เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
พนักงานขาย (Sale)
• ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขาย และปิดการขาย • ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ • วางแผนการขายเชิงบุคคล วิเคราะห์ลูกค้าและกลยุทธ์การขาย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้การขายประสพผลสำเร็จ
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Marketing Manager
1. Set up and implement overall strategy and detailed plan on marketing of the company, brands, and products 2. Gather and analyse market information (e.g. Competitor movement, consumer trends and preferences, etc.) 3. Responsible for planning / marketing strategic planning, Take care Contents and follow up until all jobs done on time 4. Responsible for both Online and Offline Creative and push for a planned (focus more online marketing) 5. Plan and roll out effective marketing campaigns in
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Digital Content Marketing
• สร้างสรรค์ และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรให้มีรูปแบบ, เนื้อหา ตลอดจนถึงหน้าตาของเว็บไซต์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน browsers บน PC และอุปกรณ์สื่อสาร (มือถือ/Tablet/iPad) บนทุก operating system โดยอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจความต้องการการใช้งานของลูกค้าบนระบบ e-commerce • Monitor & Edit เว็บไซต์ เมื่อเกิดปัญหา เช่น Website Down, ระบบ E-commerce มีความผิดพลาด รวมถึงระบบความปลอดภัยทั้งหมดภายในเว็บไซต์ เป็นต้น • Maintain Web site, database และช่องทาง Social Networkin
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sale Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย (อุปกรณ์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า)
กลุ่มลูกค้า • ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า(Electrical Designers) • ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors) • ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators) • ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors) • ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders) กลุ่มของสินค้า • อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า (Electrical Installation) • อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control) • อุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution) • มิเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Meters) • ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Center) Responsibilities: • รับผิดชอบขา
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
- ประสานงานและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั้ง Online และ Offline - ประสานงานและร่วมกับทีมขายเพื่อแนะนำแคมเปญต่างๆให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานธุรการขาย
• จัดเตรียม บันทึก ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก • ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจสอบ ตรวจนับ เช็คความเรียบร้อยสินค้า • แพ็คสินค้า ตรวจสินค้า เข้า –ออก และนำขึ้นรถตามสายรถที่กำหนด • จัดเก็บสินค้าแยกจามหมวดหมู่ • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น
ด่วน!!! พนักงานจัดส่งสินค้า
จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
Senior Accounting / (เจ้าหน้าทื่บัญชีอาวุโส) Rama 3
He/she will provide professional conduction in accounting and control. The candidate will be expected to supervise a team and lift up its standard as well. The main responsibilities of the position: • Supervise the month, quarter and year-end close procedures, including review of journal entries, account reconciliations and analysis of results • Support the external audit of the company’s financial statements, including preparation of audit schedules and responding to auditor questions and
22 มีนาคม 2562
Administrator
• บริหารจัดการดูแลความสะอาด/เรียบร้อย/พร้อมใช้งานของอาคารสำนักงาน • บริหารจัดการตารางนัด/ตารางงานของผู้บริหาร และการนัดหมายประชุมระดับผู้จัดการในแต่ละรอบเดือน • จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร/แขกของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและจองที่พัก • เข้าร่วม/สนับสนุน/จดบันทึกการประชุมระดับผู้จัดการ รวมถึงติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสรุปที่ได้จากการประชุมได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล • บริหารจัดการดูแลการต่อทะเบียน/สัญญาต่างๆ เช่น ประกันภัย เครื่องหมายการค้า บัตรน้ำมัน ทะเบียนรถ รอบการนำรถเข้า
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
HR Manager
Working Hours • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น. • วันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น. Job Description • รับผิดชอบการสรรหา การคัดเลือก ติดต่อประสานงานกับผู้สมัครงาน และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้าทำงานให้ตรง • การบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการพนักงาน • วางแผนการอบรม จัดเตรียมการอบรม • จัดทำการประเมินผลการทำงานของพนักงาน • จัดกิจกรรมต่างๆเดือนละครั้ง เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และความสามัคคีในการทำงาน
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ด่วน !!! Sale Representative (ภาคเหนือ) อุปกรณ์/ชิ้นส่วนไฟฟ้า
• รับผิดชอบ นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและการตลาด ประสานงานการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และรับผิดชอบการเก็บเงินเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนด • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ ให้เกิดความพึ่งพอใจสูงสุด
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าน้ำมัน +ค่าโทรศัพท์ + คอมมิชชั่น
IT Supervisor
1.นำเสนอแผนงาน เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศต่อผู้บังคับบัญชา 2.บริหารจัดกสนเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนงานแผนกและองค์กร โดยปิดความเสี่ยงที่อาจทำให้ธุรกิจชะงัก เนื่องจากมีปัญหาระบบ ทั้งNetwork backbone และ AX System 3.สนับสนุนการเข้าถึงระบบ AX System ของ User และดูแลเสถียรภาพของระบบ AX System 4.วางแผนและบริหารความปลอดภัยของข้อมูล การเข้าถึงเครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล 5.สนับสนุนประสานงานฝ่ายการตลาด และฝ่ายผลิตภัณฑ์ในงาน Graphic Design การพัฒนาการทำบรรจุภัณฑ์ฉลาก สื่อโฆษณาประชา
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้าแผนกจัดส่ง
• บริหาร จัดการ กระบวนการในการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ • ดูแล ตรวจสอบ รถที่ใช่ในการจัดส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ • จัดทำรายงาน และตรวจสอบการจัดส่งสินค้า • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Senior Finance / (เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส) ประจำพระราม3
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน – บัญชี • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี • บริหาร Operation Cash Flow หรือ ทำ Cash Flow Projection ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจ Trading Company จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประการณ์การใช้งานด้าน ERP, Oracle • สามารถรักษาความลับ, ประสานงาน และเจรจาต่อรองกับธนาคารได้ • สามารถเสาะหา,ศึกษา และนำ Instrument ทางการเงินมาใช้ได้ • พร้อมที่จะเรียนรู้, ทำงานหนัก, มีความอดทน, มีความรู้รอบตัว และรับแรงกดดันได
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
แม่บ้าน (ทำงานบ้านผู้บริหาร) *ค้างหรือไปกลับก็ได้* ประจำพระราม 3
ลักษณะงาน • เวลางาน 7.00 น. - 18.00 น. • ทำงานบ้านทั่วไป กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า รีดผ้า ทำความสะอาด ช่วยทำอาหาร และงานทั่วไป • วันหยุดอาทิตย์ละ 1วันหรือหยุด 4 ครั้งต่อเดือน • มีที่พักหรือไปกลับก็ได้
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อประสานงานกับSuplier เพื่อขอใบเสนอราคา และต่อรองราคาเพื่อทำการเปรียบเทียบ 2.จัดเตรียม ตรวจเช็คใบสั่งซื้อ 3.จัดซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆตามใบสั่งซื้อ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
Senior Purchasing
• Plan overall purchasing terms including policies and procedures of purchasing • Improve processes efficiently and initiating cost reduction schemes with suppliers • Search new vendors, tracking deliveries and updating order records (e.g. dates, invoices and discounts.) • Manage all supplying and ordering processes and ensuring compliance with company procedures under scope of timeline • Monitor the effectiveness of suppliers in terms of superior quality and reduced pricing • Price negotia
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sales Supervisor
1. วางแผนกลยุทธ์ ผลักดัน และกระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า และปิดการขาย 3. รวบรวมข้อมูลของลูกค้า คู่แข่ง และความต้องการของตลาด 4. จัดหาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560