งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เขียนแบบ งานก่อสร้างอาคารสูง อาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง,รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง อาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง,รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง อาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ช่วย support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS,Software - ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer PC, Notebook),ระบบ (Networking),อินเตอร์เน็ต (Internet),ไวร์เลส (Wirless) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ควบคุมงานสถาปัตย์ในการก่อสร้างคอนโด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมา - ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค จัดทำเอการรายงานการก่อสร้าง - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง,รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง อาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดูแลสโตร์สินค้าไซต์งาน จัดทำ Report ต่าง ๆ การรับและส่งสินค้า ฯลฯ
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย ติดต่อประสานงานในโครงการก่อสร้าง จัดทำ Shop Drawing และเอกสาน Inspec ได้ สามารถถอดแบบและประเมินราคาในการจัดซื้อจัดจ้างงานระบบประกอบอาคารได
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- สื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี - ออกแบบและวางแผนงาน - ดูแลรับผิดชอบสำรวจหน้างาน - ควบคุมงานโครงการที่รับผิดชอบ ตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานผู้รับเหมา
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง,รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง อาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR , PO และใบกำกับสินค้าโดยตรวจนับจำนวนและตรวจตามคุณสมบัติ - ติดตามการส่งมอบวัสดุที่สั่งซื้อจาก Supplier - ตัดรับวัสดุที่ได้รับในระบบ - เ
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับดารพิจารณาวินิฉัยปัญหากฎหมาย - พิจารณาตรวจร่างกฏหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จ
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- รับเรื่องงานแจ้งซ่อมห้องชุดหรือบ้านเดี่ยวจากลูกบ้าน และประสานงานติดต่อกับผู้รับเหมา เพื่อให้เข้าซ่อมแซมงานนั้น ๆ ตามกำหนด - จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้ร
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
งาน บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดูแลงานระบบ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ภายในโ๕รงการต่างๆ และงานอื่นๆมี่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.