เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีและงานการเงิน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน,ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า,ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.เสนอขายพื้นที่เช่า 2.ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย 4.ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.ดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการลูกค้าทุกด้าน 6.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
ดูแลบริหารงานซ่อมบำรุงและโยธาทั้งหมด เช่น - ระบบงานโยธา - ระบบงานเครื่องปรับอากาศ(ชิลเลอร์) - ระบบไฟฟ้า - ระบบประปาสุขาภิบาล - ระบบงาน IT และบริหงานผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
- ดูแล ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานโยธา - รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 ขึ้นไป
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
- ดูแลและบริหารงานรักษาความปลอดภัยภายใน สถานีขนส่งสายใต้ใหม่(ตลิ่งชัน)และตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
- ปฏิบัติงานประจำจุดเก็บเงินค่าจอดรถ - ดูแลรับผิดชอบเงินทอนและเงินค่าบริการจอดรถ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,000.00
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.จัดซื้อ-จัดจ้างตามใบขอซื้อขอจ้าง 2.สรรหาร้านค้าเปรียบเทียบราคาสินค้า 3.ต่อรองราคาและออกใบสั่งซื้อ 4.ติดตามผลการส่งของ ครวจใบรับสินค้า ตรวจใบแจ้งหนี้ 5.จัดเก็บประวัติร้านค้า จัดเก็บประวัติการขอซื้อ-ขอจ้าง 6.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ค. 2563
1.เสนอขายพื้นที่เช่า 2.ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย 4.ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.ดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการลูกค้าทุกด้าน 6.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
- ประจำจุดคัดกรองตลาด - ตรวจเช็คคนที่เข้าตลาด(ตามกฎของตลาดสายใต้เซ็นเตอร์) - วัดอุณหภูมิคนที่เข้าตลาดและติดสติ๊กเกอร์คนที่เข้าตลาด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน 13.00 - 22.00 น.(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างาน)
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : วันละ 400 บาท
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
- ดูแลควบคุมบริหารระบบงานในฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนออนุมัติ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
- จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน - ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53 - งานอื่นๆ ที่มอบหมายให้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
1.ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2.ควบคุมดูแลงานจราจร 3.ดูแลรักษาทรัพย์สินของบนริษัท 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานงานทั้งภายในภายนอกบริษัท 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
- Achieves budgeted sales and maximum profitability. - Actively manages the financial statement, reviews and critiques performance in a timely fashion. Teaches the process to all members of the management team. - Responsible for marketing plan.
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000-80,000
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
ขายห้องพักรีสอร์ท ห้องจัดเลี้ยง ที่ A-Star Phulare Valley เชียงราย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาท
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563
- ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
- จัดทำเอกสารบัญชีรายรับ - รายจ่าย - บันทึกบัญชีด้วยระบบเอ็กเพรส - จัดทำรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 18,000 - 23,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
ดูแลรับผิดชอบและวางระบบ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ออกงบการเงิน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
1.จัดทำเอกสารบัญชีรับ-บัญชีจ่าย 2.บันทึกบัญชีรับ-บัญชีจ่าย 3.จัดทำรายงานบัญชีและการเงิน 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
- ดูแลระบบงานบัญชีและการเงิน - ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายงานทางด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท/เดือน
วันที่ : 30 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562