เข้าระบบผู้สมัครงาน
- รับออเดอร์อาหาร - เสิร์ฟอาหาร อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - จดจำรายการอาหาร มีทักษะการเสิร์ฟที่ถูกต้อง - หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมให้บริการ
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป (รายได้รวม )
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- ทำบัญชีด้านรับ - จ่าย - เตรียมเอกสารแนบการวางบิล - รับเช็ค - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด
• วางแผน ปรับปรุง บริหารงานครัวทั้งหมด ของบริษัท 3 สาขา +ครัวกลาง • ควบคุมคุณภาพ อาหาร วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร • วางแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงปรุงอาหาร กำหนดขอบเขตลักษณะ โครงสร้างงาน • ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อที่จะให้บรรลุตามเป้าหมาย • ควบคุมดูแล บริหาร ครัว/หัวหน้าเชฟ /เชฟ ทั้งหมดของบริษัท • หาแนวทางป้องกัน พร้อมหาทางแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่จะเกิดเกี่ยวกับคุณภาพอาหารของแบรนด์ • ควบคุมดูแลอาหาร รวมทั้งต้นทุน และวางแผนการสั่งของต่าง ๆทั้งหมด ร่วมกับหัวหน้าเชฟสาขา •
- ขับรถส่งของจากบางนาตราด 38 ไปสนามบินดอนเมือง - ทำงาน 2 กะ ( 04.00 - 06.00 , 14.00 - 16.00 )
- ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบทั้งหมด - ดูแลรับผิดชอบสต็อกสินค้าที่มีอยู่ให้ตรงตามความเป็นจริง - สรุปรายงานสต็อกทุกสิ้นเดือนให้ฝ่าที่เกี่ยวข้อง - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- ล้างภาชนะภายในร้านให้สะอาด - ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- บริการลูกค้าหน้าร้าน - รับออร์เดอร์อาหาร - ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในร้าน
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 15,000 - 17,000
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- สร้างยอดขายตามนโยบายบริษัทฯ - จัดระบบการบริการหน้าร้านตามมาตรฐานของบริษัทฯ - ประสานงานกับฝ่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 (รายได้รวม)
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - สร้างอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด - บริหารจัดการงานบริการให้เป็นระบบ
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- ดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - ซ่อมอุปกณ์ต่าง ๆ ทางหน้าร้านตามใบแจ้งงาน
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-25,000
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- รับผิดชอบงานด้านรับเงิน(AR)ทำเอกสารด้านรับเงิน - แคชเชียร์เช็ค - เปิดบัญชีลูกค้า/โอนเงิน - LC,TR,PN (ทำงานวันจันทร์-ศุกร์)
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
• บริหารและควบคุมการดำเนินงานรวมทั้งตรวจสอบ การรับเข้า-เบิก-จ่าย สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบ • บริหารและควบคุมการจัดเก็บสินค้า และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด • บริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ • ดูแลการเคลื่อนไหวของสินค้า ในส่วนทั้งรับ-จ่าย ว่าเพียงพอกับความต้องการ หรือไม่ • วิเคราะห์ข้อมูลของสินค้าคงคลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้ • ตรวจนับปริมาณสินค้าประจำสับดาห์ ประจำเดือน และประจำปี พร้อม Report
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ และอุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ - จัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ และเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา เครดิตและคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสม - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ดูแลและรับผิดชอบงานจัดซื้อ - ทำงานจันทร์-ศุกร์
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - แก้ปัญหางานในกระบวนการผลิตเมื่อพบจุดบกพร่อง - กำหนดนโยบายระบบบริหารด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร - ควบคุมคุณภาพอาหารสด และอาหารสำเร็จรูป - สร้างและใช้นโยบายและขั้นตอนการประกันคุณภาพ - กำหนดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง การบันทึกและรายงานคุณภาพ - พัฒนาแนะนำ และตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน **ประสานงาน จัดทำ ขอใบอนุญาตระบบมาตราฐาน GMP **
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
- คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 18.00 น. สามารถทำงานระยะยาวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : วันละ 325 บาท
วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562