เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรโยธา (Civil Engineering)
- วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบริษัท - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของงานวิศวกรรม - ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนทำรายงานผล - จัดหา เจราจา และควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในโครงการ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : Negotiable upon experience
23 กรกฎาคม 2562
Purchasing overseas Officer or Supervisor
•Sourcing overseas,Local suppliers and negotiating prices , terms and conditions. •Negotiating and dealing with suppliers for each purchasing process •Using SAP Tools for Reporting and PR/PO Transaction •Issue purchasing order to suppliers and shipment monitoring. •Handle and follow up purchase orders , including preparation of documents for TT payments. •Coordinate with freight forwarder agent and shipping for customs clearance process. •Daily Reports and Documentation/ Records Keeping.
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : Negotiable upon experience
22 กรกฎาคม 2562
Finance & Accounting Supervisor / Assistant Manager
1. กำกับ ดูแล ติดต่อเกี่ยวกับ ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ในประเทศและต่างประเทศ 2. ตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย ประจำวัน 3. ตรวจเช็คค่าใช้จ่าย ในการนำเข้าและส่งออก 4. จัดทำ Statement of Account ส่งให้ลูกค้า 5. ตรวจเช็คเอกสาร รับ-จ่าย ทุกประเภท 6. ตรวจสอบงบกระทบยอดลูกหนี้ , เจ้าหนี้ 7. กำกับ ดูแลงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานทั้งหมด 8. ตรวจสอบ Voucher รับ-จ่าย ก่อนการบันทึกบัญชี 9. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบาย อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : Negotiable upon experience
22 กรกฎาคม 2562
Production Planning Officer or Supervisor
1.รับผิดชอบงานด้านวางแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและยืนยันกำหนดวันส่งสินค้า 2.ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบเพื่อออกตารางการผลิตให้กับแผนกผลิต 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,อื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
23 กรกฎาคม 2562
Quality Control Supervisor /Assistant Manager
- ดูงานด้านควบคุมคุณภาพใน Process Lineผลิต - ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ QC Line - ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในแต่ละหน้าที่นั้นๆ - อื่น ๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2    เงินเดือน : N/A
22 กรกฎาคม 2562
Research and Development (R&D)
-วิจัยสูตรสินค้า ประเภทเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ อาหารเสริม ยา ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ -นำเสนอสูตรสินค้าแก่ลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในงาน -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
22 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
• จัดหา Supplier ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และลูกค้า • เทียบราคา เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อใช้ประเมินการทำสัญญา และสั่งซื้อสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต • ประสานงานผู้ขายตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบได้รับสินค้า รวมถึงการเคลมสินค้าเมื่อพบปัญหา
บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560