เข้าระบบผู้สมัครงาน
ดูแลเรื่องฝึกอบรมให้เป็นไปตามระบบของบริษัท
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2    เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
เช็คสต๊อกสินค้าและสั่งซื้อ ดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อต่างๆ ดูแลงานเอกสารทั่วไปและงานอื่นๆที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
พิมพ์เอกสารสัญญาจ้าง งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
วางแผนการบริหารงาน ควบคุมกำกับดูแลงานในฝ่ายบุคคล สรรหาบุคลากร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000-25,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
- งานด้านกฎหมายของบริษัท - งานด้านเอกสารสัญญาต่างๆ ของบริษัท - สามารถทำงานด้านเอกสาร การร่างสัญญาว่าจ้าง สัญญาเอกสารต่างๆ ได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-25,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
รายละเอียดของงาน - สรรหาและต่อรองราคากับ Supplier เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ สต็อกสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆเช่น กับผู้ขาย คลังสินค้างานขนส่ง เป็นต้น - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
1.ทำงานแทนหัวหน้า รปภ.และ รปภ. 2.เทรนงาน หัวหน้า รปภ.และ รปภ. 3.ช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาหน่วยงาน 4.ทำงานตามแผนงานเร่งด่วน 5.สันหา รปภ.
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 14,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
บริหารงานควบคุม กำกับดูแล ติดตามประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และงานบริการลูกค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000-25000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
ปกป้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป และปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 15000-18000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
ปกป้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป และปฏิบัติงานตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ติดตามประสานงาน สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000-15,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
ดูแลอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-25,000
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
1.ดูแลระบบงานรักษาความปลอดภัย/และหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งระบบ 2.ตรวจสอบ และสรุปการทำงานของหัวหน้าโซน/ เขตที่รับผิดชอบ เสนอผู้บังคับบัญชา 3.สำรวจพื้นที่ร่วมกับฝ่ายการตลาดกรณีหน่วยงานใหม่ 4.ประสานงานกับผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสม หรือที่ได้รับมอบหมาย 5.สอบสวนกำหนดโทษของพนักงานรักษาความปลอดภัย 6.ควบคุมดูแลห้องพัก รปภ. 7.สอบสวนเหตุต่างๆในหน่วยงาน 8.จัดสาธิตการดับเพลิง 9.คัดเลือก/จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับหัวหน้าหน่วยเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ 10.นำกำลังลงหน่วยงานใหม่ พร้อมอบรมท
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : **ตามความข้อตกลง**
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล การบริหารที่พัก 2.วางแผนการขายและดูแลห้องอาหาร 3.ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพื่อให้การบริการเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า 4.มีประสบการณ์งานด้านบริหารจัดการโรงแรง รัสอร์ท (พิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
1.ตรวจสอบบัญชี รายรับ รายจ่าย 2. ทำบัญชีแยกประเภทต่างๆ 3.จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 4. ติดตามงานอื่นๆด้านบัญชีที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา 5.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในหน้างาน และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา    เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 21 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562