งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล สรรหาพนักงาน ทำเงินเดือน ดูแลเรื่องกฏระเบียบ ตามที่หัวหน้าสั่งงาน เป็นต้น
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000 - 13000 บาท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ดำเนินการสืบหารถยนต์ ติดตามยึดรถหลังฟ้องคดี และมีคำพิพากษาของศาล
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
- แก้ไขปัญหา ตรวจสอบควบคุม วางแผน ส่งงาน การปฏิบัติงานทางด้านบังคับคดี ควบคุมงานเร่งรัดหนี้สินในงานบังคับคดี วางแผนการดำเนินการบังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน ทั้งราชการหรือเอกชนในการสนับสนุนขององค์กร - ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทมอบหมายในทางคดี
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ดูแลรายงานคดีศาลและบังคับคดี ควบคุมกำกับและ ส่งงานคดี ดูแลงานคดี กำกับ ควบคุมงาน ออกเอกสารรายงานคดีตั้งเบิก ตรวจสอบงาน ประสานงานกับโจทก์
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ดำเนินการบังคับคดี ยึดที่ดิน นส3 นส3ก รวมถึงยึดทรัพย์จำเลย เป็นต้นหรือตามคำสั่งของหัวหน้างาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวมระหว่าง 15000-35000 (เป็นงานค่าคอมเป็นหลัก)
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ตรวจสอบ ควบคุม รายงานการทำงานของแผนกกฏหมายเพื่อส่งผู้ว่าจ้างต่อไป หรือตามที่หัวหน้างานสั่งงาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
1. สรรหาบุคคลากร โดยการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์คุณสมบัติืของพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับของบริษัท 2. จัดทำ Report สรุปการสรรหาบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย 3. รับนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติ รายงานตรง HR Manager 4. นำเสนอแนวทางการสรรหาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-14,000 บาท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ติดต่อเอกสารที่ศาล กรมที่ดิน หรือกรมบังคับคดี
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ทำงานรายงานคดีเพื่อตั้งเบิกค่าวิชาชีพกับลูกความ
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
งานPart-time/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับ แจกใบปลิวตามตำแหน่งสถานที่ ที่หัวหน้างานมอบหมาย พร้อมรายงานความคืบหน้า
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ชั่วโมงละ 50 บาท ตกลงเป็นรายชั่วโมง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ติดตาม เร่งรัด จัดเก็บยอดในงานที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
เขียนโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรม ms access ตามความต้องการของพนักงานขอมา
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ติตตามหัวหน้าไปยังสถานที่ต่างๆ ทำรายงาน บันทึกรายงาน ประสานงาน ตามงาน ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-18000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ทำงานตามคำสั่งหัวหน้างาน ประสานงาน คีย์ข้อมูล จัดเอกสาร เป็นต้น
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
ออกบูท อยู่ในทีมขายงานประกันในกลุ่มวินาศภัย ให้ได้ตามเป้าของบริษัท
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
บริการเสนอประกันภัยรถยนต์กับลูกค้าทางโทรศัพท์ -ประสานงานกับบริษัทประกัน กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาการประกันภัย -ติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด -บันทึกข้อมูลการติดต่ออายุประกันภัยเข้าระบบ
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบในทีม(แล้วแต่ว่าจะไปอยู่ทีมไหน) 1 ส่งข้อมูลสนับสนุนให้ทีมขาย เช่นข้อมูลที่ทำงานเป็นต้น 2.ทำเพจออนไลของบริษัทประกันต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.ดูยอดรายรับของฝ่ายทีมขาย เงินเข้าออกเมื่อไหร่เป็นต้น 4.ติดตามเอกสารและกรรมธรรมจากสำนักงานใหญ่ เพื่อประสานงานนำส่งให้ลูกค้าต่อไป 5.เป็นวิทยากรบรรยายอบรมเพื่อแนะนำการสอบตัวแทนสำหรับผู้สนใจได้
บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.