งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ดูแลควบคุมงาน ดูแล จัดการงานสืบทรัพย์ ตั้งเรื่อง ติดตามงานบังคับคดี และคอลบังคับคดีในการจัดเก็บยอด ให้ได้ตามเป้าของบริษัท รวมถึงแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการขาด ลา มาสาย ทำเงินเดือน ตรวจสอบการเบิก - คืนเงินของพนักงาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000-25000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ดูแลเอกสารที่ทางฝ่ายทนายส่งมาให้ดำเนินการ จัดทำ จัดเก็บเอกสาร ลงบันทึกให้เรียบร้อย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13500
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ติดตามหัวหน้างาน ไปตามสถานที่ต่างๆ เช่นศาล หรือบริษัทลูกค้าเป็นต้น บันทึกรายงาน ประสานงาน หรือตามที่หัวหน้างานสั่ง
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
คัดเอกสารที่ศาลในกรุงเทพและปริมณฑล คัดทะเบียนราษฎร์ที่สำนักงานเขต ดึงข้อมูลสำหรับส่งสืบทรัพย์ ลงข้อมูลการติดตามงานในแต่ละวันที่บังคับคดีส่งมา เป็นต้น
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระและให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ที่ถูกต้อง 2. ติดตามทวงถาม ให้คำปรึกษาเจรจาประนอมหนี้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อ
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ระหว่าง 15,000-25,000 บาท (เป็นงานเน้นค่าคอมเป็นหลัก)
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
- ควบคุม วางแผน บังคับบัญชางานปฏิบัติงานทางด้านบังคับคดี ควบคุมงานเร่งรัดหนี้สินในงานบังคับคดี วางแผนการดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ - ติดต่อหน่วยงา
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ทำงานหรือรายงานที่เกี่ยวกับเอกสาร งานประสานงานแผนกต่างๆ หรืองานที่หัวหน้างานมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000 - 13000 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ดูแลงานคดี กำกับ ควบคุมงาน ประสานงานกับโจทก์ รวมถึงงานที่หัวหน้างานมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1.ดูเอกการวางบิล ตรวจสอบ รายการซื้อขาย 2.ติดตามลูกหนี้ จัดเก็บบิล ทำบิล ใบกำกับภาษี 3.ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.3 และ ภงด.53 4.ประสานงานที่เกี่ยวข้อง จัดการรายงานวางบิล ตัดใบวา
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ใส่รูปสินค้าและรายละเอียดของสินค้าเข้าไปในเว็บตามคำสั่งของหัวหน้างาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน วันละ 400 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
เขียนโปรแกรม excel ให้ใช้งานได้ตามความต้องการของหัวหน้างานแต่ละแผนก
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
เขียนโปรแกรมตามความต้องการของหัวหน้าแผนก
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ช่วยงานหัวหน้างาน คีย์ข้อมูล จัดเก็บ แยกเอกสารบันทึกข้อมูลทางบัญชี หรือตามที่หัวหน้าสั่งงาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
- จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล - ติดตามยอดลูกหนี้ค้างชำระ - จัดทำรายการตัดหนี้ลูกค้า - สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.