ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทเกษม
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
ขับรถ ปิคอัพ ส่งกระจก อลูมิเนียม
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.จัดทำบัญชีภาษี 2.ปิดงบการเงิน 3.ประสานงานกับส่วนงานทีเกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง,ประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
รับผิดชอบงานบัญชี ของสาขา ติดต่อธนาคาร จัดทำเอกสารฝาก,ถอน เงินสดและเช็ค ประสานงานด้านเอกสารสำคัญต่างๆ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด อุดรธานี   เขต : เมืองอุดรธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
ทำการ survery หา Line หรือตำแหน่งเพื่อให้งานติดตั้งดำเนินการต่อ ตรวจสอบความถูกต้องของงาน อ่านแบบ+ เขียน Autocad ได้คล่อง ใช้กล้องในการวัด Line ได้
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 ขึ้นไป
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.การจัดซื้อจัดจ้าง 2.ทำเอกสาร เปรียบเทียบราคา 3.มีทักษะ skill : เจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ อดทน ประนีประนอม หาความรู้ใหม่ๆ ซื่อสัตย์
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
ขับรถ 6 ล้อ ส่งสินค้า
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง*
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
- คำนวณโครงสร้างงาน อลูมิเนียมและเขียนแบบ - ดูงานภาคสนาม - วิเคราะห์งานด้านอลูมิเนียม(โครงสร้าง)
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ออกหาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า 2.นำเสนอขายสินค้า และผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 3.รายงานสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
ส่ง-ติดตั้งกระจก และอลูมิเนียม สวัสดิการกองทุนเงินกู้พนักงาน ค่าฌาปนกิจศพของครอบครัว และตามกฎหมายทุกอย่าง
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ร้อยเอ็ด   เขต : เมืองร้อยเอ็ด
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
- ดูแลและบริหารงานด้าน HR ทั้งระบบ - วางแผนในการสรรหาพร้อมทั้งสรรหาบุคลากร - ดูแลในเรื่องของอัตรากำลังคน - บริหารจัดการให้แผนกบรรลุเป้าหมายตาม KPI
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ขับรถรับ-ส่งพนักงานตามไซต์งาน 2.ตรวจเช็ตสภาพรถยนต์ออกปฎิบัติงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.เปิดใบเสร็จ ใบวางบิล 2.ติดตามหนี้งานขายหน้าร้าน 3.ควบคุมและลงบันทึกยอดเช็ค-เงินสด เข้าบัญชีแต่ละวัน 4.สรุปรับเงินประจำวัน 5.สรุปค่าใช้จ่ายที่ตั้งเบิกเป็นเงินสด 6.สรุปเบิกเงินสด
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ขับรถขนกระจกไปส่งให้กับลูกค้า 2.ช่วยพนักงานยกกระจกในการนำกระจกขึ้นหรือลงจากรถ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1. ร่วมวางแผนวิเคราะห์ และปฏิบัติงานด้านการตลาด และการขาย 2. ขยายการหาลูกค้า และการให้บริการลูกค้า 3. จัดทำข้อมูลสนับสนุนฝ่ายขาย 4.จัดงานRodshow , Event ต่างๆตามสาขา 5.ดูแลงานขายและการตลาดอ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ โปรแกรมบัญชี 2.เก็บข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่าย 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
บัญชีทั่วไป 1.บันทึกบัญชีจ่ายเงิน,เงินสดย่อยและทดรองจ่าย 2.ปรับปรุงรายการต่างๆใน GL 3.Reconcile Bank และบัญชีอื่นๆ 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.ประสานง
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.บันทึกบัญชีจ่ายเงิน 2.บันทึกบัญชีเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย 3.บันทึกและปรับปรุงรายการต่างๆในGL 4.บันทึกรายการรับเงินประจำวัน 5.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 6.Reconcile Bank และบัญชีอื
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.