งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์แบบและเคลียร์แบบที่เหมาะสมกับการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายขาย,ฝ่ายแบบ 3 BU - ประสานงานกับแผนก ISD เพื่อนจัดทำ Bom Process และจัดทำสูตรการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายประสานงาน,ฝ่ายวางแผนก
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตรวจเช็คสินค้ารับเข้า-ออก, จัดเก็บสินค้า, ดูแลสินค้า รวมทั้งงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,000 บาท
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ 2. หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : จำนวน 15 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงขั้นต่ำ / ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทำงาน 07.00 - 16.00น จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) ***สวัสดิการ*** -ประกันสังคม -เบี้ยกันดาร มูลค่า 600 บาท (โอนเข้าบัญชีทุกเดือน) -เครื่องแบบพนักงาน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -เงินกู้ฉุกเฉินจากกองท
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ขับรถส่งของ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. รับเรื่องงานแจ้งซ่อมจากลูกค้าและฝ่ายขาย 2. จัดทำใบแจ้งซ่อม ใบเบิก ใบเสนอราคา 3.ประสานงานกับลูกค้า 4. จัดทำคิวงานในระบบ MOS 5. จัดตารางนัดหมายเพื่อเข้าแก้ไขงาน 6. ติดตามผล
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. หา Outsources รายใหม่ 2. Audit บ.Outsources 3. เจรจาต่อรองราคา 4. ติดตามรายการสั่งซื้อ 5. ออกพบบริษัท Outsources 6 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ผลิตสินค้าต้นแบบ (เน้นงานกลึง,งานเชื่อมโลหะ,งานบุเบาะ ประเภท เก้าอี้ โซฟา ) - ประสานงานกับฝ่ายผลิต ในการทำสินค้าต้นแบบ - ทดสอบความแข็งแรงของสินค้า
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานในสายการผลิตตามแผนกต่างๆ ได้แก่ แพ็ค, ประกอบ, ช่างตัด, ช่างเย็บ, ช่างเชื่อม-เจียร-เจาะ, ช่างกลึง, ช่างหุ้ม, ช่างไม้ ฯลฯ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 331.-หรือตามความสามารถ
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,สุ่มตรวจสินค้าระหว่างการผลิต,ประสานงานและติดตามการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ,ฯลฯ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดูแล, ควบคุม วัตถุดิบภายในคลังสินค้า ดูแลการเข้า-ออก เบิกจ่ายวัตถุดิบ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณอาคาร ทำความสะอาดถังน้ำดื่ม และบรรจุน้ำดื่ม ดูแลความเรียบร้อยในส่วนงานที่รับผิดชอบ
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับงาน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าและอะไหล่ที่จะนำไปส่งมอบให้กับลูก
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- จัดเตรียมความพร้อมแบบ Drawing เพื่อทำแผนงานการทำโปรแกรมเจาะ-ขึ้นรูป CNC - ตรวจสอบแบบชิ้นงานและขั้นตอนการผลิตเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำการเบิกจ่าย-สั่งซื้อ Tooling ที่ใช
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. นำเสนอขายสินค้า แนะนำสินค้า และบริการ 2. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานของบริษัทกับทางลูกค้า 3. ขยายฐานลูกค้า
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. ป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอสินค้าและทำงานร่วมกับลูกค้าในโครงการบ้าน คอนโดมิเนียม สำนักงาน รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต/ฝ่ายออก
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000-18,000 บาท
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.