เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าพนักงานต้อนรับ(Supervisor) (ประจำโรงแรม My hotel CMYK ห้วยขวาง) *ด่วน
- ให้บริการข้อมูลห้องพักของโรงแรม - ให้บริการเช็คอินน์ เช็คเอาน์ - จองห้องพักให้ลูกค้า - ทำเอกสารสรุปยอดประจำวัน
22 มีนาคม 2562
Reception / พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา-ห้วยขวาง)
- รับโทรศัพท์ / e-mail. ในการจองห้องพัก - Confirm การจองห้องพัก / Booking ห้องพัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ประสานงาน Contract กับบริษัทฯ ต่างๆ - ดูแลการ check in - check out ของลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 มีนาคม 2562
ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงแรม My Hotel CMYK ห้วยขวาง-รัชดา) ด่วนมาก !!
- ถ้ามีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศโดยตรง จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มเติม 1,500 บาท
22 มีนาคม 2562
พนักงานขับรถส่งผ้า(ประจำโรงงานซักรีด สุขสวัสดิ์ 84) **ด่วนมาก**
-ขับรถรับ-ส่งผ้าของลูกค้าโรงงาน -ช่วยตรวจเช็คผ้า , ตรวจนับผ้าขึ้นรถ -ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000
พนักงานซักรีด (ประจำโรงงานซักรีด ซ.สุขสวัสดิ์ 84) รับสมัครด่วนมาก !!
- ทำงานซัก - อบ - รีดผ้าของโรงแรมด้วยเครื่องจักร - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,750 บาท + ค่าปฎิบัติงาน 1,000 บาท ( OT ชั่วโมงละ 60.93 บาท)
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรม My Hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง) รับด่วน!!
-ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม - มีความขยัน และอดทน - มีความซือสัตย์ และเสียสละ - ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี ** รับด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที **
22 มีนาคม 2562
Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (โรงงานซักอบรีด Pro Qleen Laundry Service ย่านสมุทรปราการ)
1. คิดกระบวนการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อหาข้อมูลและนำมาวางแผนการขาย 2. หาวิธีการสร้างความสัมพันธภาพกับลูกค้า ตลอดจนติดตามผลการนำเสนอขายสินค้าของทีมงานขายให้กับลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทฯ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 3. สำรวจคู่แข่ง และนำเสนอข้อมูลในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 4. วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของตลาด เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 5. สรุปผลการทำงาน และยอดขายในแต่ละเดือน และนำเสนอแนวทางการเพิ่มยอดขายให้กับผู้บริหาร 6. พัฒนาแ
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท + Commission
Sale / พนักงานขาย (โรงงานซักอบรีด Pro Qleen Laundry Service ย่านสมุทรปราการ)
- หาลูกค้าในกลุ่มโรงแรม และ Service Apartment เพื่อจะส่งผ้าซักกับทางโรงงาน - จัดทำ Contents และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง - Service ลูกค้าตอบข้อซักถาม หรือให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง - มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักในงานขาย และมีทักษะด้านการสื่อสาร
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท + Commission
พนักงานติดรถจัดส่ง (โรงงานซักรีด สุขสวัสดิ์ 84) ** รับด่วนมาก !!!!
- ตรวจนับผ้าที่จะมาซัก อบ รีด ที่โรงงาน - ยกผ้าขึ้นรถไปโรงงาน และไปส่งลูกค้า
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 - 10,250
พนักงานไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์ (Part Time ย่านประตูน้ำ)
• Live สดขายเสื้อผ้า 1-3 ชั่วโมง/ครั้ง ในเพจหรือกลุ่มขายของ • เช็คสต็อคสินค้า รับสินค้าเข้า เตรียมสินค้าที่จะไลฟ์สดขาย แพ็คของส่งลูกค้า • งาน Part-time จันทร์,พุธ,ศุกร์ เข้างาน 08.30-17.30 น.
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : วันละ 400 บาท/วัน + ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานบริการ-เสิร์ฟ [ร้าน Black Canyon Coffee สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ]
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 9,750-13,000 บาท/เดือน **Incentive 1,500 บาทขึ้นไป
ผู้ช่วยกุ๊ก / Cook Helper [ร้าน Black Canyon Coffee ย่านประตูน้ำ]
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
ผู้ช่วยกุ๊กครัวไทย / Helper [ร้าน My Cafe' the Library ย่านเกษตรนวมินทร์]
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-13,000 บาท/เดือน**
Room maid-Room boy / แม่บ้านพ่อบ้านโรงแรม (My Hotel ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลทำความสะอาดห้องพักของโรงแรม - มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - ซื่อสัตย์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
22 มีนาคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750-13,000 บาท/เดือน**Service Charge
เจ้าหน้าที่สโตร์-ขนส่ง (ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลคลังสินค้า ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น จำหน่ายปลีกและส่ง - เปิดรายการ จ่าย-รับ สินค้า - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
22 มีนาคม 2562
พนักงานขายหน้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่น (ย่านประตูน้ำ)
- จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น ปลีก-ส่ง - มีมนุษยสัมพันธ์ ดีมีใจรักงานบริการ - ชอบงานขาย สนใจแฟชั่น - คล่องแคล่ว สุภาพ พูด สื่อสารดี - มีทักษะที่ดีในการนําเสนอกับลูกค้า
22 มีนาคม 2562
Tuk Tuk Driver Part-Time / พนักงานขับรถตุ๊กตุ๊ก พาสทาม (My Hotel ย่านประตูน้ำ)
- บริการขับรถตุ๊กตุ๊ก เพื่อ รับ-ส่ง ลูกค้าของทางโรงแรม - สามารถทำงาน Part Time วันที่ 1- 31 มีนาคม 2562 ได้ - สามารเข้างานเวลางาน 08.00-20.00น. ได้
22 มีนาคม 2562
HR Payroll / เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน [Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ]
1. บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน 2. คำนวณจ่ายและหักเงินเดือนพนักงาน 3. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 4. สรุปรายงานการทำค่าจ้างพนัักงาน รายวัน/เดือน 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มีนาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560