ประกาศรับสมัครงาน Thai Agri Foods Public Company Limited
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
-คำนวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย -วิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนสินค้า -ทำ STD,Cost สินค้าต่อหน่วย -สรุป Report ต่างๆ ส่งผู้บริหาร -ตรวจสอบ BOM และ Transaetion ต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1. ช่วยรวบรวมข้อมูล รายงานการผลิต, ข้อมูลการLoad 2. ตรวจเช็คคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้า TD ของทุกกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 3. ทำรายงานสรุปการประชุมต่างๆ 4. ประสา
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ประสานงานทดสอบบรรจุภัณฑ์ใหม่ และทดลองในไลน์การบรรจุ และฝ่ายขนส่ง - แก้ไขปัญหา หรือ Improve Capacity หรือลดของเสียของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ - ร่วมทวนสอบคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวก
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- To make a correspondent with foreign customer handle with all export documents, Quotations and inquiries for export market. - Following up with Export Operations and Production Planning Communicate customers as well as maintain solid relationship Monitor overseas report and results - To expand new prospect customers and new oversea business opportunities. - To generate daily & weekly sales reports. - Able to travel overseas on assignment
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1. จัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแ
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามนโยบายบริษัท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.ออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน เพื่อแก้ไขการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายการขาย และหาแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 2.นำแนวทางการตลาดมาปฏิบัติในพื้
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามนโยบายบริษัท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ออกบู๊ทจัดชิมต่างๆในเขตที่รับผิดชอบ - ออกตรวจสภาวะตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ - พัฒนากิจกรรมออกบู๊ท เพื่อผลักดันยอดขาย - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่รับผิดชอบได้
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
QC Supervisor ประจำ สมุทรปราการ 2 อัตรา/ เวียดนาม 1 อัตรา / อินโดนีเซีย 1 อัตรา - ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก - ดูแล lineการผลิต ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good - ตรวจสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพกระบวนการ
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ทำราคาขายตามนโยบายและประกาศ - เช็คสินค้าที่ขาดทุน - เช็คสินค้าที่กำไรสูง - Update ราคาในระบบ
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- วิเคราะห์ยอดขายสินค้า - ดูแลสต๊อคที่ขายช้า - พัฒนาสินค้าใหม่
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1. วางแผนและโครงการในการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีศักยภาพ 2. วิเคราะห์และดำเนินโครงการส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิผล 3. วางแผ
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์ - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ปรับปรุง การควบคุมกระบวนการ - ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด ราชบุรี   เขต : โพธาราม
อัตรา : 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, GMP, HACCP,BRC รวบรว
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.เขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา VB. net 2.ทดสอบโปรแกรม 3.ออกแบบระบบ
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพISO-9001/GMP/HACCP/BRC-Issue 8 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupdateสิ่งที่เกี
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
จัดทำ Flow chart รวมรวม Report ของแต่ละส่วนงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับขึ้น และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน support program M3 และ โปรแกรมอื่นๆที่มีการใช้งาน
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- ติดต่อกับตัวแทนต่างประเทศ - ทำค่าใช้จ่ายบริษัทในเครือ - ดูแล Proof of use - update database of Trademark - จดทะเบียน + ต่ออายุเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ - งานที่ได้รับมอบหมาย
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.Requirement Gathening 2.Business Analysis 3.Solution Design 4.Programmer Specification
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
1.คีย์ ข้อมูล คำสั่งซื้อเข้าระบบ 2.คำนวณตู้คอนเทนเนอร์ 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดโหลดสินค้า 4.จัดทำเอกสารส่งออก
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
งาน Thai Agri Foods Public Company Limited
- บริหารจัดการงานคลังสินค้าห้องเย็น (Frozen) - ควบคุมสต๊อคสินค้า - ควบคุมระบบงานต่างๆในคลังสินค้า - ควบคุมการจัดการด้านโลจิสติกส์
Thai Agri Foods Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.