จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัย กำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัย ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุ อันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการภายนอก เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2564
วางแผนการผลิตสินค้าให้สามารถผลิตได้ทันกำหนดส่งมอบให้ลูกค้า วางแผนการใช้ทรัพยากร คน เครื่องจักร วัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2564
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ ในบริษัท ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2564
ออกแบบวางแผนและควบคุมงานระบบวิศวกรรมด้านเครื่องกล เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ควบคุมดูแลแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ติดต่องานกับผู้รับเหมางาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆในไลน์ผลิตให้หมดไป จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่รับผิดชอบ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 13485 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
คีย์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน จัดทำเอกสารทางบัญชี งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 เม.ย. 2564
ทำหน้าที่รับ-จ่ายสินค้า คีย์ข้อมูลสินค้าทั้งการรับและการจ่าย ดูแลสินค้าที่มีการจัดเก็บในคลังสินค้าให้มีสภาพดี ไม่เสื่อมสภาพ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 เม.ย. 2564
คีย์ข้อมูลทางธุรการ จัดทำเอกสารตามคำร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามงานที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
รับผิดชอบงานด้านไอทีของบริษัทฯ เขียนโปรแกรม plc siemens งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
งานธุรการบุคคลทั่วไป งานเงินเดือนค่าจ้าง งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2564
คุมเครื่องจักรผลิตหน้ากากอนามัย ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ แพคหน้ากากอนามัย งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 30 คน   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2564
งานวิศวกรไฟฟ้า งานโปรแกรม PLC และอื่นๆ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.