เข้าระบบผู้สมัครงาน
1. ติดตั้ง และลงโปรแกรมระบบเครื่อง ATM และ ADM 2. วิเคราะห์อาการเสีย, ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ เมื่อเครื่อง ATM มีปัญหา 3. PM (Preventive Maintenance) ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คการใช้งานของเครื่อง ATM และ ADM 4. จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ในเขตบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผิดชอบ 5. ติดต่อประสานงานระหว่างทีมช่าง และลูกค้า 6. ใช้รถยนต์ในการออกไปทำงาน 7. ไม่ต้องเข้าประจำที่ออฟฟิศ
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 25,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• มีหน้าที่รับปัญหาด้าน IT จาก Client ผ่านทาง Mail, Call และอื่นๆ • Remote ตรวจสอบ สอบถามปัญหา • ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตามลักษณะปัญหา และความสามารถในการช่วยเหลือ • ประสานงานไปยังหน่วยงาน Onsite หรือส่งเรื่องต่อไปยัง Senior ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ เวลา 7.00 - 16.00 น. เวลา 14.00 - 23.00 น. เวลา 23.00 - 8.00 น. รายได้ประกอบดด้วย 1. ฐานเงินเดือน 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงกะ 3. ค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายแรงงาน (รายได้รวมมากกว่า 17,000 บาท ต่อเดือน)
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 16,000-18,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• ติดต่อประสานงานลูกค้า และระหว่างแผนก • ติดตามงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • จัดทำใบเสนอราคา • จัดเตรียมเอกสาร และจัดทำรายงาน • รายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน Engineer เบื้องต้น • ติดต่อประสานงานกับทีม หรือ vendor ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหา • Implement ระบบ Server , Network ให้กับลูกค้า • สนับสนุนการดำเนินการ Operation support /Trouble shootingไปยัง Site ที่มอบหมาย • รายงาน/สรุปผลการทำงาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. พื้นที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน IBM Building (BTS อารีย์) 388 ถนน พญาไท แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
- สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกประวัติผู้สมัครลงระบบ - จัดทำเอกสารตามฟอร์มที่กำหนด - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา - ติดต่อประสานงานกับ/ฝ่ายต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. (1 เดือนทำงาน 1 เสาร์ เพื่อประชุมและหรือฝึกอบรม)
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 30,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
•แก้ไขปัญหา HW/SW/NW ให้กับ User •Install , upgrade computer Hardware / Software •ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ User • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย • แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น • ให้คำปรึกษาทางด้าน Technic ระดับสูงให้กับทางพนักงาน ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 30,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• มีหน้าที่รับปัญหาด้าน Network จาก Client ผ่านทาง Mail Call และอื่นๆ • ตรวจสอบ สอบถามปัญหา ทางด้าน Network และ Monitor เพื่อทำการตรวจสอบปัญหาด้าน Network • ประสานงานไปยังหน่วยงาน Network หรือ บุคคลากร และ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาให้แก่ User • งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาการทำงาน 5 หยุด 2 วัน เวลา 07:00 - 16:00 น. 16:00 - 23:00 น. 22:00 - 07:00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 4   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• Lead team to delivery security service to customer as per contract. (3-5 team member) • Developing and enhancing security policies, requirements and processes • Providing guidance to the service/platform owner to understand and comply to security requirements and standards e.g.,Patch Management, Security Health Checking Management • Act as a primary support contact for security issues • Implementing and ensuring compliance of security policies, requirements and processes • Tracking, Monit
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 50,000 - 80,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• Responsible for implementation, configuration and maintenance system according to standard identify and comply with security guideline related platform support • Supporting day-to-day operation incident and change • With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement • Investigating and coordinating with peers/cross team to perform root cause analysis • Collecting history of performance data to produce
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 50,000 - 80,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• managing network and security infrastructure • troubleshooting and fault analysis • network diagnostics • providing technical expertise to internal / external parties and customers • designing infrastructure solutions • implementing network changes (depending on skills - from minor to major projects) • cooperating across teams and countries on projects • keeping the Infrastructure secure and up-to-date • monitoring services
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 150,000 - 170,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• Responsible for implementation, configuration and maintenance system according to standard identify and comply with security guideline related Windows platform support • Supporting day-to-day operation incident and change • With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement • Investigating and coordinating with peers/cross team to perform root cause analysis • Collecting history of performance data to pro
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 50,000 - 80,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
Responsibilities A Service Delivery Manager identifies a client’s needs and oversees the delivery of the services within the context of the business. The foundation of this position is establishing processes to provide consistently high levels of customer service in a cost-effective manner. The role is well-suited to people who have a passion for providing excellent customer service, who possess strong interpersonal and leadership skills, and who enjoy working as part of a team. A service
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 100,000 - 130,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• Responsible for implementation, configuration and maintenance system according to standard identify and comply with security guideline • Supporting day-to-day operation incident and change • With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement • Investigating and coordinating with peers/cross team to perform root cause analysis • Collecting history of performance data to produce and suggesting for capacity
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 50,000 - 80,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
• แก้ไขปัญหา Hardware / Software , Network • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ user • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย • แก้ไขวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน เวลา 08:30 – 17:30 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 16,000
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
1. Promote and sell the company services to new and existing customers. 2. Visit and contact customers to enhance sales opportunities. 3. Develop sales and marketing tools. 4. Others assigned by Business Stream Manager and Sales Manager. 5. Depending on assigned business, office location would be in Huay Khwang or Ladkrabang
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562