ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
กึ่งงานเอกสาร กึ่งงานขายพื้นที่เช่า
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000+คอมฯ
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
วางแผน ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เช่น ระบบปะปา ไฟฟ้า เครื่องเสียง เป็นต้น มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการทำงานของช่าง รับแจ้งซ่อม มอบหมายงาน ติดตามและรายงานผล ประเมินหน้างานวางแผน คำนวณวัสดุเพื่อสั่งซื้อ ดูแลพื้นที่ทำงานให้เหมาะสม และปลอดภัย ควบคุมดูแลการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่เหลือใช้ สรุปรายงานผลการทำงานของช่างประจำเดือน
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
บริหารจัดการพื้นที่เช่ารวมถึงการหาผู้เช่า ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้ผู้เช่า เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้ามีความมั่นใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่ ดูแลการติดตามแผนงาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
บริหารจัดการขายพื้นที่เช่าให้ได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจสอบ และติดตามสถานะลูกค้า วางแผนการออกตลาด สำรวจคู่แข่ง และนำเสนอแผนเพื่อผลักดันการขาย นำเสนอโปรโมชั่นร่วมกับฝ่ายการตลาด รายงานประจำเดือน
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 22,000 ขึ้นไป +ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
บันทึกเอกสารทางบัญชี ปิดเงินสดย่อยประจำวัน หรืออื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000/เดือน
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
ความสะอาดพื้นที่ อารคารสถานที่ ออฟฟิศ และอื่นๆตามมอบหมาย
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 345/วัน
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
ดูแลการทำความสะอาดภาชนะอาทิเช่น จาน ชาม ส้อม แก้วน้ำ อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในครัว จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์จานชามให้เป็นระเบียบ เก็บโต๊ะทำความหลังลูกค้าทานเสร็จ ดูแลความสะอาดด้านในและด้านนอกบริเวณร้านที่รับผิดชอบรวมถึงห้องสุขา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ทดลองงานวันละ 345 บาท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
เสริฟ รับเมนู จัดตรียม/จัดเก็บถ้วยจานแก้ว เก็บโต๊ะ ความสะอาดหน้าร้าน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9000+
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชี และการเงินของบริษัท ฯ
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
1.บริหารจัดการพื้นที่เช่า และพื้นที่ส่วนกลาง ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง 2.บริหารจัดการสัญญาเช่า และการออกเอกสารสำคัญให้ผู้เช่า 3.บริหารจัดการการติดตามผู้เช่าค้างชำระ
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25000
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
1.ช่วงเช้าดูแลทำความสะอาดพื้นที่ตลาดยูปาร์ค 2.ช่วงบ่ายทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 340 บาท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
การวางแผนและการจัดการทีม: ผู้จัดการเขตมีหน้าที่วางแผนกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีร้านหรือสาขา เขาหรือเธอต้องจัดการทีมงานในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้ผลการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ การสร้างและบริหารความสัมพันธ์: ผู้จัดการเขตต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีความสามารถในการควบคุมความพึงพอใจของลูกค้าในพื้นที่ที่เขาหรือเธอดูแล การควบคุมสต็อกและการจัดส่งสินค้า: ผู้จัดการเขตต้องดูแลให้การจัดการสต็อกและการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบส
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000+คอมมิชชั่น
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
- มีหน้าที่คอยช่วยงานของหัวหน้ากุ๊กในหลาย ๆ ด้าน เตรียมวัตถุดิบ เช่น ชั่งตวง หรือ ปลอก หั่น ดูแลเรื่องการสั่งวัตถุดิบเข้าร้านเพื่อให้มีเพียงพอต่อการขายในแต่ละวันและจัดเตรียมตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ มาตรฐาน รักษามาตรฐานในความสะอาด การจัดเก็บอุปกรณ์ ภายในบริเวณครัวให้สะอาดและได้มาตรฐานอยู่
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ทดลองงาน 345 บาท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ทั้งระบบ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายทุกประเภท วางแผนและจัดทำงบประมาณการเงิน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน สรุปต้นทุนการผลิต วิเคราะห์งบ ควบคุมดูแลการจัดทำประมาณการเงินสด บริหารการรับจ่ายเงิน,จัดทำรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง บริหารการปิดบัญชี ปิดงบการเงินประจำเดือน/ประจำปี
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้ง ออฟไลน์ และ ออนไลน์ ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ ของบริษัท จัดทำรายงานประจำเดือน เช่น การประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท ยู-พาร์ค จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 24 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.