ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทเกษม
- ประสานงานกับคลังสินค้าของสาขา -ดูแลจำนวนสินค้าคงเหลือแต่ละสาขา -ตรวจสอบใบสั่งซื้อจากสาขา -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
ขับรถ ปิคอัพ ส่งกระจก อลูมิเนียม
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.ดูแลบริหารการสนับสนุนแก้ไขด้านปัญหาด้านสารสนเทศ 2.ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โปรแกรม และระบบงาน 3.แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายระบบรักษษความปลอดภัยเบื้องต้น 4.พิจารณาจ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
ควบคุมงานติดตั้ง กระจก อลูมิเนียมที่ Site งาน ติดตามความคืบหน้าของการทำงานใน Site ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 8 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.การจัดซื้อจัดจ้าง 2.ทำเอกสาร เปรียบเทียบราคา 3.มีทักษะ skill : เจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ อดทน ประนีประนอม หาความรู้ใหม่ๆ ซื่อสัตย์
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.งานสรรหา 2.งานด้านสวัสดิการ เช่น กองทุนเงินกู้ยืม กองทุนฌาปนกิจ ประกันสังคม, ภงด 3.งานด้านเอกสาร
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- คำนวณโครงสร้างงาน อลูมิเนียมและเขียนแบบ - ดูงานภาคสนาม - วิเคราะห์งานด้านอลูมิเนียม(โครงสร้าง)
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000+
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.ออกหาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า 2.นำเสนอขายสินค้า และผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
บัญชีทั่วไป 1.บันทึกบัญชีจ่ายเงิน,เงินสดย่อยและทดรองจ่าย 2.ปรับปรุงรายการต่างๆใน GL 3.Reconcile Bank และบัญชีอื่นๆ 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.ประสานง
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.สรุปจัดทำรายงานการตลาด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 2.ประสานงานกับหน่วยงานในภายในองค์กร 3.ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด 4.จัดทำการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.บริหารงานยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 2.บริหารทีมงานให้มีคุณภาพ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.คีย์ขอมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 2.จัดเก็บข้อมูลต่างๆ 3.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องรับส่ง เอกสาร 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.วางแผนการบริหารงานสาขา 2.ดูแลเรื่องยอดขายของสาขา 3.ดูแลบริหารด้านงานบุคคล
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
1.วางแผนสรรหาบุคคลากรทั้งหมด ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องอัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงาน 2.ดำเนินการสรรหาทดสอบสัมภาาษณ์ส่งให้กับหน่วยงาน 3.จัดทำฐานข้อมูลผุ้สมัคร 4.ดำเนิ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
- จัดทำเอกสาร ระบบISO ด้านคุณภาพ -ติดตามการจัดทำ KPI ในองค์กร -ติดตามรายงานผลดัชนีชี้วัด KPI Actionplan -ประสานงาน/จัดทำรายงานตรวจสอบภายใน ISO -ติดตามประสานงานภายใน-ภายนอก การตรวจ ISO -ประสานงานกั
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง*
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.