ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ติดตั้งงานบันได 2. ติดตั้งงาน SPC 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 435+ บาท/วัน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรงานไม้ต้นแบบ และเฟอร์นิเจอร์ 2. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและต้นทุน 3. ทำในส่วนงาน R&D ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 520-560 บาท/วัน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
-นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามร้านค้าเป้าหมายด้วยการเข้าพบ เพื่อให้เกิดยอดขายตามที่บริษัทกำหนด -ศึกษาสินค้าและเก็บข้อมูลในตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของบริษัท -จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา โบรชัวร์ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า -ทำสินค้าตัวอย่าง,ถ่ายรูปสินค้า,Presentสินค้า,โทรติดต่อลูกค้า,เข้าหาลูกค้า,ปิดการขาย ฯลฯ
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
การสรุปยอดเงินในบัญชีธนาคาร การบันทึกรายละเอียดรายการเดินบัญชีของธนาคารต่างๆ ในสรุปยอดเงินเดินบัญชี การบันทึกรายการเงินเข้า-ออกบัญชีธนาคารในสมุดรายวันรับ-จ่ายเงินประจำวัน การตรวจใบสำคัญจ่ายและเอกสารแนบต่างๆ การตรวจความถูกต้องของ Pay-in ในรอบการโอนเงิน การตรวจสอบยอดตั้งเบิกค่าใช้จ่ายประจำรอบโอน การตรวจความถูกต้องของการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย รับคืน/จ่ายเงินเข้ากล่อง การตรวจความถูกต้องของการรับเงินค่าสินค้า เงินโอน เงินสดและเช็ค การตรวจสอบรายงานการตั้ง
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 22,000 - 30,000 บาท/ เดือน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. วางแผนงานในการออกแบบการทำสื่อโฆษณา การตกแต่งรูปภาพสินค้าและคิด Content 2. วางแผนงานการยิงแอดโฆษณาของช่องทางออนไลน์ และการปรับปรุง Website 4. ทำหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ ใช้โปรแกรมเครื่องมือ Illustrator, Photoshop,ฯลฯ 5. ติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการช่องทาง Online 6. สนับสนุนฝ่ายขายอบรมการขายสินค้า ช่วยแก้ไขปัญหา และตอบแชทลูกค้า 7. งานอื่นๆ ที่มอบหมาย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ออกแบบ สร้างสรรงานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. รับผิดชอบงานออกแบบ และนำเสนอลูกค้า 3. ประสานงาน ควบคุม การผลิตงาน การติดตั้งงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงาน นำเสนองานกับลูกค้า 5. ออกแบบงานตกแต่งภายใน เลือกวัสดุให้เหมาะสมตามแบบ 6. ออกแบบด้วยโปรแกรม Sketch up หรืออื่นๆได้ 7. จัดทำแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AUTO CAD 8. ประสานงานโครงการ ตรวจสอบคุณภาพงาน ความถูกต้อง เคลียหน้างาน ทำ shop drawing เคลียแบบให้ทีมผลิต และคอยตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไป
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000-21,000 บาท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1.คีย์สต๊อก,ตัดสต๊อกสินค้า 2.บันทึกข้อมูลคิวฟุตการเรียงไม้แห้งประจำวัน 3.สรุปรายงานการใช้สารเคมีและเชื่อเพลิงประจำวัน 3.สรุปยอดไม้ประจำเดือน 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.เบิกอุปกรณ์สำนักงานประจำสัปดาห์ 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500-12,500 บาท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
- วางแผนการติดตั้งชิ้นงาน - จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานให้เป็นไปตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของทีม - ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าของงานตามแผนงานติดตั้งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000+ บาท/เดือน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ควบคุมและติดตั้งงานผลิตภัณฑ์ (งานบิ้วอิน) 2. กำกับและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 3. กำกับและดูแลทีมงานให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. รับผิดชอบงานให้มีระบบ ระเบียบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่คาดหวังเอาไว้
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 670+ บาท/วัน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เช่น งาน built-in, งาน Interior, งานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เกิดยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2. ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า 3. ศึกษาผลิตภัณฑ์ และเก็บข้อมูลในตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา โบรชัวร์ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : สำโรง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท /เดือน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงเป้าหมายในการขายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. วางแผนการทำงานและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 3. ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าในโรงงานให้กับลูกค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนงานที่กำหนด 4. รายงานเป้าหมายการขาย ประจำสัปดาห์ , เดือน , ปี 5. ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่โดยการโทรติดต่อ และโพสต์ขายสินค้าในกลุ่มเพจต่างๆ
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เช่น งาน built-in, งาน Interior, งานเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เกิดยอดขายตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า 3. ศึกษาผลิตภัณฑ์ และเก็บข้อมูลในตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา โบรชัวร์ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท /เดือน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ติดตั้งงานบันได 2. ติดตั้งงาน SPC 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 430 บาท/วัน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เช่น งาน built-in, งาน Interior, งานเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เกิดยอดขายตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า 3. ศึกษาผลิตภัณฑ์ และเก็บข้อมูลในตลาดเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. จัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา โบรชัวร์ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
คัด แยก เกรดไม้ งานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1.ควบคุมและดูแลเครื่องจักรขณะทำการผลิต(CNC) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3.มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500-12,500 บาท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ - รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้ - รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:00 - 17:00)
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
- ขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าขนาดกลาง - เข้าพบติดต่อลูกค้าตามร้านค้า - ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office - ทำสินค้าตัวอย่าง,ถ่ายรูปสินค้า,Presentสินค้า,โทรติดต่อลูกค้า,เข้าหาลูกค้า,ปิดการขาย ฯลฯ
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. การวางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบหลัก (ไม้ท่อน) 2. การจัดหาไม้ในแปลง 3. การประเมินไม้ในแปลง และสรุปผลการประเมินไม้ในแปลง 4. การนำเสอผลสรุปต่อหัวหน้างาน 5. การจัดเตรียมทรัพยากร
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 17,000 บาท /เดือน
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรงานไม้ต้นแบบ และเฟอร์นิเจอร์ 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและออกเอกสารควบคุมการผลิตตามมาตรา ISO 3. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและต้นทุน 4. ประยุกต์เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตและวิเคราะห์ระบบการผลิต เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.