บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม


เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง


(เขตบางกะปิ ) กรุงเทพมหานคร 10240


02-3737799


02-3737997


ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, โบนัส, ปรับเงินประจำปี, เบี้ยเลี้ยง, ตรวจสุขภาพประจำปี, อบรมพนักงาน

1. ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนามได้อย่างถูกต้อง (ด้านสิ่งแวดล้อม) 2. สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงและพื้นราบ 3. ส่งมอบตัวอย่าง เอกสารและบันทึกเพิ่มเติมหากมีความผิดปกติในการเก็บตัวอย่างให
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนประจำทุกเดือน และรายได้อื่นๆ
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานลูกค้า - จัดแผนงานตรวจวัดใน Electronic File - เวรประจำวัน - ผู้ประสานงานโครงการ - ตรวจเอกสาร Chain - จัดทำแผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม - งานอื่นๆ ที่ไ
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง (พร้อมเริ่มงานทันที/หรือตามตกลง)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+ประสบการณ์/ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA / EHIA รอบ 6 เดือน 2.ทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานหรือสถานประกอบการ 3.นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการฯให้กับโครงการ/หน่วยงาน/ชุม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+ประสบการณ์/ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1ประสานงานกับเจ้าของโครงการ/ข้อมูลจัดทำ EIA 2.ประสานงานทั้งภายใน/ภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ออกแบบ 3.รายงานความคืบหน้า/ความก้าวหน้าของโครงการ 4.ประสานงานร่วมวางแผนกับ PM/PH/PP ในการทำเล่ม 5.
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.ดำเนินงานโครงการและจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม 2.ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3.รับผิดชอบดูแลและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4.มีส่วนร่วมในกา
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1. ทำแผนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ออกภาคสนาม 2. ตรวจเช็ค Stock ทำ Stock และประวัติเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาคสนามทั้งหมด 3. ทำเอกสาร สั่งซื้ออุปกรณ์ ส่งซ่อมอุปกรณ์ และส่งสอบเที
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท 2.รายงานความก้าวหน้าหนัาของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ 3.ประสานงานกับเจ้าของโครงการ/ภายในโครงการ 4.อื่นๆได้รับมอบหมาย
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.