เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงแรม ระยองซิตี้
ช่างแอร์ (Air Conditioning)
-ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น -รายงานระบบงานช่างแอร์ประจำเดือน
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid)
1. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องพักทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบการเรียนรู้มาตรฐานการทำความสะอาดห้องพัก 3. ตรวจสอบดูแล จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องพัก 4. รายงานขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพัก และแจ้งการซ่อมแซม เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ช่างสีประจำอาคาร (Painter)
1. ตรวจสอบขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้อง 2. เปรียบเทียบประเภทสี และการใช้งานที่ถูกต้อง 3. ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาสีอย่างถูกต้อง 4. ปฏิบัติการเก็บรักษาอุปกรณ์ และสีประเภทต่างๆ ให้พร้อมใช้งานเสมอ 5. ส่งรายงานระบบงานสีที่สำเร็จ 6. สามารถติดตั้ง แก้ไข งานฟ้า เพดาน พื้นผนังได้
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานรับจองห้องพัก (Reservation)
1. รับจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ ฯลฯ 2. ให้ข้อมูลด้านห้องพักของโรงแรม กับลูกค้า 3. วางแผนหาลูกค้ากลุ่มใหม่ รว่มกับฝ่ายขายของโรงแรม 4. มีรายชื่อกลุ่มลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายขายหรือตัวแทนลูกค้ากลุ่มอื่น 5. แก้ไขปัญหาของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ช่างไฟฟ้า (Electrician) ด่วน
1. ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าตามแบบหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่ 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 3. เบิก-จ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 4. รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานทำความสะอาดทั่วไป (Cleaner)
1. ปฏิบัติการทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณโรงแรม 2. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องประชุม ฟิตเนส 3. ปฏิบัติการทำความสะอาดสปาทั้งหมด 4. ปฏิบัติการตรวจเช็ค เก็บรักษา อุปกรณ์การทำงานให้พร้อมใช้งาน ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงแรมทุกจุดที่รับผิดชอบ เวลาทำงานตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. (กะเช้า) เวลาทำงานตั้งแต่ 15.00 น. - 24.00 น. (กะบ่าย)
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
กุ๊กไทย/จีน/ยุโรป (Thai/Chinese/Europe Cook)
1. ปฏิบัติงานจัดเตรียมส่วนประกอบอาหาร เพื่อลงมือปรุงอาหารตามสูตรมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ 2. ปฏิบัติงานจัดปรุงรสอาหารยุโรป ด้วยกรรมวิธีแตกต่างกันไป ตามใบสั่งอาหาร เช่น อาหารเป็นชุด อาหารจานเดียว อาหารบุฟเฟ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ 3. ปฏิบัติงานจัดแต่งอาหารทั้งคาว หวาน ให้สวยงาม น่ารับประทานและมีปริมาณเหมาะสมกับราคาตามมาตรฐาน 4. ตรวจสอบแนะนำผู้ช่วยปรุงอาหาร ควบคุมปริมาณ และควบคุมการล้างจานและสิ่งที่ใช้บริโภคอื่นๆ
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchase)
จัดซื้อของต่างๆ ตามใบสั่งซื้อที่แผนกต่างๆต้องการ เช่นอาหาร เครื่องดื่ม ของสด ของแห้ง งานร้านอาหาร-โรงแรม ,อุปกรณ์ วัสดุงานก่อสร้าง งานช่างทั่วไป,เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ ,วัสดุอุปกรณ์งานสาธารณูปโภค ฯลฯ
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Guest Service Agent)
1. ปฏิบัติงานต้อนรับลูกค้า check in / check out ลูกค้า 2. ปฏิบัติการรับ - จองห้องพัก ทั้งลูกค้า Walk in หรือลูกค้า Pass agency 3. รายงานการตอบคำถาม แก้ปัญหาลูกค้า และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4. รายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน ส่งหัวหน้างาน 5. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกของลูกค้า 6. ปฏิบัติงานให้บริการด้วยใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความซื่อสัตย์ 7. ตรวจสอบ ดูแลการจัดเก็บเงินให้ครบถ้วนในแต่ละวันด้วยความซื่อสัตย์
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานสวน (Gardener)
กวาดใบไม้บริเวณโดยรอบโรงแรม รดน้ำต้นไม้ ,ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบโรงแรม
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress)
1. ปฏิบัติการตกแต่งสถานที่ จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะให้บริการให้สะอาด สวยงาม พร้อมใช้งาน 2. ปฏิบัติการต้อนรับลูกค้า รับออร์เดอร์จากลูกค้า แนะนำอาหารและโปรโมชั่นต่าง ๆ 3. ปฏิบัติการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม รอรับบริการจากลูกค้า 4. ปฏิบัติการเคลียร์ภาชนะที่ลูกค้าทานหมดและเช็ดโต๊ะและอุปกรณ์ให้สะอาด 5. ปฏิบัติการทำความสะอาดห้องอาหาร และจัดห้องอาหารให้พร้อมใช้งาน
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
ยกกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ ให้ลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000
ผช./ผจก.แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Supervisor GSA.)
วางแผน - บริหารจัดการภายในแผนกต้อนรับทั้งหมด
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับ Profile
Sales Excutive
ออกหาและเข้าพบลูกค้า เพื่อติด่อประสานงาน ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ห้องพัก, นวดสปาและสัมมนาจัดเลี้ยง
14 ธันวาคม 2561
โรงแรม ระยองซิตี้
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับ Profile
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560