งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
- ออกแบบ A/W สำหรับ Media ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจ - ออกแบบ A/W ตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับงาน - ออกแบบสื่อการตลาดใหม่ๆ ออกแบบป้าย และ Package -รับผิดชอบการออกแบบ Graphic design สำหรับงานโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ สือออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม และ สื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ -ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อ ภาพ / Clip Video / Streaming Facebook เพื่อลงสื่อการตลาดของบริษัทฯ ได้ -ออกแบบงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย เช่น Infographic, Page Post -ทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอไอเดียร่วมกัน รวบรวมไฟล์ผลงา
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 22,000-25000 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
ลักษณะงานคือ ให้ข้อมูล เชียร์ขายตามลูกค้า เสนอราคา ปิดการขาย
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
หน้าที่รับผิดชอบ: - ตั้งช๊อต ชิมช็อต ปรับช๊อต หรือทำสโลว์บาร์ได้ตามมาตรฐานของร้าน - ต้อนรับลูกค้า แนะนำเมนูต่างๆ และให้ข้อมูลผลิตดภัณฑ์สินค้าภายในร้าน - เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลความสะอาดภายในร้านให้สะอาด - เช็คสต๊อคสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. ติดต่อนัดพบลูกค้าเพื่อเสนอขาย 2. นำเสนอสินค้า ปิดการขาย ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (มีค่าคอมมิชชั่นตามยอดขาย) 3. บริการลูกค้า และดูแลติดต่อหลังการขาย 4. มองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และดูแลลูกค้าเก่า 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. มีความรู้ผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก และสามารถทำการสาธิต และการทำการถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้ทราบ 2. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม กำหนดการนัดหมาย และ จัดการวงจรการขายเพื่อปิดดิลใหม่ๆให้ได้ 3. รักษาความสัมพันธ์ในการทำงานกับลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการบริการที่พิเศษ และ เพื่อเป็นการหาโอกาสในการขายใหม่ๆ 4. ทำยอดขายรายสัปดาห์ รายเดือน และ รายปี ให้ถึงเป้า โดยการใช้งานกลยุทธ์และกลยุทธ์ทางการตลาดจนประสบความสำเร็จ
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
ความรับผิดชอบหลัก: - กลยุทธ์การตลาดที่เน้นสร้างรายได้: พัฒนาและใช้กลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุมโดยจัดลำดับความสำคัญในการสร้างรายได้และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม - การสร้างลูกค้าเป้าหมายและการแปลงให้เป็นลูกค้า: ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดและแปลงลูกค้าเป้าหมาย ให้กลายมาเป็นลูกค้าของบริษัท - เน้นรายได้ของการขายทุกช่องทาง: ทำงานร่วมกับทีมขายและทีมการตลาดเพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุ และการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อปิดข้อตกลงและขับเคลื่อนรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. หาลูกค้า รายใหม่ ตามเป้ายอดขาย ตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. ดูแล ลูกค้าฐานเก่า และใหม่ 3. ให้คำปรึกษา ลูกค้าตลอด ทุกๆเรื่อง 4. ทำรายงาน Report ส่งผู้จัดการขาย ตามกำหนด 5. ประสาน และติดตามการส่งของ และการเก็บเงินจากลูกค้า ให้ตรงตามกำหนด
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1.ทำยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทฯ กำหนด 2.ติดตาม และเยี่ยมเยียนลูกค้า ทุกสัปดาห์ ให้เป็นกิจวัตร 3. ติดต่อ และประสานงานทั้งภายใน และภายนอกได้ 4. รายงาน REPORT ทุกวันในการออกไปปฎิบัติงาน ให้กับผู้บังคับบัญชา 5. มีความกะตือรือร้นตลอดเวลา พร้อมเรียนรู้งาน และมีความรับผิดชอบงานอย่างสูง 6. มีความอดทน และ ขยัน ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ตนเอง 7. มีใจรักบริการ และติดตามงานกับลูกค้า ตลอดเวลา 8. ทำตามคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมายงาน
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. ทำยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทฯ กำหนด (เป้าขาย 800,000 - 1,500,000 บาทต่อเดือน) 2. ติดตาม และเยี่ยมเยียนลูกค้า ทุกสัปดาห์ ให้เป็นกิจวัตร 3. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในด้านการให้ข้อมูลลูกค้า 4. ต้องมีความพร้อมในการปรับตัว กะตือรือร้น ในการทำงาน ในการกระตุ้นยอดขาย อย่างสม่ำเสมอ 5. มีรับผิดชอบงานอย่างสูง และมีความกะตือรือร้นตลอดเวลา พร้อมเรียนรู้งาน 6. หากมีประสบการณ์ด้าน FOOD & BEVERAGES หรือ ธุรกิจกาแฟ และหรือธุรกิจ B2B จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7 .ค่าคอมมิชชั่น เป้
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนไม่มี - มีแต่คอมมิชชั่น เท่านั้น
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. ทำยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทฯ กำหนด (เป้าขาย 800,000 - 1,500,000 บาทต่อเดือน) 2. ติดตาม และเยี่ยมเยียนลูกค้า ทุกสัปดาห์ ให้เป็นกิจวัตร 3. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในด้านการให้ข้อมูลลูกค้า 4. ต้องมีความพร้อมในการปรับตัว กะตือรือร้น ในการทำงาน ในการกระตุ้นยอดขาย อย่างสม่ำเสมอ 5. มีรับผิดชอบงานอย่างสูง และมีความกะตือรือร้นตลอดเวลา พร้อมเรียนรู้งาน 6. หากมีประสบการณ์ด้าน FOOD & BEVERAGES หรือ ธุรกิจกาแฟ และหรือธุรกิจ B2B จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7 .ค่าคอมมิชชั่น เป้
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนไม่มี - มีแต่คอมมิชชั่น เท่านั้น
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
1. รับผิดชอบทำอาหารไทย/ฝรั่ง ให้หน้าร้านคาเฟ่ สาขา ทาวน์ อิน ทาวน์ 2. คิดค้นเมนูสูตรอาหารได้อย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนพัฒนาเมนูอาหารได้ 3. สามารถดูต้นทุน การทำอาหาร ให้ตรงตามปริมาณ และควบคุม COST ในการทำอาหารได้ 4. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ตามที่บริษัทฯ กำหนด)
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
- มีประสบการณ์ และ Skill และมีความเข้าใจของการเป็น บาริสต้ - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด - มีความสามารถจัดการงานและเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ - มีทักษะเรื่องการสื่อสาร การพูด และการอธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี - สนับสนุนในการแนะนำ ให้คำปรึกษา และ พร้อมออกไปหน้างานกับพนักงานขาย เพื่อแนะนำ หรือสาธิต สินค้าในการชงเครื่องดื่ม หรือสินค้าได้
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
- รับผิดชอบทำขนมเบอเกอรี่ เช่น ขนมเค็ก บาวร์นี่ หรือ อื่นๆ ให้หน้าร้านคาเฟ่ สาขา ทาวน์ อิน ทาวน์ และสาขา SCG. - คิดค้นเมนูสูตรขนมได้อย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนพัฒนาสูตรขนมได้ - สามารถดูต้นทุน การทำขนม ให้ตรงตามปริมาณ และควบคุม COST ในการทำขนมได้
บริษัท เอสเพรสโซ่แมนซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.