รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
กฎหมาย
งาน SP Consulting Co., Ltd.
- ให้การสนับสนุนการทำงานแก่ทีมงาน - รับส่งเอกสารทั่วไป - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
SP Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
- ร่าง ตรวจสอบ และทบทวนการจัดทำสัญญาต่างๆ - ให้ความเห็นและคำปรึกษาทางกฏหมาย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทางกฏหมายภายใน และติดต่อประสานงานราชการ - งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางพาณิชย์และสรรพากร - งานการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ - งานให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ****สถานที่ทำงาน**** ชื่อบริษัท : บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด ที่อยู่ : เลขที่ 6,8 หมู่บ้านสุนทร7 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 ID LINE : @
บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
- รับผิดชอบงานจัดเก็บเอกสาร - จัดทำรายงานฝ่ายกฎหมาย - ดำเนินการด้านกฎหมาย ร่างสัญญา แก้ไข และตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ - เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ มอบหมาย จัดการข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า - ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภายนอก - ติดต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน ทั้งราชการและเอกชน เพื่อดำเนินการแทนบริษัทฯ ในทางกฎหมาย - งานจดทะเบียนสำคัญของบริษัทและใบอนุญาตต่างๆ - สนับสนุนงานฝ่ายกฎหมาย -จัดทำรายงานการติดตามความคืบหน้า พร้อมสรุปปั
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร   เขต : สามง่าม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ดูแลควบคุมทีมงาน ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด - การออกโฉนดแปลงย่อย จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง - ใบอนุญาตระบายน้ำ เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา (ทั้งระบบภายนอก และในครัวเรือน) - ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพานฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท และดำเนินการติดตามทวงถามให้ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาล และดำเินการติดต่อกับหน่วยงานราชการยึดทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา >บริหารจัดการทีม Outsource > ติดตามทวงถามค่าเสียหายจากจำเลยคำพิพากษา > ดำเนินการสืบทรัพย์จำเลยเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษา > ติดต่อราชการเพื่อดำเนินการเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล > เจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อตกลงเรื่องค่าเสียหายกับจำเลยและโจทก์หรือบริษัท เป็นจำเล
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
1. ทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน พิจารณา ร่างข้อกำหนดสัญญาด้านกฎหมายของบริษัทให้ถูกต้องเหมาะสม ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง/คดีอาญา/คดีแรงงานของบริษัท 2. พิจารณาเสนอแนะข้อมูล/คำพิพากษาฎีกาที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆต่อการดำเนินการผู้บริหารเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการของบริษัท 3. ติดตาม จัดทำทะเบียน และควบคุมสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 4. ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ 5. วิเคราะห์/ตรวจ / ร่าง / แก้ไขสัญญา 6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานร
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
- ติดต่อและรับสายลูกค้ากรณีลูกค้ามีปัญหาในการใช้งาน บัญชี wallet และ สามารถชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการของ - เข้าใจเงื่อนไขการใช้งานบัญชี Wallet และอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ ถึงสาเหตุ wallet ถูกระงับการใช้งาน - รักงานบริการ - สามารถสนทนากับลูกค้าผ่านทางโทรฯ ภายใต้แรงกดดัน และสามารถรับมือปัญหาและจัดการกับปัญหาได้ - มีปฎิภาณไหวพริบที่ดี น้ำเสียงสุภาพ ใจเย็น ระมัดระวัง การให้ข้อมูล - ตอบข้อซักถามของลูกค้า - มีทักษะใช้งาน Computer, Email ในการประสานงานกับทีมงานในบริษัทได้ - หากมีความจำเป็น สามา
Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 18,000
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1. ติดตามเรียกร้องค่าเสียหาย - ทำจ่ายค่าเสียหาย กับบริษัทประกันภัยและบุคคลที่ไม่มีประกันภัย 2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าซ่อม เพื่อสรุปจำนวนเงินที่ต้องเรียกร้อง จัดเอกสารประกอบการเรียกร้องส่งให้ บริษัทประกันภัย, ตรวจสอบเอกสาร สรุปค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับ บริษัทประกันภัยอื่น 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สรุปค่าเสียหาย ติดตามค่าเสียหายจากบุคคลผู้กระทำละเมิด รวบรวมเอกสารประกอบการส่งฟ้อง
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1. ตรวจสอบและจัดทำรายการนิติกรรมสัญญาของบริษัท ประสานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกในการทำสัญญา เปลี่ยนแปลงข้อมูล ของอู่ และนายหน้าที่มีสัญญากับบริษัท 2. รวบรวมรายละเอียดประกอบการทำสัญญา อู่. ศูนย์ซ่อมรถยนต์, นายหน้า 3. ทำหนังสือมอบอำนาจ ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
1.ออกตรวจอุบัติเหตุ และเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2.ออกติดตามคดี เจรจาค่าสินไหมผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้ข้อยุติ 3.ตรวจสอบราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เสียหาย เจรจาต่อรองกับอู่ศูนย์ หรือเจ้าของทรัพย์สิน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี   เขต : หนองแค
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 340 งาน.
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 34 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.