เข้าระบบผู้สมัครงาน
Cost Supervisor : หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 4. ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือของระบบสินค้ากับมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือของระบบบัญชี 5. ตรวจสอบเอกสารใบเบิกวัตถุดิบ เอกสารประกอบการลงบัญชีและสัญญา
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 20,000 - 28,000
23 สิงหาคม 2562
Receiving Officer : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ติดต่อประสานงานและติดตามข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและต่อรองเงื่อนไขการซื้อ 3. รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกจัดซื้อ 4. รับผิดชอบการเบิกใช้สินค้าในคลัง และลงบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ 5. ติดตามการส่งสินค้าของ Supplier ให้ตรงตามแผนงานของบริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด 6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าที่สั่งซื้อและการส่งมอบให้ถึงสาขาต่างๆ 7. ดูแลและรับผิดชอบประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 18,000 - 20,000
23 สิงหาคม 2562
Business Development Admin : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1. รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกพัฒนาธุรกิจ 2. จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเก็บเอกสารและไฟล์เอกสารอย่างเป็นระบบ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000 - 17,000
23 สิงหาคม 2562
Marketing Officer : เจ้าหน้าที่การตลาด
1. Update ข้อมูลโฆษณาผ่าน Social Media, Facebook, Line@ หรือสื่อออนไลน์ทุกประเภทของบริษัท 2. ให้ข้อมูลรายละเอียด ตอบคำถาม ต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ต่างๆและนำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ 3. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในสื่อออนไลน์และพร้อม ปรับปรุงแก้ไข 4. เช็คผลตอบรับและความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวกับบริการของ ทางบริษัท 5. ประสานงานกับพนักงานภายในบริษัทและลูกค้าภายนอก
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000 - 17,000
23 สิงหาคม 2562
พนักงานขับรถผู้บริการ
1. รับผิดชอบขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถให้สะอาดอยู่เสมอ 3. นำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ 4. งานอื่นๆ ตามที่ำด้รับมอบหมาย หมายเหตุ : สถานที่ทำงาน เขตสาทร / บ้านผู้บริหาร เขตประเวศ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่งภายใน (Interior Designer)
1. เขียนแบบงานตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินได้เป็นอย่างดี 2. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบ Spec วัสดุที่จะใช้ในการออกแบบ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 3. นำเสนองานให้ทีมงาน หัวหน้างานรับทราบ ก่อน ดำเนินการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม Technical drawing รวมทั้งร่วมแก้ปัญหาหน้างานกับโฟร์แมน เพื่อให้งานได้มาตรฐานและเสร็จสิ้นตามกำหนด 5. เขียนแบบงานระบบ และทำแบบรายละเอียด เพื่อนำไปประมาณราคาและก่อสร้าง 6. ทำแบบ As Built ระหว่างเริ่มงานและหลังจบงาน 7. กำกับดูแลช่าง /
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 18,000 - 23,000
23 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วย หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (โรงงาน ลำลูกกา คลอง 7)
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงของสาขาทั้งหมด รวมทั้งงานซ่อมแซมอื่นๆ ภายในสำนักงาน - โรงงาน 2. ประสานงานกับสาขาและฝ่ายก่อสร้างเป็นหลักในการทำแผน PM ในอนาคต 3. บริหารงานภายในทีม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่ คุณตี้ 095 208 0504
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 18,000 - 22,000
23 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่สโตร์และทรัพย์สิน
1. เปิดบิล PR/GL 2. ทำรับและบันทึกข้อมูลในระบบ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของเอกสารต่างๆ 4. จัดเก็บเอกสารต่างๆให้เรีบยร้อย ติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่ คุณตี้ 095 208 0504
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
23 สิงหาคม 2562
Area Manager แบรนด์ Hot Pot Buffet
1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ และบริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. บริหารทีมงานที่อยู่ในความดูแลให้มีความสุขในการทำงาน และทำงานเป็น TEAM WORK 3. ทำหน้าที่ฝึกสอนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในร้านให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด พร้อมดูแลการจัดตารางการทำงานของพนักงานในรานสาขาพื้นที่รับผิดชอบ ของสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4. ดูแลและตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ภายในร้านสาขาที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด ของสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5. ดูแลและ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการร้าน Hot Pot สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 3. วางแผนงานจัดสรรอัตรากำลังคนในช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสาขาเป็นไปด้วยความราบรื่น 4. จัดตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมค่าแรงเบื้องต้นภายในร้านสาขา 5. กำกับดูแล การจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในร้านให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการ 6. กำกับดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านให้เป้นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Hot Pot สาขา โฮมโปร อมตะนคร ชลบุรี
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 3. วางแผนงานจัดสรรอัตรากำลังคนในช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสาขาเป็นไปด้วยความราบรื่น 4. จัดตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมค่าแรงเบื้องต้นภายในร้านสาขา 5. กำกับดูแล การจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในร้านให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการ 6. กำกับดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านให้เป้นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 18,000+
23 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Hot Pot สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกต
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 3. วางแผนงานจัดสรรอัตรากำลังคนในช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสาขาเป็นไปด้วยความราบรื่น 4. จัดตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมค่าแรงเบื้องต้นภายในร้านสาขา 5. กำกับดูแล การจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในร้านให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการ 6. กำกับดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านให้เป้นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 18,000+
23 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Hot Pot สาขา อิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด จัดทำระบบ inventory ภายในร้านสาขา 3. วางแผนงานจัดสรรอัตรากำลังคนในช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสาขาเป็นไปด้วยความราบรื่น 4. จัดตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมค่าแรงเบื้องต้นภายในร้านสาขา 5. กำกับดูแล การจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในร้านให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการ 6. กำกับดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านให้เป้นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 18,000+
23 สิงหาคม 2562
ผู้บริหารสาขาฝึกหัด Hot Pot Buffet สาขา โฮมโปร พุทธมณฑล สาย 5
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
23 สิงหาคม 2562
ผู้บริหารสาขาฝึกหัด Hot Pot Buffet สาขา แหลมทองดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ แหลมฉบัง
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
23 สิงหาคม 2562
ผู้บริหารสาขาฝึกหัด Hot Pot Buffet สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
1. บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน 2. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 4. ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5. ดูแลรับผิดชอบบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า 6. ดูแลรับผิดชอบเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ 7. ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย 8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เริ่มต้น 15,000+
23 สิงหาคม 2562
พนักงานขายติ่มซำ สาขา อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส พระราม 9
- รับผิดชอบการขายอาหาร (ซาลาเปา , ติ่มซำ) - รับออเดอร์ แพ็คสินค้า คิดเงิน - รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน หมายเหตุ : เงินเดือน + ส่วนแบ่งจากการขาย 2 บาท/เข่ง + OT ติดต่อสมัครงาน Line : hr_jckh ( กด https://line.me/ti/p/HliLJPm77H )
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 14,000 - 18,000 ต่อเดือน
23 สิงหาคม 2562
พนักงานขายติ่มซำ สาขา อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทาวเวอร์
- รับผิดชอบการขายอาหาร (ซาลาเปา , ติ่มซำ) - รับออเดอร์ แพ็คสินค้า คิดเงิน - รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน หมายเหตุ : เงินเดือน + ส่วนแบ่งจากการขาย 2 บาท/เข่ง + OT ติดต่อสมัครงาน Line : hr_jckh ( กด https://line.me/ti/p/HliLJPm77H )
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 14,000 - 18,000 ต่อเดือน
23 สิงหาคม 2562
พนักงานขายติ่มซำ สาขา MRT สุขุมวิท
- รับผิดชอบการขายอาหาร (ซาลาเปา , ติ่มซำ) - รับออเดอร์ แพ็คสินค้า คิดเงิน - รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน หมายเหตุ : เงินเดือน + ส่วนแบ่งจากการขาย 2 บาท/เข่ง + OT ติดต่อสมัครงาน Line : hr_jckh ( กด https://line.me/ti/p/HliLJPm77H )
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 14,000 - 18,000 ต่อเดือน
23 สิงหาคม 2562
พนักงานขายติ่มซำ สาขา MRT จตุจักร
- รับผิดชอบการขายอาหาร (ซาลาเปา , ติ่มซำ) - รับออเดอร์ แพ็คสินค้า คิดเงิน - รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน หมายเหตุ : เงินเดือน + ส่วนแบ่งจากการขาย 2 บาท/เข่ง + OT ติดต่อสมัครงาน Line : hr_jckh ( กด https://line.me/ti/p/HliLJPm77H )
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : รายได้เริ่มต้น 14,000 - 18,000 ต่อเดือน
23 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560