เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีและงานการเงิน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน,ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า,ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
1.เสนอขายพื้นที่เช่า 2.ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย 4.ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.ดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการลูกค้าทุกด้าน 6.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ดูแลบริหารงานซ่อมบำรุงและโยธาทั้งหมด เช่น - ระบบงานโยธา - ระบบงานเครื่องปรับอากาศ(ชิลเลอร์) - ระบบไฟฟ้า - ระบบประปาสุขาภิบาล - ระบบงาน IT และบริหงานผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- ดูแล ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับ งานสุขาภิบาล - รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- ดูแลควบคุมบริหารระบบงานในฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนออนุมัติ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ดูแลซ่อมบำรุงเกี่ยวกับไฟฟ้า , ประปา, งานโยธา ภายในโครงการ และงานซ่อมบำรุงต่างๆ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000.00
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน - ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53 - งานอื่นๆ ที่มอบหมายให้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
1.ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2.ควบคุมดูแลงานจราจร 3.ดูแลรักษาทรัพย์สินของบนริษัท 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานงานทั้งภายในภายนอกบริษัท
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- Achieves budgeted sales and maximum profitability. - Actively manages the financial statement, reviews and critiques performance in a timely fashion. Teaches the process to all members of the management team. - Responsible for marketing plan.
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000-80,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ขายห้องพักรีสอร์ท ห้องจัดเลี้ยง ที่ A-Star Phulare Valley เชียงราย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- งานสรรหาว่าจ้าง วางแผนอัตรากำลังพล วางแผนการสรรหา,คัดเลือก,ว่าจ้าง - งานฝึกอบรม วางแผนบริหารงานฝึกอบรมพัฒนาบุคคล ทักษะและความรู้ - บริหารงานด้านเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ - บริหารงานด้านเเรงงานสัมพันธ์ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
1.บัญชีลูกหนี้ 2.ออกใบเสร็จ 3.ออกใบแจ้งหนี้ 4. ติดตามทวงหนี้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6.ช่วงเวลาทำงาน 13.00 - 22.00 น
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-17,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
1.ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2.ควบคุมดูแลงานจราจร 3.ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานงานทั้งภายในภายนอกบริษัท
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ดูแลรับผิดชอบและวางระบบ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ออกงบการเงิน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- ดูแลร้าน,พนักงานในร้าน ควบคุมค่าแรง และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามกฏระเบียบ - ดูแลเรื่องคุณภาพอาหาร - ตรวจเช็คคุณภาพอาหารก่อนส่งอาหารให้กับลูกค้า - ดูแลพนักงาน จัดตารางงานพนักงาน - สรุปค่าจ้างพนักงาน เทรนนิ่งพนักงานในเรื่องของฟู๊ดเซฟตี้ เช็คสต็อกวัตถุดิบ สั่งวัตถุดิบต่างๆ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานได้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบปิดบัญชี และจัดทำรายงาน - ควบคุม จัดเก็บ Stock - ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุน วัตถุดิบ - บันทึกค่าใช้จ่ายค้าง
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
- รับชำระค่าบริการและออกใบเสร็จให้ลูกค้า - ดูเเลรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระเงิน-เงินทอน - ดูแลความเรียบร้อยในเคาท์เตอร์ - สรุปยอดเงินในแต่ละวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 7 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562