เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
พนักงานขาย(คอนโด) ประจำร่มเกล้า 52/1
ขายห้องชุดของโตรงการฯ ที่ร่มเกล้า 52/1 ไม่ได้ออกนอกสถานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานขาย ไม่จำเป็นต้องมีรถ
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000 ไม่รวมคอมมิชชั่นการขาย
22 มิถุนายน 2562
ด่วนมาก รับสมัครตำแหน่ง Vehicle Support Division Manager ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรี
• ดูแลบริหารจัดการรถ Corporate fleet ให้ได้ประโยชน์สูงสุด • ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ความสะอาดของรถในฟลีท • • ตรวจสอบรายงานการรับ-ส่งรถประจำวัน เพื่อดูว่าพนักงานสามารถส่งมอบรถได้ตรงตามเวลาที่กำหนด • ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในความดูแลว่าสามารถปฏิบัติงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ตรงตามเวลาที่กำหนด • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า • ตรวจสอบรายงานการจอดรถ ติดตาม ตรวจสอบ สถานะรถที่จอด • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
24 มิถุนายน 2562
รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ Limousine (พนักงานประจำ)ใช้ใบขับขี่ ท.2 สัมภาษณ์รู้ผลทันที........ด่วน!!!
• รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานรับส่ง-ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย • ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ • บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างการทำงาน • ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เช่น เครื่องยนต์ ป้ายภาษี ความสะอาด เป็นต้น • ขับรถตามความเร็วที่กำหนดไม่เกิน 110 กิโลเมตร • ขับรถให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ ดูแลและช่วยเหลือตลอดการเดินทา
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10   เงินเดือน : เงินเดือน 9,750 + ค่าเที่ยวหรือเบี้ยเลี้ยง+OT+ค่าค้างคืน
24 มิถุนายน 2562
รับสมัครตำแหน่ง Account Officer ประจำโชว์รูมรถมิซูบิชิ ออโต้ เวิร์ค สาขาศาลายา นครปฐม
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่าย • บันทึกบัญชีใบสำคัญจ่ายสำหรับการเบิกจ่ายผ่านเช็ค • บันทึกเอกสารตั้งเบิกเงินทดรอง • บันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคารประจำวัน • บึนทึกค่าธรรมเนียมเงินค้ำประกันซอง และการโอนบาทเนต • บันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี K-BANK,SCB))ประจำเดือน • นทึกบัญชีภาษีซื้อ และจัดเก็บเอกสารภาษีซื้อประจำเดือน • จัดเก็บเอกสารด้านจ่ายที่จัดทำ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 - 17000
22 มิถุนายน 2562
ตำแหน่ง Finance Team Manager ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรี
• จัดทำใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล) เพื่อเรียกเก็บกับลูกค้าตามรอบการวางบิล • ตรวจสอบวันนัดรับชำระหนี้ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อถึงกำหนดชำระ • บันทึกรับชำระในระบบ เมื่อลูกค้าชำระเงิน • ติดตามภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) • ปิดสัญญาเช่า • ติดตามทวงหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกิน 30 วันขึ้นไป • ตรวจสอบรายการคืนเงินประกันลูกค้า • ตรวจสอบรายงานรับเงินประจำวัน เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีพร้อมฝากเช็ครับในระบบ กรณีที่เป็นเงินโอน และบัตรเครดิต • ตรวจสอบค่าคอมฯ บุคคลภายนอกก่อนส่งฝ่ายบัญชี
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 30,0000
24 มิถุนายน 2562
รับสมัครพนักงานขับรถ เพศหญิง ขับรถให้ผู้บริหาร
-ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ -รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานรับส่ง-ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ -บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างการทำงาน -ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เช่น เครื่องยนต์ ป้ายภาษี
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 ++
21 มิถุนายน 2562
รับสมัครพนักงานขับรถ รับ-ส่งรถให้กับลูกค้า ประจำสาขาสนามบินอู่ตะเภา
ขับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทในเขตจังหวัดและ พื้นที่ใกล้เคียง
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000+ค่าเที่ยว+OT รายได้รวมเกิน 15,000 บาท
24 มิถุนายน 2562
ด่วนมาก รับสมัครตำแหน่ง Reservation Officer ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรี(ตรงข้ามตึกชาญอิสระ2)
- ให้ข้อมูลด้านการบริการเช่ารถระยะสั้น แจ้งเงื่อนไข, อัตราค่าเช่ารถกับลูกค้าทั่วไป, องค์กรและเอเจนซี่ - ให้บริการรับจองรถเช่าระยะสั้น (รายวัน, รายเดือน และไม่เกิน 1 ปี) ผ่านช่องทางโทรศัทพ์, อีเมลล์ และระบบ Online - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อรองรับรายการจอง หรือเมื่อเกิดปัญหา - เสนอขาย Product ตามที่ทางบริษัทกำหนด ให้กับลูกค้า - อำนวยความสะดวกด้านขั้นตอนการจองให้กับลูกค้า เช่น วิธีการจอง, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกรายการจอง และให้คำแนะนำ - บันทึกและจัดเก็บข้อมูล KPI (Key Performanc
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-17,000
24 มิถุนายน 2562
ด่วนมาก รับสมัคร พนักงานขับรถ รับ-ส่งรถลูกค้า ประจำสาขาสนามบินภูเก็ต
รับรถและส่งรถให้กับลูกค้าที่เช่ารถของบริษัทในเขตจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เงินเดือนประจำ, Bonus,OTและค่าเที่ยววิ่ง
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 4   เงินเดือน : 10000 + ค่าเทียว + ค่ากะ
24 มิถุนายน 2562
(ด่วนมาก) รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ Benz Star Flag (ดินแดง)
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่าย • บันทึกบัญชีใบสำคัญจ่ายสำหรับการเบิกจ่ายผ่านเช็ค • บันทึกเอกสารตั้งเบิกเงินทดรอง • บันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคารประจำวัน • บึนทึกค่าธรรมเนียมเงินค้ำประกันซอง และการโอนบาทเนต • บันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี K-BANK,SCB))ประจำเดือน • นทึกบัญชีภาษีซื้อ และจัดเก็บเอกสารภาษีซื้อประจำเดือน • จัดเก็บเอกสารด้านจ่ายที่จัดทำ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
22 มิถุนายน 2562
รับสมัครตำแหน่ง พนักงานล้างรถ ประจำสาขาสนามบินภูเก็ต ด่วนมาก
-ล้าง ทำความสะอาดรถยนต์ ทั้งภายนอกและภายใน ให้สะอาด - ตรวจเช็คความสะอาดของรถยนต์ที่ล้าง
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000+OT
24 มิถุนายน 2562
Sales Representative ประจำ บจก.คาร์ โก (ประเทศไทย) จำกัด
Car Go (Thailand) Co.,Ltd. เป็นบริษัทจำหน่ายรถยนต์มือสองในเครือ Thai Rent a Car ที่มีรถตั้งแต่กลุ่มรถทั่วไป จนถึงกลุ่มรถหรู, รถ Demo (Mercedes Benz, Audi) บริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานที่ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้นในการทำงานมาร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้ Sales Representative 1.สามารถพิชิตเป้าการขายได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด 2.นำเสนอ Products ให้ตรงความต้องการของลูกค้า เช่น ยี่ห้อ รุ่นรถ สี ปี และงบประมาณของลูกค้า 3.ติดตาม ดูแลการขาย รวมทั้งการส่งมอบรถยนต์ให้เป็นไปอย่าง
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
21 มิถุนายน 2562
พนักงานขับรถให้ผู้บริหารชาวต่างชาติ ฐานเงินเดือน 12,000 + OT
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ - รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานรับส่ง-นายนตามที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ - บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานระหว่างการทำงาน - ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เช่น -เครื่องยนต์ ป้ายภาษี ความสะอาด เป็นต้น
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000
21 มิถุนายน 2562
พนักงานขับรถให้ผู้บริหารชาวไทย ฐานเงินเดือน 14 ,000 + OT
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ - ขับให้ครอบครัวของนาย - รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ - บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานระหว่างการทำงาน - ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เช่น -เครื่องยนต์ ป้ายภาษี ความสะอาด เป็นต้น
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000
21 มิถุนายน 2562
รับสมัครพนักงานขับรถส่วนกลาง โรงพยาบาลพระราม 9 (รถตู้ไม่จำเป็นต้องมี ท.2) เงินเดือนรวม 21,000
รายละเอียดของงาน - รับส่งลูกค้าจากสนามบินมาโรงพยาบาล - เวลาทำงานปกติ 6 วัน จ-ส วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นโอที วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 7:00น. - 20:30น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้างาน 7:00น.- 16:00น. - รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ - บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานระหว่างการทำงาน - ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหั
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,750
21 มิถุนายน 2562
พนักงานขับรถให้ผู้บริหารชาวต่างชาติ ฐานเงินเดือน 14,000 + OT
รายละเอียดของงาน - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ - รับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานรับส่ง-นายนตามที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาเส้นทางและสถานที่ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานก่อนทำงานเสมอ - บันทึกข้อมูลรถยนต์ ลูกค้า และหัวหน้างานเพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานระหว่างการทำงาน - ตรวจเช็ครถก่อน-ระหว่าง-หลังในการปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบว่ารถมีปัญหาหรือผิดปกติต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เช่น -เครื่องยนต์ ป้ายภาษี ความสะอาด เป็นต้น
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000
22 มิถุนายน 2562
เปิดรับสมัครตำแหน่ง Admin Team Manager ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรี
• การดูแล จัดทำ และควบคุมเอกสารในการสรุปค่าใช้จายๆ ของแผนก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • การจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และอยู่ภายใต้งบประมาณเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด และจัดส่งเอกสารได้ตามกำหนดเวลา • การประสานงานเปิดเครดิตของศูนย์บริการต่างๆได้อย่างเหมาะสม • การสรุปรายงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิถุนายน 2562
พนักงานบัญชี (ด่วนมาก)
เก็บเช็ค - จ่ายเช็ค,ทำเอกสารรายรับรายจ่าย,สรุปรายละเอียดซัพพลายเออร์แต่ละราย
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
22 มิถุนายน 2562
รับสมัคร ตำแหน่ง Sales Officer ประจำโชว์รูมรถมิซู ออโต้ เวิร์ค สาขาศาลายา นครปฐม
1.นำเสนอโปรดักของบริษัทให้ลูกค้า 2.สรุปรายงานและกิจกรรมทางการขายให้กับหน่วยงานที่กำหนดไว้ 3.กำหนดแนวทางดูแลลูกค้าเก่าและใหม่ 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 7,000 + ค่าคอมมิชชั่น
22 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560