เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าพนักงานต้อนรับ(Supervisor) (ประจำโรงแรม My hotel CMYK ห้วยขวาง) *ด่วน
- ให้บริการข้อมูลห้องพักของโรงแรม - ให้บริการเช็คอินน์ เช็คเอาน์ - จองห้องพักให้ลูกค้า - ทำเอกสารสรุปยอดประจำวัน
24 มกราคม 2562
Reception / พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา-ห้วยขวาง)
- รับโทรศัพท์ / e-mail. ในการจองห้องพัก - Confirm การจองห้องพัก / Booking ห้องพัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ประสานงาน Contract กับบริษัทฯ ต่างๆ - ดูแลการ check in - check out ของลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 มกราคม 2562
ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงแรม My Hotel CMYK ห้วยขวาง-รัชดา) ด่วนมาก !!
- ถ้ามีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศโดยตรง จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มเติม 1,500 บาท
24 มกราคม 2562
พนักงานขับรถส่งผ้า(ประจำโรงงาน MCP สุขสวัสดิ์ 84) **ด่วนมาก**
-ขับรถรับ-ส่งผ้าของลูกค้าโรงงาน -ช่วยตรวจเช็คผ้า , ตรวจนับผ้าขึ้นรถ -ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000
พนักงานซักรีด (ประจำโรงงานซักรีด ซ.สุขสวัสดิ์ 84) รับสมัครด่วนมาก !!
- ทำงานซัก - อบ - รีดผ้าของโรงแรมด้วยเครื่องจักร - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,750 บาท + ค่าปฎิบัติงาน 1,000 บาท ( OT ชั่วโมงละ 60.93 บาท)
ผู้จัดการโรงงานซักรีด (โรงงานซักอบรีด Pro Qleen Laundry Service ย่านสมุทรปราการ)
- สามารถติดตามยอดการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลยอดผลิตประจำวัน / ประจำเดือน - เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายในในการตรวจประเมินจากหน่วยงานราชการ - มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีทักษะในการเจรจาเบื้องต้น - สามารถใช้งาน computer และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท + ค่าวิชาชีพ + ค่า Service Charge
Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (โรงงานซักอบรีด Pro Qleen Laundry Service ย่านสมุทรปราการ)
1. คิดกระบวนการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อหาข้อมูลและนำมาวางแผนการขาย 2. หาวิธีการสร้างความสัมพันธภาพกับลูกค้า ตลอดจนติดตามผลการนำเสนอขายสินค้าของทีมงานขายให้กับลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทฯ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 3. สำรวจคู่แข่ง และนำเสนอข้อมูลในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 4. วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของตลาด เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 5. สรุปผลการทำงาน และยอดขายในแต่ละเดือน และนำเสนอแนวทางการเพิ่มยอดขายให้กับผู้บริหาร 6. พัฒนาแ
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท + Commission
Sale / พนักงานขาย (โรงงานซักอบรีด Pro Qleen Laundry Service ย่านสมุทรปราการ)
- หาลูกค้าในกลุ่มโรงแรม และ Service Apartment เพื่อจะส่งผ้าซักกับทางโรงงาน - จัดทำ Contents และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง - Service ลูกค้าตอบข้อซักถาม หรือให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง - มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักในงานขาย และมีทักษะด้านการสื่อสาร
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000 บาท + Commission
เลขานุการผู้บริหาร ประจำโรงแรม my hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง
- จดบันทึกการประชุม - ทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย , นัดประชุมของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสนอไอเดีย - มีความรวดเร็วในการทำงาน - มีความรอบคอบ และถูกต้อง
24 มกราคม 2562
Waitress-Waiter / บริการ-เสิร์ฟ (Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
24 มกราคม 2562
Helper / ผู้ช่วยกุ๊ก(ครัวไทย) [โรงแรม Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ]
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-13,000 + เซอร์วิสชาร์จ
Technician / ช่างซ่อมบำรุงถนัดแอร์ (โรงแรมมายเบดสาทร ย่านสาทร)
- ดูแลและซ่อมซ่อมงานเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา และงานอื่นๆ ภายในโรงแรมและนอกโรงแรม ตามที่ได้รับแจ้ง - บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 + เซอร์วิสชาร์จ
Cook/กุ๊ก (ครัวไทย) [โรงแรม Ten Star Inn ย่านประตูน้ำ]
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกครัวของโรงแรม • ประกอบอาหาร การจัดระเบียบหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด • ควบคุมงานในครัวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ • ควบคุมมาตรฐานรสชาติอาหารที่ดี รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า • รักษาต้นทุนของอาหารด้วยการจัดการและบริหาร วัตถุดิบ ของสด สินค้าต่างๆ เช่นวันหมดอายุ วิธีการเก็บรักษาอาหาร ทุกส่วนงานภายในครัว
24 มกราคม 2562
ผู้ช่วยกุ๊ก / Helper [My Hotel ย่านประตูน้ำ]
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-13,000 บาท/เดือน **
พนักงานไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์ (Part Time ย่านประตูน้ำ)
• Live สดขายเสื้อผ้า 1-3 ชั่วโมง/ครั้ง ในเพจหรือกลุ่มขายของ • เช็คสต็อคสินค้า รับสินค้าเข้า เตรียมสินค้าที่จะไลฟ์สดขาย • งาน Part-time อังคาร,ศุกร์,เสาร์ ไลฟ์ช่วงเวลา 11.30-13.00 น.
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : วันละ 400 บาท/วัน + ค่าคอมมิชชั่น
Barista / บาริสต้า (Black Canyon สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ)
- บริการเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบเครื่องชงกาแฟ อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัตถุดิบ - ชงกาแฟและเครื่องดื่มให้ถูกต้องตามมาตรฐาน - ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณที่รับผิดชอบ อุปกรณ์ในบาร์น้ำ
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-14,000 บาท/เดือน **Incentive 1,500 บาทขึ้นไป
พนักงานบริการ-เสิร์ฟ [ร้านมายคาเฟ่ เดอะไลบรารี่ ย่านเกษตร-นวมินทร์]
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 9,750-13,000 บาท/เดือน
Chief Engineer / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเซ็นเตอร์ (Ten Group ย่านประตูน้ำ)
- ตรวจสอบงานของช่างประจำโรงแรม - ทำรายงานความคืบหน้างานซ่อมแซม - ดูแลงานระบบสาธารณูปโภคของโรงแรม - ตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆตามกำหนดการ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
24 มกราคม 2562
Restaurant Supervisor/ซุปเปอร์ไวเซอร์ร้าน (โรงแรม Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลการให้บริการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช้ในร้าน - บริการ แนะนำลูกค้าได้เป็นอย่างดี - บริหารจัดคิวลูกค้าตามความเหมาะสม - บริหารจัดการ การปฏิบัติงานของพนักงานเสริฟ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท/เดือน **Service Charge
พนักงานบริการ-เสิร์ฟ [ร้าน Black Canyon Coffee สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ]
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
24 มกราคม 2562
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 9,750-13,000 บาท/เดือน **Incentive 1,500 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560