เข้าระบบผู้สมัครงาน
SOUS CHEF (ครัวยุโรป) ด่วน ๆ
1.จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อขายและสำรองการขาย 2.ประกอบอาหาร ยุโรป ตามออร์เดอร์ลูกค้า 3.นับ / ควบคุม สต๊อก เบิกของ 4.อ่านออร์เดอร์ จัดลำดับการทำอาหารเพื่อความรวดเร็ว
Room maid ด่วน
ทำความสะอาดห้องพัก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
F&B Manager ( ด่วน )
-ควบคุมและพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อให้แขกทีี่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด -บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายของร้านอาหาร ตามงบประมาณและเป้าหมายที่ได้รับ -บริหารจัดการตารางงานของพนักงานในแผนก -ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเรียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
Interior Designer
- เคลียร์แบบ เขียนแบบ ทำ Shop Drawing on Site และติดตามหน้างานตลอดโครงการก่อสร้างโรงแรม
บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก. โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามความเหมาะสม
20 สิงหาคม 2562
กุ๊กครัวไทย
- เตรียม/ จัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบ - ปรุงอาหารตามมาตรฐานของโรงแรม - คำนวณปริมาณสั่งซื้อ - รักษาความสะอาดพื้นที่ทำงาน
พนักงานบัญชี ( AP. ปิดงบได้ )
ทำจ่ายเช็ค บันทึกเจ้าหนี้สำนักงาน บันทึกผ่านรายการเช็ค บันทึกเงินสดย่อย จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกส่งคืน ลดหนี้ ปิดงบประจำปี ทำภาษี ณ ที่จ่าย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานเขียนแบบงานกราฟฟิค
เขียนแบบงานกราฟฟิค สามารถใช้โปรแกรม AutoCad และสามารถใช้งานโปรแกรม illustrator
บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก. โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
20 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง
ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่าย วัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนซ่อมแซมและบำรุง รักษาวัสดุ - อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและในสำนักงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก. โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
20 สิงหาคม 2562
Checker & Cost control (ด่วน )
จัดเก็บวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสต็อค ควบคุมดูแลการเบิก-รับ วัสดุอุปกรณ์ในสโตร์ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ เช็คสต็อควัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สั่งซื้อของ ๆ แต่ล่ะวัน
พนักงาน IT
ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ Network ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดภายในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสุงสุด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล ซ่อมคอมพิเตอร์ และควบคุมการใช้งานของระบบ ของบริษัทได้ดี รายงานผลการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Head Chef
คิดสูตรอาหาร และออกแบบเมนูใหม่ ๆ สำหรับร้านอาหารและงานสำคัญต่าง ๆ วางแผน และคำนวณราคาของแต่ละเมนู คำนวณรายรับรายจ่ายโดยรวม ดูแลความสะอาด และความปลอดภัยของอาหาร ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตลักษณะโครงสร้างงาน ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมาย การจัดการต่าง ๆ ตามนโยบายของโรงแรมที่ได้มอบหมาย
บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก. โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
20 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560