เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
ด่วน!!! พนักงานขาย (Sale)
• ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขาย และปิดการขาย • ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ • วางแผนการขายเชิงบุคคล วิเคราะห์ลูกค้าและกลยุทธ์การขาย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้การขายประสพผลสำเร็จ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Marketing Manager
1. Set up and implement overall strategy and detailed plan on marketing of the company, brands, and products 2. Gather and analyse market information (e.g. Competitor movement, consumer trends and preferences, etc.) 3. Responsible for planning / marketing strategic planning, Take care Contents and follow up until all jobs done on time 4. Responsible for both Online and Offline Creative and push for a planned (focus more online marketing) 5. Plan and roll out effective marketing campaigns in
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Digital Content Marketing
• สร้างสรรค์ และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรให้มีรูปแบบ, เนื้อหา ตลอดจนถึงหน้าตาของเว็บไซต์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน browsers บน PC และอุปกรณ์สื่อสาร (มือถือ/Tablet/iPad) บนทุก operating system โดยอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจความต้องการการใช้งานของลูกค้าบนระบบ e-commerce • Monitor & Edit เว็บไซต์ เมื่อเกิดปัญหา เช่น Website Down, ระบบ E-commerce มีความผิดพลาด รวมถึงระบบความปลอดภัยทั้งหมดภายในเว็บไซต์ เป็นต้น • Maintain Web site, database และช่องทาง Social Networkin
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sale Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย (อุปกรณ์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า)
กลุ่มลูกค้า • ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า(Electrical Designers) • ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors) • ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators) • ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors) • ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders) กลุ่มของสินค้า • อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า (Electrical Installation) • อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control) • อุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution) • มิเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Meters) • ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Center) Responsibilities: • รับผิดชอบขา
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
- ประสานงานและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั้ง Online และ Offline - ประสานงานและร่วมกับทีมขายเพื่อแนะนำแคมเปญต่างๆให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานธุรการขาย
• จัดเตรียม บันทึก ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก • ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานจัดซื้อ
1.ติดต่อประสานงานกับSuppliers เพื่อขอใบเสนอราคา และต่อรองราคาเพื่อทำการเปรียบเทียบ 2.จัดเตรียม ตรวจเช็คใบสั่งซื้อ และตรวจนับวัตุดิบให้ถูกต้อง 3.จัดซื้อ ติดตามสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆตามใบสั่งซื้อและส่งมอบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจสอบ ตรวจนับ เช็คความเรียบร้อยสินค้า • แพ็คสินค้า ตรวจสินค้า เข้า –ออก และนำขึ้นรถตามสายรถที่กำหนด • จัดเก็บสินค้าแยกจามหมวดหมู่ • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 -12,000
ช่างเชื่อม / ช่างทั่วไป (ย่านตลิ่งชัน-บรมชนนี 45)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ปฏิบัติงานวันอังคาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -18.00 น. (6 วัน หยุด 1 วัน) • ปฏิบัติงานเชื่อมตามแบบที่บริษัทกำหนด • ทำหน้าที่นำส่งสินค้าให้ลูกค้าและตรวจสอบชิ้นงาน ก่อนนำส่ง • ทำหน้าที่ให้คำแนะนำลูกค้า เรื่องการออกแบบงานเชื่อม
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 / ตามตกลง
ด่วน!!! พนักงานจัดส่งสินค้า
จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
Administrator
• บริหารจัดการดูแลความสะอาด/เรียบร้อย/พร้อมใช้งานของอาคารสำนักงาน • บริหารจัดการตารางนัด/ตารางงานของผู้บริหาร และการนัดหมายประชุมระดับผู้จัดการในแต่ละรอบเดือน • จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร/แขกของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและจองที่พัก • เข้าร่วม/สนับสนุน/จดบันทึกการประชุมระดับผู้จัดการ รวมถึงติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสรุปที่ได้จากการประชุมได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล • บริหารจัดการดูแลการต่อทะเบียน/สัญญาต่างๆ เช่น ประกันภัย เครื่องหมายการค้า บัตรน้ำมัน ทะเบียนรถ รอบการนำรถเข้า
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานธุรการและการเงิน
- รับเงินสดจากลูกค้าหน้าร้าน และลูกค้าของเซลล์ที่ชำระสินค้าด้วยเงินสด/เงินโอน - เช็คยอดการโอนเงินเข้าบัญชี ตามที่แผนกขายแจ้ง และประสานงานฝ่ายขาย เพื่อปล่อยสินค้าให้กับทางลูกค้า - ตัดรับชำระลูกค้าเงินสดหน้าร้านพระราม3 และหน้าร้านเยาวราช - จัดทำเอกสารวางบิลของลูกค้าต่างจังหวัด - ส่ง Fax เพื่อวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด - ทำรายการจ่ายค่าสินค้าทุกสิ้นเดือน และจ่ายเช็คค่าสินค้าจากร้านค้าต่างๆ - ทำเอกสารวางบิลลูกค้าเครดิต กทม. ให้กับธุรการขาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระค่าสินค้า และลูกค้าที่เกิน Due
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ด่วน!!! พนักงานจัดส่งสินค้า (แถวโรงแรมแกรนด์ไชน่า)
จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + คอมมิชชั่น
พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่หรือผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับพนักงานขาย และลูกค้า ทำหน้าที่ซ่อม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบริษัทฯ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
นักศึกษาฝึกงาน
Working Hours • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น. • วันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น. Job Description • จัดเก็บ เรียบเรียง เอกสารที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบภาษีขาย • เดินเอกสาร และตรวจเช็คเอกสาร • เปิดบิล - วางบิล • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : เบี้ยเลี้ยง 250 บาท / วัน
WH Supervisor
- มีความรู้เรื่องคลังสินค้า MS Office และโปรแกรมเพื่อลงระบบข้อมูลสต๊อคสินค้า - จัดระเบียบ ดูแลพื้นที่ เก็บสินค้า และพื้นที่จัดเก็บ - การวัดและรายงานผลกาปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า - จัดระเบียบ เก็บรักษา ทำบันทึกรายการจัดเอกสารข้อมูลที่จำเป็น เพื่อแสดงสถานะคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
IT Supervisor
1.นำเสนอแผนงาน เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศต่อผู้บังคับบัญชา 2.บริหารจัดกสนเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนงานแผนกและองค์กร โดยปิดความเสี่ยงที่อาจทำให้ธุรกิจชะงัก เนื่องจากมีปัญหาระบบ ทั้งNetwork backbone และ AX System 3.สนับสนุนการเข้าถึงระบบ AX System ของ User และดูแลเสถียรภาพของระบบ AX System 4.วางแผนและบริหารความปลอดภัยของข้อมูล การเข้าถึงเครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล 5.สนับสนุนประสานงานฝ่ายการตลาด และฝ่ายผลิตภัณฑ์ในงาน Graphic Design การพัฒนาการทำบรรจุภัณฑ์ฉลาก สื่อโฆษณาประชา
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้าแผนกจัดส่ง
• บริหาร จัดการ กระบวนการในการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ • ดูแล ตรวจสอบ รถที่ใช่ในการจัดส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ • จัดทำรายงาน และตรวจสอบการจัดส่งสินค้า • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Checker
- ทำหน้าที่เช็คสินค้าและจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าทั้งเงินสดและเครดิต - เข้าเวรช่วงพักเที่ยงสลับกับเช็คเกอร์อีกคนเพื่อคอยจ่ายสินค้า - จ่ายสินค้าให้กับรถสายส่งแต่ละวันพร้อมรีเช็คสินค้าก่อนทำการจัดส่ง - นำสินค้าที่ทำการตรวจเช็คแล้วออกมาวางตามสายการวิ่งงาน - สามารถขับรถส่งสินค้าได้ในกรณีงานเร่งด่วนและพนักงานลา - ลงรายการรับคืนสินค้าจากพนักงานจัดส่งแล้วแจ้งเซลล์ให้รับทราบทุกครั้งที่มี การรับเข้ามา - ดูแลพื้นที่ลานโหลดสินค้าให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน - เบิกเงินสดสำหรับการเติมน้ำมัน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
รถรับเหมา (รถร่วม)
จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560