบิล ส่งของ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
รับสมัคร แม่บ้าน ด่วนๆๆๆ
ทำความสะอาดออฟฟิต ทำความสะอาดห้องน้ำออฟฟิต เปลี่ยนผ้าเช็ดมือ เช็ดกระจกทำความสะอาดห้องประชุม เก็บขยะ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
11 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560