ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
1. จัดทำภาษี ภงด.1, 3, 50, 51, 53, 90, 91 ภพ.30, ภธ.40 เป็นต้น 2. บันทึกบัญชี และปิดงบการเงินประจำเดือน,ปี 3. วางแผนภาษี และจัดทำงบต้นทุน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด 4. วิเคราะห์งบ, อ่านงบการเงินได้ 5. ควบคุมงานการเงิน (การเงินรับ-การเงินจ่าย) 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. รับเช็ค-วางบิล 2. ส่งและรับเอกสารและเอกสารของบริษัท 3. ส่งและรับงานสินค้า (ปริมาณน้อยๆ) 4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ยารักษาโรค, อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น 5. ติดต่อเอกสารของหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม, กรมตำรวจ, กรมแรงงาน เป็นต้น
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. ขับรถส่งสินค้าของบริษัทตามงานที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดยกสินค้าเข้ารถ และแบกยกสินค้าลงให้ลูกค้า (มีเด็กติดรถให้ 1 คน/คัน) 3. ดูแลยานพาหนะและเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน (ตรวจสอบ/ล้างรถ/ซ่อมบำรุงเมื่อถึงกำหนด) 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. ปั๊มงานตามแบบ 2. ปั๊มงานโดยควบคุมเครื่อง AUTO และปั๊มมือ
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. ควบคุมงานการผลิต (งานพิมพ์) ให้รูปแบบที่ลูกค้าต้องการ 2. ควบคุมงานพิมพ์ให้เป็นไปตามแผนงานการสั่งผลิต 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักรเบื้องต้น ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. ดูแลต้นไม้/สวน (ปลูกต้นไม้/รดน้ำ/พรวนดิน/ตัดแต่งกิ่ง) บริเวณบ้านและบริษัท 2. กวาดใบไม้ทุกวัน 3. ตัดหญ้า เดือนละ 2 ครั้ง 4. อาบนำ้สุนัข (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 5. พาสุนัขไปหาหมอ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ตลอดจนอุปกรณ์ภายในโรงงานและออฟฟิศ 2. เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรบางชนิด เช่น ฟิวส์ และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน กับช่างพิมพ์ ช่างเครื่อง 3. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. วางแผน และรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2. แนะนำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับเป้าหมายลูกค้าใหม่ และรับผิดชอบดูแลฐานลูกค้าเดิม 3. ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า 4. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทเพื่อให้สินค้าผลิตตรงตามความต้องการและเวลาของลูกค้า 5. จัดการข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้าและดำเนินการแก้ไข รวมถึงให้บริการหลังการขายและติดตามความพึงพอใจกับลูกค้า 6. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย 7. สรุปฝลการทำงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 8. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ไ
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. วางแผนการจัดส่งสินค้า 2. สรุปรายการจัดส่งประจำวันเพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 3. สรุปจำนวนสินค้าค้างส่งประจำวัน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าก่อนการจัดส่งสินค้า 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ เพื่อวางแผนการจัดส่ง เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
- ประสานงานกับซัพพลายเออร์ในการส่งวัตถุดิบ และตรวจรับวัตถุดิบให้เป็นไปตามใบสั่ง - นับสต็อกสินค้า อัพเดทสินค้าคงเหลือทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - ลงบันทึกข้อมูลการรับของเข้า-ออก ทั้งจากภายใน และภายนอกบริษัท - ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการรับสินค้าเข้าจากฝ่ายผลิต ควบคุม และเตรียมลำดับสินค้าเข้า-ออกไปยังแผนกอื่นๆต่อไป - ดูแล และควบคุมพื้นที่การทำงานภายในหน่วยงานคลังสินค้าให้เป็นระบบหมวดหมู่ ระเบียบเรียบร้อย - ดูแล และอบรมพนักงานในหน่วยคลังสินค้าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. จัดทำ Artwork งานพิมพ์ในรูแบบถุงหิ้ว โบร์ชัวร์ หนังสือ แพคเกจจิ้งสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ 2. ออกแบบงานพิมพ์ต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต 4. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
1. จัดทำเอกสารและจัดเก็บเอกสารฝ่ายผลิต 2. จัดทำรายงานของฝ่ายผลิต เช่น แผนการผลิต, อัพเดทสถานะสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 4. ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ การส่งสินค้าและรับสินค้าที่ส่งไปผลิตภายนอกบริษัท เช่น งานส่งเคลือบ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ฝาหมิน เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.