บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม


เลขที่ 1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง


(เขตบางกะปิ ) กรุงเทพมหานคร 10240


02-3737799


02-3737997


ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, โบนัส, ปรับเงินประจำปี, เบี้ยเลี้ยง, ตรวจสุขภาพประจำปี, อบรมพนักงาน

งาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1. ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนามได้อย่างถูกต้อง (ด้านสิ่งแวดล้อม) 2. ส่งมอบตัวอย่าง เอกสารและบันทึกเพิ่มเติมหากมีความผิดปกติในการเก็บตัวอย่าง 3. สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ราบ ตลอดจนการเก็บตัวอย่างทุกอย่างได้ 4. ตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน 5. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในทีม 6. ดัดแปลงอุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 7. ซ่อมแซมอุปกรณ์ในทีมที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาทขึ้นไป (ค่าเบี้ยเลี้ยง+โอทีต่างหาก)
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1. ตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. สอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน 4. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 5. ดัดแปลงอุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 6. รับเรื่องแจ้งอุปกรณ์ชำรุดพร้อมทั้งซ่อมแซม 7. ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนาม 8. ดูแลและจ่ายอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+ประสบการณ์
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1. วางแผนและดำเนินการสำรวจแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 2. ประสานงานกับเจ้าของโครงการ ประสานงานภายในโครงการ 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 4. จัดทำสื่อเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 6. เก็บข้อมูลภาคสนาม (ขอข้อมูลหน่วยงานราชการและสำรวจความคิดเห็น) 7. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารโครงการ 8. เขียนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม 9. รายงานผลความก้าวหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะและ
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1.ตรวจสอบเอกสารและตัวอย่าง เพื่อนำไปใช้ในการเก็บตัวอย่างภาคสนาม 2.ส่งมอบตัวอย่างเอกสารและบันทึกให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่างในเอกสารและการรักษาสภาพตัวอย่าง 4.วางแผนงานเพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง 5.จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้กับทีมงาน 6.ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนาม 7.ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานบนที่สูงและพื้นที่ราบ ตลอดจนการเก็บตัวอย่าง 8.ตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 9.จัดเก็บอุปกรณ์ตามประเภทการใช้งาน 10.สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1.ออกหาลูกค้าใหม่ตามยอดขายที่ได้รับ 2.พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเสนองาน 3.ทำราคาและเจรจาต่อรอง 4.สามารถแนะนำบริการด้านสิ่งแวดล้อมได้ 5.ติดตามลูกค้าและช่วยแก้ไขปัญหาได้ 6.จัดทำข้อเสนองานด้านเทคนิคและราคาได้ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+ประสบการณ์
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.