รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
กฎหมาย
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
- งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบสัญญา ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ข้อที่ควรแก้ไข เพิ่มเติม - งานคดี เป็นทนายยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การ แจ้งความร้องทุกข์ ต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีอาญา ติดตามหนี้สิน - งานจดทะเบียน แก้เปลี่ยนแปลงทะเบียนงานติดต่อราชการ ติดต่อสรรพากร , แรงงาน ฯลฯ - งานกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 / เดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด
-จัดทำสัญญาและตรวจสอบนิติกรรมสัญญา รวมถึงเอกสารราชการ รวมถึงเอกสารที่มี ภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัท -ติดตามข้อกฎหมายรวมถึงความรู้ด้านกฎหมายต่างๆให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและปรับใช้ข้อกฎหมายให้ถูกต้องสอดคล้องกับ นโยบายของบริษัท -ดูแลและประสานงาน ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการรวมถึงเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท -สนับสนุนการบริหารงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เทอรา กรุ้ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
- จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ และขายทอดตลาด - ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - สามารถตรวจสอบเอกสารสำคัญทางคดี จัดเก็บและดำเนินการเอกสารทางบังคดี - ดูแลงานเอกสาร จัดพิมพ์และบันทึกข้อมูล รับส่ง E-mail รวมไปถึงถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำเป็นรายงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานภายในองค์กร มีความสามารถในการทำ Excel (โดยเฉพาะสูตร Pivot,V-Look Up) ได้ในระดับดี - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 -15,000 บาท
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
- ควบคุม ดูแลงานธุรการบังคับคดี การทำงานภาคสนาม ให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ประสาน ให้รายละเอียดข้อมูลคดี และบังคับคดี แนะนำแนวทางที่ต้องปฏิบัติ - จัดทำรายงานข้อมูลคดีและบังคับคดี และกลยุทธ์ เพื่อให้ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ - ติดต่อ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ว่าจ้าง - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
1. รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนคดี ตรวจสอบสำนวนคดี 2. จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่อศาล 3. บันทึกและรายงานผลการดำเนินคดี 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้ - มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น รายได้รวม 30,000 Up
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้ - มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,350+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้ - มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,260+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้ - มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ตรัง   เขต : เมืองตรัง
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,410 +คอมมิชชั่น
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
-ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ -สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์ ถอนบังคับคดี -ประสานงานเกี่ยวกับเอกสาร กรมบังคับคดี
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 14,000 บาท
วันที่ : 22 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 348 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 35 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.