งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบการขายสินค้าเค้ก, เบเกอรี่, อบขนมขายหน้าร้าน, ขายกาแฟ, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประจำ Shop และขายสินค้าตามบูธและ Event ต่างๆ ในแบรนด์ " Richesse"
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-16,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
เป็นผู้ช่วยในฝ่ายขายในการดูแลลูกค้าร้านขายย่อย ในเขตกรุงเทพ ลักษณะงาน คือ การเข้าติดต่อประสานงาน, การนำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ซึ่งเป็นลูกค้าที่ทางทีมฝ่ายขายประสานงานไว้ให้แล้ว
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์การทำงาน
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
พนักงานขายขนมไหว้พระจันทร์ (ประจำบูธ) ช่วงระหว่างวันที่ 5-29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงาน ประจำ ที่ เซ็นทรัล 4 สาขา : อีสวิล, เวสเกต,พระราม 9, พระราม 3 THE MALL 3 สาขา : คริสตัน ราชพฤกษ์, งามวงศ์วาน, Design Village บางนา
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : วันละ 500 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล Shop สินค้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย, ยอดขาย, Promotion ต่างๆ
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1.คิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และลดต้นทุนสินค้า 2.คิดคำนวณต้นทุนสินค้า เพื่อเสนอขาย รวมถึงปรับลด/เพิ่มราคาต้นทุน 3.ดำเนินการติดต่อขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อย. 4.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสูตร รายละเอียด ขั้นตอนวิธีการผลิต สำหรับการผลิตในโรงงาน ฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าใหม่ สาธิตขั้นตอนวิธีการทำ 5.ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอฮาลาล 6.สำรวจตลาดเพื่อเป็นแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาสินค้า
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
- ดูแลระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ดูแลระบบน้ำใช้ในโรงงาน ทำบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - ตรวจเช็คระบบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ทำบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรักษา ทำ PM การบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศตามแผนที่กำหนด
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม 2.วางแผนการตรวจสอบงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน 4.จัดทำรายงานความปลอดภัย สรุปการเกิดอุบัติเหตุ รายวัน รายเดือน รายปี 5.วางแผนงานราชการ กำหนดในเรื่องของขยะ กากอุตสาหกรรม สารเคมีในโรงงาน 6.ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านบริหารระบบคุณภาพ,การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
รับผิดชอบการวางแผนในการบริหารบุคคล, บริหารงานด้านสรรหา-ว่าจ้าง, บริหารกำลังคน, บริหารค่าตอบแทน,งานแรงงานสัมพันธ์, งานสวัสดิการ, งานฝึกอบรมและงานธุรการ
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
การบันทึกบัญชี, ภาษี, การเงิน
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
ผลิตสินค้า เค้ก เบเกอรี่ตามสูตรการผลิต การบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ควบคุมการผลิตตามแผนคุณภาพในกระบวนการผลิต
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
ดำเนินการซื้อของเบ็ดเตล็ด หาแหล่งซื้อ(เฉพาะสินค้า) ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เปรียบเทียบราคาของแหล่งซื้อต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อ วางแผนการจัดซื้อ จัดทำ ASL หาสินค้าตัวอย่างเพื่อทดลองสินค้าใหม่
บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.