รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
กฎหมาย
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
1. ควบคุม ดูแลงานธุรการบังคับคดี ให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ประสาน ให้รายละเอียดข้อมูลคดีและบังคับคดี และแนะนำแนวทางที่ต้องปฏิบัติ 3. จัดทำรายงานข้อมูลคดีและบังคับคดี และกลยุทธ์ เพื่อให้ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 4. ติดต่อ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 5. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
1. รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนคดี ตรวจสอบสำนวนคดี 2. จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่อศาล 3. บันทึกและรายงานผลการดำเนินคดี 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด
- สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ และจัดทำรายงานผลการสำรวจความเสียหาย - ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย - อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในด้านเอกสารและวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน - ทำการเจรจาตกลงเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน
บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
- พนักงานประจำสาขา เสนอขาย,อธิบายรายละเอียดสินค้า วิธีการใช้งาน - ดูแลความเรียบร้อยในสาขา,เช็คสต็อก และ รายงานยอดขาย - ประเภทสินค้า MA = เครื่องซักผ้า,เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น - เข้างาน 11.00 - 20.00 น (หรือตามห้างกำหนด) - ทำงาน 8 ชม./วัน พัก 1 ชม. รวม 9 ชม./วัน - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วันจะไม่ตรง ( ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ) เงินเดือนสวัสดิการ - ฐานเงินเดือน 10,590 บาทต่อเดือน - Commission+Incentive รายตัว - Target(ค่าเป้า ) - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ประกันชี
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : (รายได้รวม 13,000 - 30,000 )ตามยอดขาย
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
ติดต่อประสานงาน รับงานฟ้อง ดูแลงานปฎิบัติการ
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆ ของบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านกฎหมาย - จัดเตรียมและเก็บรวบรวมเอกสารสำหรับงานฟ้องคดี - สามารถติดต่อประสานงานและทำเอกสารด้านงานกฎหมาย หรือสัญญาต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย - ประสานงานกับทนายความ ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของคดี - จัดเก็บรวมรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ทำเอกสารการวางบิล และดูแลงานคดี - บริหารงานและจัดการ งานด้านเอกสารกฎหมาย - ควบคุมขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และงานอ
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
- ดูแลงานเอกสารทางกฎหมาย - จัดทำและเตรียมเอกสารด้านกฎหมายให้กับบริษัทฯ - มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและมีความชำนาญด้าน เอกสาร - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
- งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบสัญญา ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ข้อที่ควรแก้ไข เพิ่มเติม - งานคดี เป็นทนายยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การ แจ้งความร้องทุกข์ ต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีอาญา ติดตามหนี้สิน - งานจดทะเบียน แก้เปลี่ยนแปลงทะเบียนงานติดต่อราชการ ติดต่อสรรพากร , แรงงาน ฯลฯ - งานกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 / เดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
-บริหารสัญญา (บริหารจัดการค่าปรับ,การขยายสัญญา,แก้ไขสัญญา,บอกเลิกสัญญา) -การตรวจตรวจรับพัสดุ (ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม การส่งมอบพัสดุ) -การติดต่อประสานงานกับร้านค้าภายนอก -การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายกฎหมาย หรือบังคับคดี 2.จัดเก็บ คัดแยก และรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฎิบัติงานของหน่วยงาน 3.ควบควมดูแลจัดเก็บเอกสารสัญญา จัดทำแฟ้มประวัติลูกค้า จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงานเพื่อส่งเรื่องต่อ 4.จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงานกฎหมาย หรือบังคับคดี 5.ประสานงานภายในองค์กร 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 337 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 34 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.