ประกาศรับสมัครงาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
• Develop program with Java Technology. • Use OOP concepts and UML diagrams based on company standards. • Build and deploy application. • Work mostly independently within task guidelines established by management. • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate. • Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
•Gather and analyze business requirements •Develop detailed software specifications ensuring that they respond to business needs and are able to be clearly understood by development teams •Develop documents to support the project (SRS, Work flows) •Requirement Tracking and Requirement testing •Provide support during the user acceptance test.
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 60,000 - 70,000 ตามประสบการณ์
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
• Develop Application Testing, System Testing Concept, and/or Software Testing Methodologies. • Develop and perform test scenarios, test cases and test plan. • Perform work based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate. • Co-operate with team in estimation effort, developing plan/schedule and performing tasks according to the plan.
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
• System Design, Database Design, Architecture Design in Java Platform Project • Write system specification and lead programmers • Provide application’s consult service, development technique, troubleshooting, training • Analyze users’ need and provide solution for users • Software Testing, Test Case Generating • Maintain, support application to customers • Define, control standard in software development process (coding, designing, document)
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- Experience Web development is an advantage - Must have ORACLE programming experience in (Form, Report), PL/SQL
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- Develop program with ASP.Net or VB.Net or C#.Net include writing store procedure. - Use OOP concepts and UML diagrams based on company standards. - Build and deploy application. - Work mostly independently within task guidelines esrablished by management. - Perform work base on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate. - Co-operate with team leader in estimation effort, developing plan/schedule and performing task according to the plan.
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : Negotiable
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
•Web Design, Web Application design, Architecture Design in PHP Platform Project. •Get user’ need , provide solution for user and coding. •Maintain, support application to customer.
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000 หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
•Datamart owner : EDW(Oracle) and EDM(TD). •Coordination, release production planning and production control for making production-based organizations run smoothly •Identify and solve the problems within production areas for temp fix, root cause investigation and long term resolution •Support special project, small change ad hoc request raised by the business •Provide consultation and training user on BI/Query tool
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000 หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
•Coding Mobile Application for iOS, Android •Develop by using JAVA, Object-C, SWIFT •Develop by using Node JS, CORDOVA, HTML5, SENCHA, JSON, AJAX, JAVA SCRIPT, XAMARIN, Strust, Hibernate, Spring.
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000 หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
•Web Design, Web Application design, Architecture Design in C# Platform Project. •Get user’ need , provide solution for user and coding. •Maintain, support application to customer.
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000 หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- Design and build iOS and Android mobile applications - Collaborate with cross-functional teams to analyze, design, and ship new features - Fully responsible for mobile app development in the team
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : Many positions   อัตราค่าจ้าง : Negotiation
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- ทำเอกสารเกี่ยวกับทางด้านบัญชี, ทำสรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย, ค่าเช่าตึก
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
-Support งานเอกสารให้กับแผนก Sales -ตรวจสอบเอกสารสัญญา -ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- ตรวจสอบแก้ไขปัญหา, รับเรื่องติดตามงานจากลูกค้าและหน่วยงาน service desk ภายใน - ประสานงานออกข้างนอกให้กับ workforce เพื่อขอเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไข - สามารถให้ทำแนะนำการตรวจสอบอุปกรณ์ Switch, Router ได้
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
-รับสาย เพื่อให้ข้อมูล หรือตอบคำถามลูกค้า
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- แนะนำข้อเสนอทางเทคนิคและข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่โครงการของลูกค้า - จัดเตรียมและสาธิตหรือพิสูจน์แนวคิดของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นให้กับลูกค้า - ออกแบบระบบบ้านอัจฉริยะตามความต้องการของลูกค้า - ติดตามและปิดการขายกับลูกค้า - แจ้งปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : 23000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- ตรวจเช็คใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี - ตรวจเช็คการตัดค่าแรงของพนักงาน - ตรวจเช็ครายงานการสรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีซื้อ,ภาษีขาย - วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็ครายงานผลิตต่างๆ สรุปสต๊อค,วัตถุดิบ,งานระหว่างทำ, และสินค้าสำเร็จรูป - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000-30000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
- Infrastructure Provision, manage, enhance, maintain, Deploy, and support platform managed service. - Develop and apply efficient platform provisioning, operation, and administration. - Ensure the compliance with all security procedures across platforms. - Oversee day-to-day platform operation ensuring performance is in line with SLA targets. - Resolve significant platform problems to ensure optimum system operation. - Communicate planned outage or maintenance schedule and major issue sta
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
-Mainly perform software design, construction, testing, maintenance, quality of software and implementation in a systematic method -Performing the software construction through a combination of coding, verification, unit testing, integration testing and debugging -Performing the modification of a software product after delivery to correct faults, improve performance or other attributes. -Performing the software development methodologies such as tradition development, agile development, or oth
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40000-70000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
•Analyze project scope, specification, wireframe, plan and timeline to prepare for production. •Develop Web Application. •Report progress and all problems occurred to project manager •Deliver complete project following project plan and timeline
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : negotiate
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.