ประกาศรับสมัครงาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร (ชาวไทย) จากบ้านพักย่านแยกพงษ์เพชร ไปที่ทำการของบริษัทฯ ที่ถนนงามวงศ์วาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นไป พบลูกค้าและเลี้ยงสังสรรค์ - ช่วยทำธุระให้ผู้บริห
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 12,000 บาท + OT 70 บาท / ชม
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
1. นำเสนอบริการ Cloud ให้แก่ลูกค้าองค์กร/บริษัท 2. ค้นหาลูกค้า 3. ทำการปิดการขายและติดตามผล เงินเดือน: 15,000 บาท ขึ้นไป + Commission งานขาย
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป + Commission
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
- จัดเตรียมเรื่องเอกสารต่างๆให้ผู้บริหาร - ออกเอกสารการทำงานให้พนักงาน - นัดสัมภาษณ์งาน - ประสานงานแต่ละแผนก - ดูแลจัดลำดับงานนัดหมาย รายงานให้ผู้บริหาร - ควรรู้เรื่องบัญชีเบื้อ
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป / ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
1. จัดทำและดูแลเอกสารภายในของบริษัท 2. ประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. ประสานงานและให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
1. รับผิดชอบงาน HR Development และ HR Admin รวมถึงงานธุรการทั้งหมดของบริษัท 2. สรรหาบุคลากร 3. จัดทำและจัดเก็บสัญญาจ้างและ Job Description 4. รับผิดชอบงานประกันสังคมและ Payroll 5. จัดซื้ออปุกรณ์เครื่องใช้สำนักงา
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 22,000 บาท
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
1. ติดตั้งและแนะนำการใช้งานพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าที่บ้านลูกค้า ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย เช่น สวิตซ์ไฟ, หลอดไฟ, เซนเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษากา
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
• ตรวจสอบเอกสาร Quotation เพื่อเปรียบเทียบกับ PO ที่ได้รับประจำเดือน • ทำรายงานสรุปยอด Quotation และ PO ประจำเดือน • ทำรายงานสรุปกระทบยอด Quotation กับใบแจ้งหนี้ของบัญชีประจำเดือน • คำนวณ Commission • ประสาน
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
1. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. ออก INV ให้กับลูกค้า 3. กระทบยอดลูกหนี้ - เจ้าหนี้ และทุกบัญชี 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย 5. รับวางบิล และจัดทำเอกสารวางบิล 6. ออกใบกำกับภาษีขาย / ใบเสร็
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
- จัดทำฐานข้อมูล และอัพเดตข้อมูลฝ่ายขายโดยใช้ Excel - จัดทำใบเสนอราคา - ประสานงานเรื่องการเซ็นสัญญาซื้อขาย - ประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายอื่นๆของบริษัท - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
1. ติดตั้งและแนะนำการใช้งานพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าที่บ้านลูกค้า ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย เช่น สวิตซ์ไฟ, หลอดไฟ, เซนเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษากา
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
1. ทำความสะอาดบ้าน 2. ซักรีด 3. ทำหารง่ายๆ 4. มีที่อยู่ให้ (ครัว ตู้เย็น ห้องน้ำ มอเตอร์ไซค์) 5. ประกันสังคม 6. วันหยุดพักร้อน 8 วัน 7. หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
- ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี - จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี และวางบิล - ติดตามประสานงานทวงหนี้ - กระทบยอด สรุปยอดลูกหนี้คงค้างประจำเดือน - ประสานงาน และติดตาม งานอื่นๆ ท
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
- จัดทำ และวิเคราะห์งบการเงิน - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำบัญชีด้านจ่าย เช่น รายการปรับปรุงบัญชี บันทึกค่าเสื่อม ราคาสินทรัพย์ การประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายป
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
- จัดทำ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบงานระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี (PAE) - นำส่ง ตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3, 53, 54, ภพ 30, 36 ผ่านระบบออนไลน์และกระทบยอด - จัดทำประมาณการ ภงด 51 และ ภงด 50 -
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 12 ส.ค. 2565
งาน บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
- งานการรับ-จ่ายเงิน - จัดทำกระทบยอดธนาคาร (Bank Reconciliation) - ติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบตวามถูกต้องของเอกสารเพื่อจัดเตรียมใบสำคัญจ่าย เพื่อทำร
บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.