เข้าระบบผู้สมัครงาน
1. ดูแลความเรียบร้อยสาขา Mobile , AIS , เทเลวิช ภาคตะวันออก (ดูแลประมาณ 10-15 สาขา) 2. ประสานงานภายในและภายนอก 3. ดูแลยอดขาย ผลักดันยอดขาย 4. จัดทำรายงานยอดขาย 5. ดูแล บริหาร พนักงานสาขา / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000-50,000
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- ตอบแชท บริการ ขายสินค้า ทางช่องทาง FB,IG,TW,Line@ - เก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ - เปิดบิล , เปิด PO - เบิกสินค้าจากฝ่าย Stock,แพคของเพื่อจัดส่งลูกค้า - มีความรู้สินค้าแบรนด์ Apple เป็นอย่างดี หรือเป็นผู้ใช้สินค้า Apple - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - เน้นการขายแบบเชิงรุก - หากลุ่มลูกค้าใหม่ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์ )
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
•ดูแลทีมขาย online , ทำการขายผ่านช่องทาง social media และmarket place ของทางบริษัท •ดูแลการตอบลูกค้า พร้อมสอนและปรับปรุงวิธีการตอบของทีมขาย •รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า สำหรับนำมาทำแผนงานเพื่อทำให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น •create content เพื่อเพิ่มยอดขายทาง social media (facebook, line oa, instagram, twitter) •วางแผน ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น •ค้นหาช่องทางใหม่ ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา •ประสานงานร่วมกับทีม เพื่อสร้างเนื้อหาที่ผลักดัน และส่งเส
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
-นำเสนอแนะนำบริการและสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (B2C) -จัดหาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า -วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทคนิคและคู่ค้า -จัดทำเอกสารยื่นประมูลโครงการ -ดูแลลูกค้าสถาบันการศึกษา ในส่วนประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย -จัดทำรายงานความคืบหน้าทางการขายและโครงการ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -เงินเดือน+ค่าคอม+น้ำมัน+ค่าโทรศัพท์ ***
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-50,000
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
: ขายและแนะนำ สินค้า apple และ อุปกรณ์ภายในร้าน : ให้บริการลูกค้า : ดูแลความเรียบร้อยของร้าน และสต๊อก : ผลักดันยอดขาย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 400-500 บาท/วัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
1. ดูแลความเรียบร้อยสาขา Mobile , AIS , เทเลวิช ภาคกลางและภาคเหนือ หลายสาขา 2. ประสานงานภายในและภายนอก 3. ดูแลยอดขาย ผลักดันยอดขาย 4. จัดทำรายงานยอดขาย 5. ดูแล บริหาร พนักงานสาขา / แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-50,000
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- นำเสนอขายสินค้า APPLE - นำเสนอขายสินค้าเสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ - แนะนำโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้า - บริการลูกค้าที่เข้ามาในร้าน
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ++ Com
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- ดำเนินการจัดเตรียมใบสมัคร แบบทดสอบ ห้องสัมภาษณ์งาน ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา - ดำเนินการตรวจความถูกต้องในใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครงาน ตรวจข้อสอบ ให้ถูกต้องและเรียบร้อยก่อนส่งให้ทาง HR Manager สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่นสัญญาจ้าง , เอกสารประกอบการเริ่มงานต่างๆ - ติดตามเอกสารประกอบการเริ่มงานของพนักงาน เช่น หนังสือคนค้ำ ,ตรวจสุขภาพ ฯลฯ - ดำเนินการแอด itec ,winspeed , web8 , ขอ E-Mail - ดำเนินการส่ง E-Mail แจ้งเริ่มงานพนักงานใหม่ , แจ้ง E-Ma
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 16,000-18,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- ตรวจสอบ Process การทำงานของ สำนักงานใหญ่ ,สาขาในกทม.และตจว. -จัดทำกระดาษทำงาน-สรุปสิ่งที่ตรวจพบ,สอบทานรายงานผล -เสนอแนะวิธีการแก้ไขในสิ่งที่ได้ตรวจสอบ -ติดตาม-รายงาน ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขที่ได้จาการตรวจสอบ -ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-23,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- คัดกรอง วัดไข้ ลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการภายในร้าน - ต้อนรับลูกค้า หน้าร้าน iStudio by SPVi ประจำสาขา 1.เซ็นทรัลพระราม9 1 คน 2.เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 1 คน 3.ซีคอนศรีนครินทร์ 1 คน ** สัญญาจ้างเดือน/เดือน **
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 400 บาท/วัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- ขาย แนะนำ บริการสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมภายในร้าน - ดูแล ให้บริการลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 400 บาท/วัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- ขายสินค้า APPLE พร้อมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด ภายในร้าน - ดูแลความเรียบร้อยของร้าน - ออกบิล ดูแลสต๊อก - ต้องทำการ สาธิต แนะนำสินค้า ให้ลูกค้าเข้ามาฟัง (Demo) - และทำการ Report ส่งทางผู้บังคับบัญชา - รักงานขาย ชอบสินค้า IT หรือ เป็นผู้ใช้สินค้า หรือ มีความรู้สินค้า apple จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 -12,000+KPI+Com
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
-ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเครื่องลูกค้า -วิเคราะห์อาการ และทำการสั่งอะไหล่ในระบบ พร้อมทั้งแกะเปลี่ยนอะไหล่ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ของ apple -สอบ certified ของ apple -ดูแลศูนย์ฯ ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000-18,000
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
-รับเงิน รูดบัตรเครติด ออกบิล ทำใบลดหนี้ -เคลียร์เงินสดรับแต่ละวัน -โอนย้าย/รับ/ส่งสินค้าระหว่างสาขา -ดูแลสต๊อก
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 10,000-13,000 + ค่าคอมมิชชั่น + KPI
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
-รับเงิน รูดบัตรเครติด ออกบิล ทำใบลดหนี้ -เคลียร์เงินสดรับแต่ละวัน -โอนย้าย/รับ/ส่งสินค้าระหว่างสาขา -ดูแลสต๊อก
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 10,000-12,000+ค่าคอม+ค่าอื่นๆ
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- เชียร์ขาย Smart Phone เเละ เปิดเบอร์ใหม่ ตาม Target ที่กำหนด - ให้บริการและคำแนะนำกับลูกค้าในส่วนของการใช้งานเครือข่าย AIS - ดำเนินงานผ่านระบบแคชเชียร์ เปิดใบเสร็จ และระบบ AIS ได้อย่างถูกต้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000+Commission+ค่า KPI+เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- เชียร์ขาย Smart Phone เเละ เปิดเบอร์ใหม่ ตาม Target ที่กำหนด - ให้บริการและคำแนะนำกับลูกค้าในส่วนของการใช้งานเครือข่าย AIS - ดำเนินงานผ่านระบบแคชเชียร์ เปิดใบเสร็จ และระบบ AIS ได้อย่างถูกต้อง - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน KPI ที่บริษัทฯ กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000+++
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- เชียร์ขาย Smart Phone เเละ เปิดเบอร์ใหม่ ตาม Target ที่กำหนด - ให้บริการและคำแนะนำกับลูกค้าในส่วนของการใช้งานเครือข่าย AIS - ดำเนินงานผ่านระบบแคชเชียร์ เปิดใบเสร็จ และระบบ AIS ได้อย่างถูกต้อง - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน KPI ที่บริษัทฯ กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 13,000+Commission+ค่า KPI+เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- เชียร์ขาย Smart Phone เเละ เปิดเบอร์ใหม่ ตาม Target ที่กำหนด - ให้บริการและคำแนะนำกับลูกค้าในส่วนของการใช้งานเครือข่าย AIS - ดำเนินงานผ่านระบบแคชเชียร์ เปิดใบเสร็จ และระบบ AIS ได้อย่างถูกต้อง - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน KPI ที่บริษัทฯ กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000+Commission+ค่า KPI+เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
- เชียร์ขาย Smart Phone เเละ เปิดเบอร์ใหม่ ตาม Target ที่กำหนด - ให้บริการและคำแนะนำกับลูกค้าในส่วนของการใช้งานเครือข่าย AIS - ดำเนินงานผ่านระบบแคชเชียร์ เปิดใบเสร็จ และระบบ AIS ได้อย่างถูกต้อง - ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตราฐาน KPI ที่บริษัทฯ กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000+Commission+ค่า KPI+เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562