เข้าระบบผู้สมัครงาน
Service Desk Engineer (BTSอโศก/MRTสุขุมวิท) ด่วนที่สุด!
• มีหน้าที่รับปัญหาด้าน IT จาก Client ผ่านทาง Mail, Call และอื่นๆ • Remote ตรวจสอบ สอบถามปัญหา • ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตามลักษณะปัญหา และความสามารถในการช่วยเหลือ • ประสานงานไปยังหน่วยงาน Onsite หรือส่งเรื่องต่อไปยัง Senior ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ เวลา 7.00 - 16.00 น. เวลา 14.00 - 23.00 น. เวลา 23.00 - 8.00 น. รายได้ประกอบดด้วย 1. ฐานเงินเดือน 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงกะ 3. ค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายแรงงาน (รายได้รวมมากกว่า 17,000 บาท ต่อเดือน)
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 16,000-18,000
20 กรกฎาคม 2562
Administrator (English language)
• ดูแลเอกสาร และติดต่อประสานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง • จัดทำเอกสารเป็นใน Database • จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย • ติดต่อข้อมูลกับลูกค้า ประสานงานภายนอก • รวบรวมและสรุปรายงานต่าง ๆ ให้กับหัวหน้างานรายสัปดาห์ • ธุรการประสานงานด้านเอกสาร การวางบิล ,ด้านเอกสารลูกค้า ประสานงานโปรเจคของ Manager • จัดทำสรุป จัดทำรายงาน ข้อมูลการทำงานในแต่ละเดือน • ติดต่อลูกค้าชาวต่างชาติของ บริษัท • ประชุมวางแผนงานร่วมกับทางแผนก • ติดต่องานกับชาวต่างชาติในเรื่องเอกสาร และตรวจเช็คเอกสาร เ
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 - 23,000
20 กรกฎาคม 2562
Service Desk (บางนา)
1.Call/Remote Service Support 2.Respond Email 3.เปิด Ticket วิเคราะห์งานและส่งต่อ Level 2 4.Monitoring System 5.ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย เวลาการทำงาน ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน เวลา 8.00 - 17.00 , 9.00 - 18.00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
20 กรกฎาคม 2562
System Engineer (พระราม 3)
• ดูแลติดต่อประสานงานในการติดตามแก้ไขปัญหาทางด้าน Server กับทาง System engineer • สนับสนุนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น • ดูแลและติดตามการแก้ไขภายใต้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Server ให้เป็นไปตาม SLA กับทางลูกค้า • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและทำรายงานเพื่อส่งผลให้แก่ทางลูกค้ารวมถึงอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นและสถานะของทางทีมช่างให้แก่ทางลูกค้าทราบ ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 30,000
20 กรกฎาคม 2562
System Operator (BTS อารีย์)
• เฝ้าระวังระบบServer ให้เป็นไปตามปกติ • Run Batch, Restore, Backup • ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Server • ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Mainframe) • ติดต่อประสานงานและสรุปรายงาน เวลาทำงาน ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน กะเช้า 7.00 - 16.00 น. กะบ่าย 14.00 - 23.00 น. กะดึก 23.00 - 8.00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-18,000
20 กรกฎาคม 2562
Software test (Junior-Senior)
• Develop policies and practices relating to testing. • Stress testing. • Preparation / review of test plans. • Preparation / review of test reports. เวลาการทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000 - 60,000
20 กรกฎาคม 2562
IT Support (MRT กระทรวงสาธารณสุข)
• แก้ไขปัญหา HW/SW/Network ให้กับ User • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ User • ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย • แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น เวลาการทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 17,000
20 กรกฎาคม 2562
Application Support (สนามบินสุวรรณภูมิ)
• Analyse ปัญหาจาก User ด้าน Database ภายใน Application • พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย • ดูแล แก้ไข โปรแกรมและเว็บไซ์ต์ที่พัฒนา • ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศด้าน Application,Web app เวลาการทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เวลา 23:00 - 08:00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 27,000
20 กรกฎาคม 2562
Network Engineer (BTS อารีย์)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น • ติดต่อประสานงานกับทีม หรือ vendor ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหา • Implement ระบบ Network ให้กับลูกค้า และออกแบบโครงสร้าง Network • สนับสนุนการดำเนินการ operation support /Trouble shootingไปยัง Site ที่มอบหมาย • รายงาน/สรุปผลการทำงาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
20 กรกฎาคม 2562
Project Administrator BTS อารีย์
• ธุรการประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ ประสานงานโปรเจคของ Manager • จัดทำสรุป จัดทำรายงาน และนำข้อมูลมานำเสนอลูกค้า เป็นภาษาอังกฤษ • ติดต่อสื่อสารภายในแผนก จัดการข้อมูลใน Database • ประชุมวางแผนงานร่วมกับทางแผนกและ Project Manager เวลาการทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 22,000
20 กรกฎาคม 2562
IT Support Engineer (BTS อารีย์)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน Engineer เบื้องต้น • ติดต่อประสานงานกับทีม หรือ vendor ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหา • Implement ระบบ Server , Network ให้กับลูกค้า • สนับสนุนการดำเนินการ Operation support /Trouble shootingไปยัง Site ที่มอบหมาย • รายงาน/สรุปผลการทำงาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. พื้นที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน IBM Building (BTS อารีย์) 388 ถนน พญาไท แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
20 กรกฎาคม 2562
System Support (พระราม 7)
•เฝ้าระวังระบบ Server ให้เป็นไปตามปกติ •Monitorระบบทางด้าน Network, Server, Application •แก้ไขปัญหา ด้าน Application •ส่งงานต่อ Engineer ผู้เกี่ยวข้อง •Run Batch, Restore, Backup ข้อมูล •ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Server •ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Mainframe) •ติดต่อประสานงานและสรุปรายงาน เวลาทำงาน ทำ 5 วัน หยุด 2 วัน เวลา 07:00 - 16:00 น. เวลา 14:00 - 23:00 น. เวลา 23:00 - 08:00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 15   เงินเดือน : 22,000 - 35,000
20 กรกฎาคม 2562
Computer Operator (แจ้งวัฒนะ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เฝ้าระวังระบบServer ให้เป็นไปตามปกติ • Run Batch, Restore, Backup • ตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน Server • ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Mainframe) • ติดต่อประสานงานและสรุปรายงาน เวลาทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน เวลา 07.00 - 16.00 น. เวลา 14.00 - 23.00 น. เวลา 23.00 - 08.00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 22,000 - 25,000 บาท
20 กรกฎาคม 2562
Network Engineer (สีลม)
• สามารถ Config แก้ไข อุปกรณ์ Network เช่น router และ switch Cisco ได้ผ่าน command line interface • วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ router และ switch ได้ทั้งในส่วน LAN และ WAN • ติดต่อประสานงานกับทาง vendor หรือ tier 2 ในการแก้ปัญหาทางด้าน network • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยงข้องตามที่ได้ตามมอบหมายจากหัวหน้างาน ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 40,000 - 50,000
20 กรกฎาคม 2562
Senior IT Support (BTS สยาม)
• ตรวจสอบความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของฮาร์ดแวร์, ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์, logs การบันทึกของระบบ • ซ่อมแซมและกู้คืนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งฮาร์ดแวรและซอฟต์แวร์ • จัดการเพิ่มลบและแก้ไขสิทธิ์ของระบบไฟล์และเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงแ
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
20 กรกฎาคม 2562
IT Support (BTS สยาม)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน HW/SW/Network ให้กับ User • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ User • สนับสนุนการดำเนินการ Operation support /Trouble shooting • รายงาน/สรุปผลการทำงาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน เวลา 08:00 - 17:00 น. เวลา 09:00 - 18:00 น. เวลา 14:00 - 23:00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 8   เงินเดือน : 17,000 - 20,000
20 กรกฎาคม 2562
IT Support (BTS สะพานตากสิน)
• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน HW/SW/Network ให้กับ User • Install , upgrade computer Hardware / Software • ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ E-mail และ Ticket • Call / Remote Support ให้กับ User • สนับสนุนการดำเนินการ Operation support /Trouble shooting • รายงาน/สรุปผลการทำงาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน เวลา 08:00 - 17:00 น. เวลา 09:00 - 18:00 น. เวลา 14:00 - 23:00 น.
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 6   เงินเดือน : 17,000 - 20,000
20 กรกฎาคม 2562
Senior IT Support (BTS สะพานตากสิน)
• ตรวจสอบความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของฮาร์ดแวร์, ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์, logs การบันทึกของระบบ • ซ่อมแซมและกู้คืนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งฮาร์ดแวรและซอฟต์แวร์ • จัดการเพิ่มลบและแก้ไขสิทธิ์ของระบบไฟล์และเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงแ
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
20 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560