เข้าระบบผู้สมัครงาน
1. บริหารและควบคุมระบบการทำงานของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปตามนโยบาย 2. วางแผนกลยุมธ์และกำหนดทิศทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายและการบริการ(Marketing Strategy) 3. ค้นหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เสมอเพื่อตอบสนองกระแสความนิยมในปัจจุบัน 4. บริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย(Brand Awareness) 5. กำหนดทิศทางและวางแผนการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จ้กโดยทั่วไป(PR & Advertising) 6. กำหนดและวาง
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ตุลาคม 2562
1. รับผิดชอบการศึกษา ค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆรวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินการในการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น หน้าที่ความรับผิดชอบ 2. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสรรหาช่องทางลงทุน หาช่องทางโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางเหล่านั้น รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท 4. วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการเพื่อการลงทุนใหม่ 5. เตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น 6. ร
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ตุลาคม 2562
1. Update ข้อมูลโฆษณาผ่าน Social Media, Facebook, Line@ หรือสื่อออนไลน์ทุกประเภทของบริษัท 2. ให้ข้อมูลรายละเอียด ตอบคำถาม ต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ต่างๆและนำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ 3. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในสื่อออนไลน์และพร้อม ปรับปรุงแก้ไข 4. เช็คผลตอบรับและความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวกับบริการของ ทางบริษัท 5. ประสานงานกับพนักงานภายในบริษัทและลูกค้าภายนอก
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 14,000 - 18,000
18 ตุลาคม 2562
1. กำหนดงาน / วางแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ วัดประเมิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน 2. สำรวจความต้องการและจัดทำแผนฝึกอบรม เขียนหลักสูตร 3. บริหารงาน การสื่อสารค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร สร้างบรรยากาศ สร้างแรงจูงใจ 4. จัดกิจกรรมพนักงาน ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Learning and Development, Happy Workplace, Employee Engagement 5. งานประสานงาน วางแผนจัดอบรม ตามแผนการพัฒนารายบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับก
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 15,000 - 18,000
18 ตุลาคม 2562
1.ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2.ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 4.ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือของระบบสินค้ากับมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือของระบบบัญชี 5. ตรวจสอบเอกสารใบเบิกวัตถุดิบ เอกสารประกอบการลงบัญชีและสัญญา
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ตุลาคม 2562
1. รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถให้สะอาดอยู่เสมอ 3. นำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ 4. งานอื่นๆ ตามที่ำด้รับมอบหมาย หมายเหตุ : สถานที่ทำงาน เขตสาทร / บ้านผู้บริหาร เขตประเวศ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ตุลาคม 2562
นักศึกษาฝึกงาน (สำนักงานใหญ่ เขตสาทร) 1. แผนกบัญชี / การเงิน 2. แผนกทรัพยากรบุคคล 3. แผนกฝึกอบรม 4. แผนกการตลาด 5. แผนกจัดซื้อ
1. ดูแลการทำอาหาร ทำอาหารตามออเดอร์ 2. ดูแลความสะอาดภายในครัวและภายร้าน 3. ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ร้าน Hot Pot Buffet ทุกสาขาทั่วประเทศ Hot Pot Buffet สาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บิ๊กซี ราชดำริ ชั้น 4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0108 สุพรีม สามเสน ชั้น 3 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0233 โรบินสัน บางรัก ชั้นใต้ดิน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0211 อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0169 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1 เบอร์โทรศั
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 9,750 - 12,000
18 ตุลาคม 2562
1. ดูแลการทำอาหาร ทำอาหารตามออเดอร์ 2. ดูแลความสะอาดภายในครัวและภายร้าน 3. ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ร้าน Hot Pot Buffet ทุกสาขาทั่วประเทศ Hot Pot Buffet สาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บิ๊กซี ราชดำริ ชั้น 4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0108 สุพรีม สามเสน ชั้น 3 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0233 โรบินสัน บางรัก ชั้นใต้ดิน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0211 อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0169 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1 เบอร์โทรศั
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 9,750 - 12,000
18 ตุลาคม 2562
1. ดูแลการทำอาหาร ทำอาหารตามออเดอร์ 2. ดูแลความสะอาดภายในครัวและภายร้าน 3. ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ร้าน Hot Pot Buffet ทุกสาขาทั่วประเทศ Hot Pot Buffet สาขาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บิ๊กซี ราชดำริ ชั้น 4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0108 สุพรีม สามเสน ชั้น 3 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0233 โรบินสัน บางรัก ชั้นใต้ดิน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0211 อิมพีเรียล ลาดพร้าว ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 095-208-0169 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1 เบอร์โทรศั
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 9,750 - 12,000
18 ตุลาคม 2562
- รับผิดชอบการขายอาหาร (ซาลาเปา , ติ่มซำ) - รับออเดอร์ แพ็คสินค้า คิดเงิน - รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 14,000 - 16,000 ต่อเดือน
18 ตุลาคม 2562
- รับผิดชอบการขายอาหาร (ซาลาเปา , ติ่มซำ) - รับออเดอร์ แพ็คสินค้า คิดเงิน - รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 14,000 - 16,000 ต่อเดือน
18 ตุลาคม 2562
- รับผิดชอบการขายอาหาร (ซาลาเปา , ติ่มซำ) - รับออเดอร์ แพ็คสินค้า คิดเงิน - รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 14,000 - 16,000 ต่อเดือน
18 ตุลาคม 2562
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 3. วางแผนงานจัดสรรอัตรากำลังคนในช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสาขาเป็นไปด้วยความราบรื่น 4. จัดตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมค่าแรงเบื้องต้นภายในร้านสาขา 5. กำกับดูแล การจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในร้านให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการ 6. กำกับดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านให้เป้นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 18,000+
18 ตุลาคม 2562
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
18 ตุลาคม 2562
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
18 ตุลาคม 2562
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
18 ตุลาคม 2562
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
18 ตุลาคม 2562
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชัยภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
18 ตุลาคม 2562
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
18 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562