เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีวะ, สิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) เคมี
1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารสกัดทางธรรมชาติ / ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 4. วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและแก้ไขคุณภาพงานได้ 5. ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนาผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม 6. สรุปรายงานผลการทดลอง จัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบ 7. งานระบบคุณภาพ หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
20 กันยายน 2562
ฝ่ายคุณภาพวิเคราะห์ QC
- ดูแลกระบวนการวิเคราะห์ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง ทันต่อการควบคุมการกระบวนการผลิต - สอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบและทดสอบภายใน ส่งเครื่องมือวัดตรวจสอบและทดสอบภายนอก - วิเคราะห์แร่ธาตุ(MP-AES) HPLC สำหรับกรดอะมิโน,วิตามิน,กรดต่างๆ
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
20 กันยายน 2562
นักจุลชีววิทยา :Microbiologist
1. ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทางจุลชีววิทยา 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบ growth promotion test และ sterility test ของอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 3. ควบคุมกำกับดูแลการทดสอบ Challenge Test 4. ควบคุมดูแล Swat Test 5. ควบคุมการตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตและบริเวณผลิต
บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
1.มีความสามารถในการเรียนรู้ หรือ จัดระบบงานงานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสินค้า, การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, การส่งผลวิเคราะห์, พร้อมติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ 3.มีความสามารถติดต่องานกับราชการ/ เอกชน ได้เป็นอย่างดี  4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
20 กันยายน 2562
DOCUMENT CONTROL (ประจำ บ.ทองไทยการทอ สามพราน จ.นครปฐม)
-วางระบบการควบคุมมาตราฐานรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015/ระบบเอกสารให้กับบริษัท -ดูแล ปรับปรุง และ จัดเก็บข้อมูล ระบบชี้วัดคุณภาพ ( KPI) และ กิจกรรม 6 ส. -Internal Audit ภายใน และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยงข้อง -จัดทำและแก้ไขระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการทำงาน ใน แต่ละแผนก
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 กันยายน 2562
CMD_เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครืองสำอาง
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สอดคลองกับความต้องการของลูกค้า 2.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ การผลิตสินค้า 3.รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนงานวิจัยต่อผู้บังคับบัญชา
บริษัท คอสเมด อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO14001
- ดำเนินการสร้างระบบ ISO14001 - จัดทำเอกสารใหม่ หรือแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมบันทึกคุณภาพเป็นต้น - จัดเก็บเอกสาร ทำประวัติิ บันทึกการแจกจ่ายเอกสาร - ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน - กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมต่างๆ
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
20 กันยายน 2562
QA LAB
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตัวยาสำคัญ -ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ -วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต -เก็บตัวอย่างวิเคราะห์และวิเคราะห์คุณภาพความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต -ตรวจสอบและจัดทำเอกสารมาตรฐานวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดการวิเคราะห์ของวัตถุดิบตัวยา -จัดทำและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทั้งหมด -ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-17,000 บาท
20 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 382 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 39 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560