ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
ลักษณะของงาน • ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัทและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพในการซื้อขาย วางแผนการขาย และเก็บข้อมูลลูกค้า • ติดต่อขายสินค้าเครื่องฟอกอากาศและสินค้าอื่นให้กับลูกค้า • มี Application Engineer support ข้อมูลทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • Training ให้ตลอดระยะเวลาทดลองงาน
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
ลักษณะของงาน • งานบริการเซอร์วิส ติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศ ตามสนามบิน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ • ตรวจเช็คระบบหลังการติดตั้ง และบริการหลังการขายให้ลูกค้า • ตรวจสอบระบบและแก้ไขปัญหากรณีระบบเกิดขัดข้อง • มีผู้เชี่ยวชาญอบรมขั้นตอนการติดตั้งก่อนทำงาน
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,890 บาท ไม่รวมค่าล่วงเวลาและอื่นๆ
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
-ดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน เงินเดือน,ประกันสังคม และอื่นๆ -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร -จัดเก็บงานเอกสารและงานประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย - ต่อประกันภันรถยนต์บริษัท พรบ. ภาษี - สรรหาพนักงาน
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 -12,000 บาท
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
• ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัทและเพิ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพในการซื้อขาย วางแผนการขาย และเก็บข้อมูลลูกค้า • ติดต่อขายสินค้าเครื่องฟอกอากาศและสินค้าอื่นให้กับลูกค้า • มี Application Engineer support ข้อมูลทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • Training ให้ตลอดระยะเวลาทดลองงาน
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
ลักษณะของงาน • Support ข้อมูลของ product ทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • จัดเตรียมทำ เอกสารApproveส่งลูกค้า • Design
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
บริหารจัดการงานทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงานขาย มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อทีมขาย ศึกษาหากลยุทธ์ใหม่ๆในการขายสินค้า
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
1.ออกบิลใบกำกับภาษี+ใบเสร็จ 2.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ+ใบสำคัญจ่าย 3.จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย 4.ดูแลการเบิก-จ่ายสินค้า **มีคนคุมโกดังอยู่แล้ว เช็คยอดstock ในระบบเพื่อให้ตรงกับ store *** มีสมุห์บัญชีเป็นที่ปรึกษา
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
-ดูแลระบบการจัดการสินค้าทั้งหมด -ดูแลและควบคุมการกระจายสินค้าในคลัง -รับผิดชอบ ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออกทั้งหมด เช็คสต๊อก ตัดสต๊อก นับสินค้า อัตเดตสินค้าคงเหลือ จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมใช้งาน - งานเอกสาร ISO ของแผนกคลังสินค้า และดูแลรับผิดชอบคลังสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
ลักษณะของงาน • วางแผนกลยุทธ์การตลาด และนำไปปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วง • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ในช่องทางต่างๆ • พัฒนาสินค้า บริการ ให้แข็งแกร่งเพื่อการตลาดที่ยั่งยืน • สนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย • สร้างยอดลูกค้าที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด • จัดหากิจกรรมการตลาดเพิ่มยอดขายกำไร
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
- ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร - ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ - รับโทรศัพท์ ,ต้อนรับตรงเคาน์เตอร์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
-งานธุรการด้านเอกสารของฝ่ายขาย -ออกใบเสนอราคาให้กับฝ่ายขาย -ประสานงานฝ่ายต่างๆให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย -จัดเก็บและทำรูปเล่ม Catalogue -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
1.วางแผนกลยุทธ์การตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ในช่องทางต่างๆ 3.พัฒนาสินค้า บริการ ให้แข็งแร่ง เพื่อการตลาดที่ยั่งยืน 4.สนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย 5.สร้างยอดลูกค้าที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนดง 6.จัดกิจกรรมการตลาดเพิ่มยอดขายกำไร 7.ทำ Report การทำงานให้ฝ่ายบริหารทราบ
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.