ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
1.เสนอขายพื้นที่เช่า 2.ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย 4.ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.ดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการลูกค้าทุกด้าน 6.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- ปฏิบัติงานประจำจุดเก็บเงินค่าจอดรถ - ดูแลรับผิดชอบเงินทอนและเงินค่าบริการจอดรถ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 14,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- ประจำจุดคัดกรองตลาด - ตรวจเช็คคนที่เข้าตลาด(ตามกฎของสายใต้ใหม่) - วัดอุณหภูมิคนที่เข้าพื้นที่สายใต้ใหม่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 10,500 บาท
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- ดูแลควบคุมบริหารระบบงานในฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนออนุมัติ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 18 ก.ย. 2563
- จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน - ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53 - บัญชีลูกหนี้ ออกใบเสร็จ - ออกใบแจ้งหนี้ ติดตามทวงหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ( ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ หยุด วันอาทิตย์ )
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- ต้อนรับลูกค้า - ติดต่อประสานงาน - สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- ควบคุมดูระบบงานก่อสร้าง งานด้านเครื่องเกล เครื่องปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบท่อในอาคารและในโรงงานอุตสาหกรรม - จัดทำแบบงานระบบตามที่ บริษัทฯ กำหนด - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานและจัดทำงบประมาณราคาตามแผนงาน - ใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านการเขียนแบบ Auto CAD ได้ - บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - มีที่พักให้ - ปฏิบัติหน้างานประจำอยู่ที่ จังหวัดเพชรบุรี
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : บ้านแหลม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 40,000 - 60,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- ควบคุมดูระบบงานไฟฟ้าเกี่ยวกับ เครื่องกล เครื่องปรับอากาศ รสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบท่อในอาคารและในโรงงานอุตสาหกรรม - จัดทำแบบงานระบบตามที่ บริษัทฯ กำหนด - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานและจัดทำงบประมาณราคาตามแผนงาน - บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - มีที่พักให้ - ปฏิบัติหน้างานประจำอยู่ที่ จังหวัดเพชรบุรี
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : บ้านแหลม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
ดูแลรับผิดชอบและวางระบบ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ออกงบการเงิน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
1.จัดทำเอกสารบัญชีรับ-บัญชีจ่าย 2.บันทึกบัญชีรับ-บัญชีจ่าย 3.จัดทำรายงานบัญชีและการเงิน 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- ดูแลระบบงานบัญชีและการเงิน - ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานทางด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท/เดือน
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- งานสรรหาว่าจ้าง วางแผนอัตรากำลังพล วางแผนการสรรหา,คัดเลือก,ว่าจ้าง - งานฝึกอบรม วางแผนบริหารงานฝึกอบรมพัฒนาบุคคล ทักษะและความรู้ - บริหารงานด้านเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ - บริหารงานด้านเเรงงานสัมพันธ์ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถไปประจำที่ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ, โคกสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
- งานสรรหาว่าจ้าง วางแผนอัตรากำลังพล วางแผนการสรรหา,คัดเลือก,ว่าจ้าง - งานฝึกอบรม วางแผนบริหารงานฝึกอบรมพัฒนาบุคคล ทักษะและความรู้ - บริหารงานด้านเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ - บริหารงานด้านเเรงงานสัมพันธ์ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถไปประจำที่ แม่สอด จังหวัดตาก ได้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ตาก   เขต : แม่สอด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.