เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงงาน
1.ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการออกบิลส่งของประจำวัน และสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการส่งสินค้าประจำวันให้ลูกค้าของบริษัทฯ และจัดทำงบประมาณ ดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ 4. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokin
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด 2.สำรวจและทำการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน 3.วางแผนจัดทำสื่อโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 4.การวางแผนทำ CRM เพื่อรักษาลูกค้าทุกระดับ 5.บริหารกำลังคนและพัฒนาทีมงานเพื่อกระตุ้นการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6.อื่นๆ
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
ผูู้จัดการฝ่ายผลิต
1.บริหารและวางแผนควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 2.ควบคุม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและลดต้นทุนการผลิต 3.ควบคุมค่าใช้จ่ายในฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 5.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 6.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25000 up
24 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1.วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า 2.เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ (PO.) ตามวิธีการทำงานที่กำหนด 4.สรุปและรายงานผลการดำเนินการและเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อผู้บังคับบัญชา 5.อื่นๆ (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
หน.แผนกวางแผนการผลิต
1.วางแผนติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิตให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 2.วางแผนปริมาณการใช้วัตถุดิบ 3.วางแผนปริมาณสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายขาย .อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
โฟร์แมน (ประจำไซด์งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมการทำงานและผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงาน และดูแลให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยควบคุมความถูกต้องทางกระบวนการและดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และกำลังคนผู้รับเหมา รวมถึงการส่งมอบงานให้ลูกค้า 2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
โฟร์แมนฝ่ายผลิต
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 2.ควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.แก้ไขปัญหาต่างๆ ในแผนกผลิต 4.ควบคุม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียและลดต้นทุนการผลิต 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000-20000
24 พฤษภาคม 2562
Operator (คุมเครื่องจักร)
1.ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2.ควบคุมการผลิตในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 3.อื่นๆ ส่งเมล์สมัครงานได้ที่ : prapat@bangkokinterstone.com
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13000 ขึ้นไป
24 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ทำงานที่สุขุมวิท ซ.31)
1. เบิก ถอน รับจ่าย วางบิล รับ-จ่ายเช็ค 2.จัดทำรายงานและสรุปที่เกี่ยวข้อง 3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งใบสมัครมาได้ที่ : prapat@bangkokinterstone.com
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
จป.วิชาชีพ
1.ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ส่ง resume มาที่email : prapat@bangkokinterstone.com)
บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560