งานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า งานโครงการก่อสร้าง
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
-ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดวัสดุเพื่อการประมาณราคา -จัดทำรายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ -ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมาโครงการต่างๆของบริษัท
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
คีย์ข้อมูลเข้าระบบ Express ทำบัญชี ด้านรับติดตามทวงถามลูกหนี้ วางบิลกับลูกค้า
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
สามารถควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดและข้อกำหนดงานก่อสร้าง -สามารถจดบันทึก วิเคราะห์ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาได้ -ตรวจสอบรายการวัสดุ ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้องในงานก่อสร้างทั้งระบบ -สามารถทำรายงาน ให้วิศวกรทราบเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ศึกษาออกแบบ เตรียมข้อมูล วางแผนและควบคุมระบบไฟฟ้า จัดทำตารางปฎิบัติงานเขียนแบบร่าง แบบวาด แผนทางไฟ ตรวจตราและควบคุมพร้อมให้คำแนะนำและฝึกอบรบเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การปฎิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ควบคุม ดูแล งานของสโตร์ (วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินขององค์กร)- การรับของเข้า-จ่ายออก ของวัสดุทรัพย์สินขององค์กร- การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร- งานเอกสาร
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
วางแผน จัดระบบ ควบคุม ประมาณราคางานก่อสร้าง
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
บริหารจัดการ กิจการคอนกรีตผสมสำเร็จ เพื่อวิ่งส่งลูกค้า
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ดูแลด้านงานกฎหมายต่างๆของบริษัท เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายต่างๆของบริษัท
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ดูแลอุปกรณ์ในโกดังสินค้า ขนของ
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ควมคุมคุณภาพปูน ที่เท จัดก็บลูกปูน จัดทำเอกสารตามโอนเนอร์ต้องการ
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ขับรถโม่ปูนสำเร็จส่งตามสถานที่ก่อสร้าง
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
มีความรู้ความสามารถขับรถเกรดเดอร์ได้ มีทักษะวิชาชีพในการขับรถเป็นอย่างดี
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้ , จัดเรียงยกของและขนส่งไปตามไซต์งานก่อสร้าง หรือตามหัวหน้างานมอบหมาย (ระยอง รังสิต ลำลูกกา)
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ดูแลงานทางบุคลล สรรหา สัญญาจ้าง คิดเงินเดือน งานด้านประกันสังคมทั่งหมด
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
แก้ไขเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต งานทางอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
- แก้ไขรูปถ่ายสินค้า (Lazada / Shopee / Facebook) - การออกแบบวัสดุส่งเสริมการขาย - จัดการกิจกรรมโปรโมชั่นร้านค้า
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
-ปฎิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ -ให้บริการต้อนรับ/ประสานงานต่อผู้รับบริการ - รับ/โอนสายโทรศัพท์ -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาท
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
1. ทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาท
วันที่ : 11 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.