-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่กำหนด -ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกขั้นตอนการผลิต -จัดทำบันทึกการทำงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส่ง resume มาที่; hrbis@bangkokinterstone.com
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการออกบิลส่งของประจำวัน และสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการส่งสินค้าประจำวันให้ลูกค้าของบริษัทฯ และจัดทำงบประมาณ ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ 4. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ส่ง resume มาที่ email : hrbis@bangkokin
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ดูแลรักษาและความเรียบร้อยภายในโรงงาน ดูแลภูมิทัศน์ (ตัดหญ้า,จัดสวน) ภายในโรงงาน ขับรถส่งเอกสารงานราชการ (เป็นครั้งคราว) ดูแลรักษารถ ล้างรถของแผนก
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,000-10,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 2.ควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.แก้ไขปัญหาต่างๆ ในแผนกผลิต 4.ควบคุม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและลดต้นทุนการผลิต 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13000-25000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.บริหารและวางแผนควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 2.ควบคุม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและลดต้นทุนการผลิต 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายในฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 5.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25000 up
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2.ควบคุมการผลิตในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 3.อื่นๆ ส่งเมล์สมัครงานได้ที่ : prapat@bangkokinterstone.com
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13000 ขึ้นไป
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ควบคุมการทำงานและผลักดันความคืบหน้าของงานปูพื้นและติดตั้ง หินอ่อนหินแกรนิต ตามแผนงานและดูแลให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยควบคุมความถูกต้องทางกระบวนการและดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์ และกำลังคนผู้รับเหมา รวมถึงการส่งมอบงานให้ลูกค้า 2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งใบสมัครมาที่ email : prapat@bangkokinterstone.com
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ขับรถส่งสินค้า(รถบรรทุก 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2.ควบคุมดูแลให้ถึงลูกค้าโดยปลอดภัยและทันกำหนดเวลา
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทางโทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ 2.ประสานงานเรื่องการส่งสินค้า การรับสินค้า การคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า การลดหนี้ ฯลฯ 3.รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com) โทร.091-5761271
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
1.ควบคุมการทำงานตัดชิ้นงานตามแบบ Drawing ด้วยเครื่อง CNC 2.สามารถอ่านแบบและเขียนแบบได้ 3.แก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องได้ 4.ควบคุมผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ส่งเมล์สมัครงานได้ที่ : prapat@bangkokinterstone.com
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.