เข้าระบบผู้สมัครงาน
-จัดตารางนัดหมาย การประชุมและการนัดหมายต่างๆ ของผู้อำนวยการ -จัดทำรายงานการประชุมรวมทั้งเป็นเลขาในที่ประชุม -งานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ในการจัดอบรมทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ รวมถึงดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมภายในการติดตามผลการอบรมทั้งภายใน ภายนอก สำรวจความต้องการในการอบรม จัดทำแผนอบรมประจำปี
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
1. ดูแลการเบิกจ่ายเงินภายในบริษัท 2.ติดตามการชำระเงินจากเจ้าหนี้และลูกหนี้ 3.ดำเนินการเกี่ยวกับเช็คและวางบิลลูกค้า
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด วางแผนการทำงาน จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
-มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ -มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ -จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน -ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ปฎิบัติงานและดูแลงานขายให้บรรลุเป้าที่บริษัทกำหนด -ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและเปิดตลาดลูกค้าใหม่ (มีรายชื่อลูกค้าติดต่อ) -จัดทำประมาณการยอดขายและติดตามความคืบหน้าโครงการ -ติดต่อลูกค้ากลุ่มงานโครงการ Owner , ผู้รับเหมา,วิศวกรงานระบบ,กลุ่มสถาปนิก และ Interior Desiger
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ติดต่องานกับร้านค้าส่ง-ปลีก ดำเนินการขายสินค้าให้ได้ตามที่กำหนด แนะนำสินค้าใหม่และดูแลสื่อการขายในร้านค้า
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ดำเนินการขายสินค้าให้ได้ตามที่กำหนด แนะนำสินค้าใหม่และดูแลสื่อการขายในร้านค้า
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมไปถึงศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์บริษัท เทียบกับคู่แข่ง -เชื่อมต่อส่วนขาย กับแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด -จัดทำ Product Management and Marketing surver เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคาระห์ในด้านผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาด -สามารถออกแบบแสงได้โดยใช้โปรแกรม Dialux ดำเนินการเตรียม Product และส่งทดสอบกับหน่วยงานของรัฐหรือห้องปฎิบัติการที่น่าเชื่อถือ เพื่อเตรียมความพร้อมประมูลงานภาครัฐและเอกชน
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
เช็คสินค้าเข้าออก ในคลังสินค้า จัดเตรียมสินค้า เพื่อเตรียมการจัดส่ง
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
-ขับรถเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า -ตรวจสอบ/ดูแล/บำรุงรักษารถเพื่อให้พร้อมใช้งาน
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ต่อรองราคา,คัดเลือกผู้ขาย เปิด P/O นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและนำเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป จัดทำรายงานซื้อ จัดหาผู้ขายรายใหม่เพื่อรองรับกรณีรายเดิมมีปัญหา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
วางแผนการสั่งซื้อสินค้าทางต่างประเทศ รวบรวมการขายสินค้า
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ออกแบบแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ รีทัชผลิตภัณฑ์ เขียนแบบ ขึ้นแบบ 3มิติและโครงสร้างบูธต่าง ๆ
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
-ขับรถเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า -ตรวจสอบ/ดูแล/บำรุงรักษารถเพื่อให้พร้อมใช้งาน -มีใบอนุญาติขับรถโฟล์คลิฟท์
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
บริหารพื้นที่ขายให้เกิดนายได้สูงสุด เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ตามที่เป้าหมายกำหนด
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของ THE BRIGHT และ LAMPTAN ได้แก่ -สื่อสิ่งพิมพ์(ออกแบบ KEY VISUAL หลักของแต่ละงาน เพื่อที่จะทำการลงสื่อขนาดต่างๆ) -สื่อออนไลน์(FB/LINE/IGWEBSITE) -การ DECORATIONภายในศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับเทศการนั้นๆ -ดูแลจัดการบริหาร STAFF ภายในทีมงานออกมาตามเวลา และมีประสิทธิภาพ
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
กวาดถู เช็ดกระจกทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องทำงาน กวาดหยักไย่ ล้างพื้นทางเดิน
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562