เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าพนักงานต้อนรับ(Supervisor) (ประจำโรงแรม My hotel CMYK ห้วยขวาง) *ด่วน
- ให้บริการข้อมูลห้องพักของโรงแรม - ให้บริการเช็คอินน์ เช็คเอาน์ - จองห้องพักให้ลูกค้า - ทำเอกสารสรุปยอดประจำวัน
16 พฤศจิกายน 2561
ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงแรม My Hotel CMYK ห้วยขวาง-รัชดา) ด่วนมาก !!
- ถ้ามีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศโดยตรง จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มเติม 1,500 บาท
16 พฤศจิกายน 2561
Reception / พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา-ห้วยขวาง)
- รับโทรศัพท์ / e-mail. ในการจองห้องพัก - Confirm การจองห้องพัก / Booking ห้องพัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ประสานงาน Contract กับบริษัทฯ ต่างๆ - ดูแลการ check in - check out ของลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขับรถส่งผ้า(ประจำโรงงาน MCP สุขสวัสดิ์ 84) **ด่วนมาก**
-ขับรถรับ-ส่งผ้าของลูกค้าโรงงาน -ช่วยตรวจเช็คผ้า , ตรวจนับผ้าขึ้นรถ -ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรม My Hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง) รับด่วน!!
-ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม - มีความขยัน และอดทน - มีความซือสัตย์ และเสียสละ ** รับด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที **
16 พฤศจิกายน 2561
พนักงานซักรีด (ประจำโรงงานซักรีด ซ.สุขสวัสดิ์ 84) รับสมัครด่วนมาก !!
- ทำงานซัก - อบ - รีดผ้าของโรงแรมด้วยเครื่องจักร - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,750 บาท + ค่าปฎิบัติงาน 1,000 บาท ( OT ชั่วโมงละ 60.93 บาท)
ผู้จัดการโรงงานซักรีด ** ประจำโรงงานสุขสวัสดิ์ 84
- สามารถติดตามยอดการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลยอดผลิตประจำวัน / ประจำเดือน - เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายในในการตรวจประเมินจากหน่วยงานราชการ - มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีทักษะในการเจรจาเบื้องต้น - สามารถใช้งาน computer และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท + ค่าวิชาชีพ + ค่า Service Charge
Waiter-Waitress/บริการ-เสิร์ฟ [ร้าน Black Canyon Coffee สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ]
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 9,750-13,000 บาท/เดือน **Incentive 1,500 บาทขึ้นไป
Waitress-Waiter / บริการ-เสิร์ฟ (Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
16 พฤศจิกายน 2561
Room maid / แม่บ้านโรงแรม (โรงแรม My Bed Sathorn ย่านสาทร)
- ดูแลทำความสะอาดห้องพักของโรงแรม - มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สู้งาน ตรงต่อเวลา - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ วันหยุด 1 วัน
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 - 13,000 บาท + Service Charge
Helper / ผู้ช่วยกุ๊ก (โรงแรม Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-13,000 + เซอร์วิสชาร์จ
ผู้ช่วยกุ๊ก / Helper Cook [ร้าน My Cafe' the Library ย่านเกษตรนวมินทร์ซิตี้]
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-13,000 บาท/เดือน **
Technician / ช่างซ่อมบำรุงถนัดแอร์ (Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลและซ่อมซ่อมงานเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา และงานอื่นๆ ภายในโรงแรมและนอกโรงแรม ตามที่ได้รับแจ้ง - บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 + เซอร์วิสชาร์จ
กุ๊ก / Cook (โรงแรม Ten Star Inn ย่านประตูน้ำ)
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกครัวของโรงแรม • ประกอบอาหาร การจัดระเบียบหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด • ควบคุมงานในครัวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ • ควบคุมมาตรฐานรสชาติอาหารที่ดี รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า • รักษาต้นทุนของอาหารด้วยการจัดการและบริหาร วัตถุดิบ ของสด สินค้าต่างๆ เช่นวันหมดอายุ วิธีการเก็บรักษาอาหาร ทุกส่วนงานภายในครัว
16 พฤศจิกายน 2561
เลขานุการ / Secretary สัญญาจ้าง 6 เดือน (โรงแรม Ten Star Inn ย่านประตูน้ำ)
- จัดทำตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมายให้ผู้บริหาร - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - จัดทำรายงานการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆตามที่หารือในที่ประชุม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - ดูแลต้อนรับแขกและผู้มาติดต่อผู้บริหาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
เลขานุการผู้บริหาร ประจำโรงแรม my hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง
- จดบันทึกการประชุม - ทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย , นัดประชุมของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสนอไอเดีย - มีความรวดเร็วในการทำงาน - มีความรอบคอบ และถูกต้อง
16 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยกุ๊ก / Helper Cook (Black Canyon Coffee สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ)
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
Reception / พนักงานต้อนรับ (My Hotel Pratunam ย่านประตูน้ำ 15)
- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้บริการข้อมูลห้องพักของโรงแรม - ให้บริการดูแลการ check in - check out ของลูกค้าได้ - ทำบัญชีเบื้องต้น รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวัน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท/เดือน **Service Charge
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560