เข้าระบบผู้สมัครงาน
ATM Engineer (กทม)
1. ติดตั้ง และลงโปรแกรมระบบเครื่อง ATM และ ADM 2. วิเคราะห์อาการเสีย, ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ เมื่อเครื่อง ATM มีปัญหา 3. PM (Preventive Maintenance) ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คการใช้งานของเครื่อง ATM และ ADM 4. จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ในเขตบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผิดชอบ 5. ติดต่อประสานงานระหว่างทีมช่าง และลูกค้า 6. ใช้รถยนต์ในการออกไปทำงาน 7. ไม่ต้องเข้าประจำที่ออฟฟิศ
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 25,000
23 พฤษภาคม 2562
Service Desk Engineer (BTSอโศก/MRTสุขุมวิท) ด่วนที่สุด!
- มีหน้าที่รับปัญหาด้าน IT จาก Client ผ่านทาง Mail, Call และอื่นๆ - Remote ตรวจสอบ สอบถามปัญหา - ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตามลักษณะปัญหา และความสามารถในการช่วยเหลือ - ประสานงานไปยังหน่วยงาน Onsite หรือส่งเรื่องต่อไปยัง Senior ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ มีกะ 3 ช่วงเวลา เปลี่ยนกะรายเดือน กะเช้า 7.00 - 16.00 น. กะบ่าย 14.00 - 23.00 น. มีค่าเบี้ยเลี้ยงกะ กะดึก 23.00 - 8.00 น. มีค่าเบี้ยเลี้ยงกะ รายได้ประกอบดด้วย 1.ฐานเงินเดือน 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงกะ 3.ค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายแรงงาน (รายไ
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 16,000-18,000
23 พฤษภาคม 2562
Technical Support Onsite (BTS อารีย์)
1.แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network ,Server 2.ปฏิบัติหน้าที่ Replace ในกรณีพนักงาน Outsource ขาด / ลา 3.ปฏิบัติหน้าที่ MA Services ตามรายลูกค้าที่กำหนด 4.ประสานงาน vendor เพื่อแก้ไขในกรณีระบบมีปัญหา 5.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 6.แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 19,000
23 พฤษภาคม 2562
Service Desk (บางนา)
1.Call/Remote Service Support 2.Respond Email 3.เปิด Ticket วิเคราะห์งานและส่งต่อ Level 2 4.Monitoring System 5.ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย เวลาการทำงาน ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน เวลา 8.00 - 17.00 , 9.00 - 18.00 น
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
23 พฤษภาคม 2562
System Engineer (Rama3)
• ดูแลติดต่อประสานงานในการติดตามแก้ไขปัญหาทางด้าน Server กับทาง System engineer • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น • ดูแลและติดตามการแก้ไขภายใต้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Server ให้เป็นไปตาม SLA กับทางลูกค้า • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและทำรายงานเพื่อส่งผลให้แก่ทางลูกค้ารวมถึงอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นและสถานะของทางทีมช่างให้แก่ทางลูกค้าทราบ ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 30,000
23 พฤษภาคม 2562
Application Support (สนามบินสุวรรณภูมิ)
• ประสานงานกับทาง Programmer เพื่อเข้าทำการ Support Application (Test,Monitor) • ให้คำปรึกษา User ด้าน Applications เมือเกิด Incident • วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น • ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข • ประสานงานกับพนักงานภายใน Office เพื่อจัดการฝึกอรมทางด้านการใช้งาน • ปฎิบีติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท
23 พฤษภาคม 2562
Network Engineer (บางนา-ตราด กม. 21 - 22)
1.วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น 2.ติดต่อประสานงานกับทีม หรือ vendor ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหา 3.ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket ตาม SLA 4.ดูแลอุปกรณ์ และ Monitor สถานะ network ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้ 5.บันทึกวางแผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ( PM ) 6.ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 -18,000
23 พฤษภาคม 2562
Software test (Junior-Senior)
• Develop policies and practices relating to testing. • Stress testing. • Preparation / review of test plans. • Preparation / review of test reports. เวลาการทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000 - 60,000
23 พฤษภาคม 2562
Technical Support (อยุธยา)
• แก้ไขปัญหา Hardware / Software , Network • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ user • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย • แก้ไขวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 17,000 บาท
23 พฤษภาคม 2562
Helpdesk Support (MRT สามย่าน)
• แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ User • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย • แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท
23 พฤษภาคม 2562
IT Service Desk (MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
1. Serve as the first point of contact for Customer seeking assistance over the phone. 2. Provide Product information, Internet and Computer problem solving over the phone 3. Record events and problems and their resolution in Ticket logs. 4. Follow up Ticket. ตารางการทำงาน 4 วัน หยุด 3 วัน 09.00 - 22.00 น. 22.00 - 09.00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 17,000
23 พฤษภาคม 2562
IT Support (BTS ช่องนนทรี)
- Handles and cooperate as 1st level support in the IT Service Desk on daily operation - Handles IT Helpdesk Support with shift work schedule (8x5) - Performs and support troubleshooting and resolve PC / printer / Network / virus incidents - Record and escalate/follow-up IT incident case with involved staff - Performs PC investigate problem when occurred repeated incidents - Supports and advises users if they call for assistant on PC operation or printer problem - Cooperates and manage ven
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท
23 พฤษภาคม 2562
PHP Programmer
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Analyse ปัญหาจาก User ด้าน Database ภายใน Application •พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย •ดูแล แก้ไข โปรแกรมและเว็บไซ์ต์ที่พัฒนา •ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศด้าน Application,Web app เวลาการทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน เวลา 08.00 - 17.00 น. เวลา 23:00 - 08:00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 27,000
23 พฤษภาคม 2562
Security Analyst (BTS เพลินจิต)
• Ability to translate security impacts to the wider business. • Knowledge of security controls, how they can be monitored, and thwarted • Experience in one or Trend Micro security monitoring tools: Trend Micro Deep Security etc. • Strong Analytical and Problem Solving Skill. Strong communication skills both written and verbally • Understanding of log formats for syslog, http logs, DB logs and how to gather forensics for tractability back to a security event • Knowledgeable in reverse-eng
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 - 25,000
23 พฤษภาคม 2562
Project Administrator BTS อารีย์
• ธุรการประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ ประสานงานโปรเจคของ Manager • จัดทำสรุป จัดทำรายงาน และนำข้อมูลมานำเสนอลูกค้า เป็นภาษาอังกฤษ • ติดต่อสื่อสารภายในแผนก จัดการข้อมูลใน Database • ประชุมวางแผนงานร่วมกับทางแผนกและ Project Manager
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 17,000
23 พฤษภาคม 2562
Data Center Security Operation
1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการใช่้งานห้อง DataCenter 2. เฝ้าระวังการทำงานของแต่ละ User Account ในการเข้าระบบ ให้มีสิทธิ์ในการทำได้เฉพาะงานที่ทำได้ เพื่อจำกัดขอบเขตทางด้านความปลอดภัย 3. ดูแลความเรียบร้อยใน ห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. จัดทำข้อมูลในระบบ Database System ออกมาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม สวัสดิการ • ประกันสังคม • ประกันอุบัติเหตุ • ประกันสุขภาพ • ค่าทำงานล่วงเวลา • เงินโบนัสตามผลงาน • วันหยุดพักผ่อนประจำปี • ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเพิ่มเติม • ค่ากะ
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 17,000
23 พฤษภาคม 2562
Network Engineer (BTS อารีย์)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น • ติดต่อประสานงานกับทีม หรือ vendor ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหา • Implement ระบบ Network ให้กับลูกค้า และออกแบบโครงสร้าง Network • สนับสนุนการดำเนินการ operation support /Trouble shootingไปยัง Site ที่มอบหมาย • รายงาน/สรุปผลการทำงาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
23 พฤษภาคม 2562
Customer Service Admin (สัญญา 6 เดือน) BTS สถานีช่องนนทรี
• จัดการบัญชีการส่งออก - นำเข้า • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร • จัดเตรียมร่างและตรวจสอบการเข้าร่วมทีม • ประสานงานและบริการภายในและภายนอก เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
23 พฤษภาคม 2562
Administrator (สัญญา 2 เดือน) BTS อารีย์
• ดูแลเอกสาร และติดต่อประสานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง • จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย • ติดต่อข้อมูลกับลูกค้า ประสานงานภายนอก • จัดทำสรุป จัดทำรายงาน ข้อมูลการทำงานในแต่ละเดือน เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
23 พฤษภาคม 2562
Database Administrator (BTS อโศก/Mrt สุขุมวิท)
วันทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. • Advanced troubleshoots computer system, including of hardware, software, network and peripheral equipment, Co-ordinate with internal process or partner/vendor for repairing and corrections process when necessary • Assist in planning, design, research, acquisition of new or upgrade hardware and software configuration • Acting as technical resources in assisting It Specialist or customer to resolve problem of equipment and data. Recommen
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 - 5   เงินเดือน : 30,000 - 50,000
23 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560