1. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวน ด้วยความปลอดภัย 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการขนส่งให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน,กฏระเบียบข้อบังคับและนโยบายบริษัท 3. วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่งและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ 4. ตรวจสอบ/กำกับดูแลการจัดเอกสารในหน่วยงานขนส่ง เช่น สำเนาใบอนุญาตของพนักงานขับรถ ใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย การจดทะเบียนยานยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและลักษณะของรถบรรทุกทั้ง
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : นครหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
1. บริหารจัดการและตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกให้เป็นไปตามข้อกำหนด ถูกต้อง ตรงเวลา เต็มจำนวน ด้วยความปลอดภัย 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน,กฏระเบียบข้อบังคับและนโยบายบริษัท 3. วิเคราะห์และพิจรณาวิธีการแก้ไขปัญหาการซ่อมบำุรงและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ 4. ตรวจสอบ/กำกับดูแลการจัดเอกสารในหน่วยงานซ่อมบำรุง เช่น พรบ.รถ ใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย การจดทะเบียนยานยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและลักษณะของรถบรรทุกทั้งหมด ใบอนุญาตต่างๆ ข
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : นครหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
สนับสนุนในการจัดทำเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานและการบริการที่กำหนด คำนวณและสรุปรายรับ บันทึกข้อมูลการเปิด/ปิด การทำงานขนส่ง-ขนถ่ายสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันตามเวลากำหนด
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
รับ - ส่งผู้บริหารตามตารางงานประจำวัน ตรวจสอบ ดูแล ทำความสะอาด สภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ** บ้านพักผู้บริหาร อยู่สุขุมวิท 24 **
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
1.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และอัพเดทข้อมูล 2.ประสานงานหน่วยงานราชการเกี่ยวกับงานทะเบียน ภาษี และต่อใบอนุญาต 3.ควบคุมและจัดเก็บงานทะเบียนทรัพย์สิน 4.จัดทำแผนงานประกันภัยทรัพย์สินทุกประเภท 5.ควบคุมดูแลสถานะทรัพย์สิน 6.จัดทำบันทึกสรุป งานทะเบียนทรัพย์สินสรุปผลรายงานประจำเดือน
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
หมวดที่ 1 ควบคุมการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามระบบ/นโยบาย เช่น กระบวนการ/เงื่อนไข,ระยะเวลา,อายุการใช้งาน - ควบคุม/ดำเนินการ จัดซื้อ ให้เป็นไปตามโยบาย/การวางแผน/รวมทั้งกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ - ควบคุม/ดำเนินการ จัดซื้อให้เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานด้านการจัดซื้อ - ควบคุมและตรวจสอบรายการสั่งซื้อ - ตรวจสอบใบเสนอราคา และเปรียบเทียบเงื่อนไข - ประสานงานในการจัดทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อตามอำนาจหน้าที่ - ควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามงบป
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
1 ตรวจสอบเอกสารการรับ - จ่าย จัดทำเช็คและเอกสารด้านการเงิน 2.ตรวจสอบยอดรายรับ รายจ่ายจ่ายวิเคราะห์ตัวเลขปัญหาและแนวทางการแก้ไข 3.จัดทำรายงานทางการเงิน 4.ติดตามชำระหนี้ จัดทำรายงานสรุปยอดลูกหนี้ 5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
1. งานด้านนิติกรรมสัญญา ร่างสัญญา ตรวจสอบ แก้ไขสัญญาทางกฏหมาย 2. ควบคุมเอกสารทางกฏหมายของบริษัทให้เป็นไปตามระบบ 3. งานแปลเอกสารด้านกฏหมาย
บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.