เข้าระบบผู้สมัครงาน
- ดำเนินการงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และตามนโยบายบริษัทฯ - กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี - ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย / จัดอบรมป้องกัน และฝึกซ้อมประจำปี - จัดทำรายงาน วิเคราะห์ แก้ไข นำเสนอ ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบริษัท - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของงานวิศวกรรม - ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนทำรายงานผล - จัดหา เจราจา และควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในโครงการ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : Negotiable upon experience
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
- ดูงานด้านควบคุมคุณภาพใน Process Lineผลิต - ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ QC Line - ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในแต่ละหน้าที่นั้นๆ - อื่น ๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2    เงินเดือน : N/A
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
1.รับผิดชอบงานด้านวางแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและยืนยันกำหนดวันส่งสินค้า 2.ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบเพื่อออกตารางการผลิตให้กับแผนกผลิต 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,อื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
1. ทำราคาต้นทุน Standard Cost Estimate 2. ตรวจสอบการปิด Job การผลิต/วิเคราะห์/ผลกำไร-ขาดทุน 3. ตัดจบ PO จากการซื้อ / Post Stock 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : Negotiable upon experience
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
1. กำกับ ดูแล ติดต่อเกี่ยวกับ ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ในประเทศและต่างประเทศ 2. ตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย ประจำวัน 3. ตรวจเช็คค่าใช้จ่าย ในการนำเข้าและส่งออก 4. จัดทำ Statement of Account ส่งให้ลูกค้า 5. ตรวจเช็คเอกสาร รับ-จ่าย ทุกประเภท 6. ตรวจสอบงบกระทบยอดลูกหนี้ , เจ้าหนี้ 7. กำกับ ดูแลงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานทั้งหมด 8. ตรวจสอบ Voucher รับ-จ่าย ก่อนการบันทึกบัญชี 9. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบาย อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : Negotiable upon experience
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
-Sourcing overseas, Local suppliers and negotiating prices, terms and conditions. -Negotiating and dealing with suppliers for each purchasing process -Using SAP Tools for Reporting and PR/PO Transaction -lssue purchasing order to suppliers and shipment monitoring. -Handle and follow up purchase orders, including preparation of documents for TT payments. -Coordinate with freight forwarder agent and shipping for customs Clearance process. -Daily Report and Documentation/Records Keeping. -Ot
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562