ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรขาย Sale Engineer
งาน บริษัท ชอว์ โปรดักชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
-แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า -รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ -ทำใบเสนอราคา ปิดงานขาย และดูแลประสานงานลูกค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผลตอบแทนที่จะได้รับ -เงินเดือน -Intensive -Bonus -ประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพกลุ่ม -สวัสดิการอื่นๆ
บริษัท ชอว์ โปรดักชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลงของทางบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท ชอว์ โปรดักชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1. สรุปและรายงานผลการขายของลูกค้า 2. เปิดตลาดลูกค้าใหม่พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า 3. หาข้อมูลคู่แข่งขัน 4.นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพราคา 5.เจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวดราคาและสัญญาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริษัท
บริษัท ชอว์ โปรดักชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลงของบริษัท
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
1) นำเสนอขาย ให้คำแนะนำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม โรงงาน อาคารพาณิชย์ ธุรกิจ SME ไม่จำกัดโซนพื้นที่ในการขาย 2) ให้คำแนะนำ ประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนส่งมอบงาน 3) ด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000-40,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท มหาจักร อินดัสเตรียลบรัชส์ จำกัด
• หาลูกค้าใหม่ ทำตลาด หาโอกาสการขายใหม่ๆให้บริษัท และออกพบลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย • รับผิดชอบในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯได้อย่างรวดเร็ว • จัดทำเอกสารด้านการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบรับออเดอร์ • วางแผนการประมาณการยอดขาย รายเดือน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มหาจักร อินดัสเตรียลบรัชส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท จีซีอี คูลลิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- ฝ่ายขายงานห้องเย็น ระบบทำความเย็น - สามารถเรียนรู้งานระบบทำความเย็นได้ - ตอบคำถาม เสนอราคางานห้องเย็นให้ลูกค้าได้ - สามารถออกพื้นที่ดูหน้างานได้ - คิดราคางานห้องเย็น และ ระบบทำความเย็นได้ - ติดต่อประสานงาน ตามงานลูกค้า
บริษัท จีซีอี คูลลิ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน Max Value Technology Co., Ltd.
• ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย ดูแลผลักดันและรักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
Max Value Technology Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1) รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า ขายสินค้ารวมทั้งปิดการขายสินค้า 2) ให้คำแนะนำ ความรู้ รูปแบบของกระบวนการที่ถูกต้องแก่ลูกค้า รวมทั้ง แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง 3) ดูแลลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้ บริการและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 4) ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างราบรื่น จัดทำเอกสาร ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ กลุ่มโรงโม่หิน กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มโรงปาล์ม กลุ่มโรงยาง และกลุ่มถุงมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป (มีเงินพิเศษทำยอดขายถึงเป้าหมาย 10,000 - 50,000 บาท)
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
นำเสนอขายสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มยางพารา กลุ่มอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามเงื่อนไขของบริษัทและความสามารถของผู้สมัคร
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
นำเสนอขายสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามเงื่อนไขของบริษัทและความสามารถของผู้สมัคร
วันที่ : 3 ต.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 257 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 26 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.