เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1.วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ 2.จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC 3.จัดทำแผนกำลังคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
21 มีนาคม 2562
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผูู้จัดการฝ่ายผลิต
1.บริหารและวางแผนควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 2.ควบคุม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและลดต้นทุนการผลิต 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายในฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 5.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
21 มีนาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1.วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า 2.เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ (PO.) ตามวิธีการทำงานที่กำหนด 4.สรุปและรายงานผลการดำเนินการและเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อผู้บังคับบัญชา 5.อื่นๆ (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
21 มีนาคม 2562
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หน.แผนกวางแผนการผลิต
1.วางแผนติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิตให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 2.วางแผนปริมาณการใช้วัตถุดิบ 3.วางแผนปริมาณสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายขาย .อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2562
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมนฝ่ายผลิต
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 2.ควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.แก้ไขปัญหาต่างๆ ในแผนกผลิต 4.ควบคุม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและลดต้นทุนการผลิต 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
21 มีนาคม 2562
Operator (คุมเครื่องจักร)
1.ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2.ควบคุมการผลิตในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 3.อื่นๆ ส่งเมล์สมัครงานได้ที่ : prapat@bangkokinterstone.com
21 มีนาคม 2562
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ทำงานที่สุขุมวิท ซ.31)
1. เบิก ถอน รับจ่าย วางบิล รับ-จ่ายเช็ค 2.จัดทำรายงานและสรุปที่เกี่ยวข้อง 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งใบสมัครมาได้ที่ : prapat@bangkokinterstone.com
21 มีนาคม 2562
ช่างซ่อมบำรุง
1.วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต 2.ควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
21 มีนาคม 2562
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย (Sale)
1.เสนอขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ขายหินอ่อนหินแกรนิตปูพื้น) 2.รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้ารายใหม่ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 มีนาคม 2562
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Online Marketing (เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์)
1.ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing , SEO & SEM , Email Marketing , Web Analytics โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง 2.ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สินค้าตัวใหม่ โปรโมชั่นประจำเดือน โดยใช้ช่องทาง Facebook , Twitter , Blog , Social Cam , You Tube , Website Online , Instagram , Target Website 3.วางแผนการส่งเสริมการขายร่วมกันทีมงานงาน และ วิเคราะห์ประสิทธิผลของการตลาดออนไลน์ที่ได้จัดทำไป และ วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของคู่แข่ง 4.จัดทำและบริหารงบประมาณในส่วนงานออนไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.สรรหาช่องทางก
21 มีนาคม 2562
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ถอดแบบ
1.สามารถถอดแบบพื้นที่เพื่อคำนวณปริมาณการใช้วัสดุเพื่อทำการติดตั้งหินปูพื้น ปูผนัง และ อื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Autocad , Sketchup หรืออื่่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี 2.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งอีเมล์มาที่: prapat@bangkokinterstone.com
21 มีนาคม 2562
จป.วิชาชีพ
1.ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
21 มีนาคม 2562
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560