1. ควบคุมตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงินประจำวันที่รับจริง ควบคุมการจ่ายของฝ่ายขาย สายส่ง 2. ดูแลบริหารงานของสาขา รวมถึงงานอื่นๆ ของสาขา
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. วางแผนด้านการบริหารงานคลังสินค้า วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป 2. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจแก้ปัญหาการจัดเก็บ 3. บริหารสต๊อคสินค้าวัตถุดิบให้เพียงพอดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ บริหารบุคลากร และอื่นๆ
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้แก่ลูกค้า 2. วางแผนงานการขาย 3. ดูแลลูกค้ารายเก่า และหาลูกค้ารายใหม่ ออกพบลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดทำรายงานขาย
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
- บริหารร้านให้เกิดรายได้ตามเป้า - วิเคราะห์การดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายได้ การส่งเสริมการขาย - บริหารบุคลากรภายในร้านอย่างเป็นระบบ - จัดตารางลงปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละเดือน - จัดหาพนักงานทดแทนที่ลาหยุด - จัดทำตารางการทำโอทีพนักงาน - ตรวจสอบเอกสารภายในร้าน เช่น การตรวจร้าน - ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงาน - ตรวจสอบเงินสดย่อยภายในร้าน - ตรวจสอบเงินรายได้ เงินทิป ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่ง - แก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้าหรือจากการกระทำของลูกค้า
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี, ลำลูกกา
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ , ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
- ฝึกพนักงานใหม่สามารถทำอาหาร/รสชาติ/ ฯลฯ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - สั่งวัตถุดิบในแต่ละวันให้เพียงพอในการขาย - ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตามที่บริษัทกำหนด - ทำหน้าที่ตรวจสอบรสชาติ ปริมาณ และการจัดแต่งอาหาร - ทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในร้าน ให้เรียบร้อย - ผลิตอาหารตามความต้องการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และได้มาตรฐาน - ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานให้อยู่สภาพที่เรียบร้อยอยู่เสมอ
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี, ลำลูกกา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.ทำสต็อควัถุดิบ ใช้ไป-คงเหลือ 2.ตรวจสอบวัตถุดิบที่ต้องใช้ให้พียงพอ 3.ควบคุมรสชาติ ปริมาณ หน้าตาอาหาร 4.ความรวดเร็วในออกเมนูแต่ละเมนู 5.ตรวจสอบความเรียบร้อยของครัว
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี, ลำลูกกา
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ , ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. ชงชายังตามสูตรที่กำหนด 2. ชากาแฟสดตามสูตรที่กำหนด 3. เสริฟชา+กาแฟ 4. เช็คสต็อควัตถุดิบชา+กาแฟสด 5. บันทึกการเบิก-จ่าย วัตถุดิบของแต่ละวัน
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี, ลำลูกกา
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ , ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.ต้อนรับลูกค้า บริการลูกค้า 2.รับออเดอร์ เสริฟอาหารลูกค้า 3.รับชำระเงินจากลูกค้า
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี, ลำลูกกา
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ , ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. บริหารยอดขายสินค้า และ รถเข็นชายสี่ 2.บริหารงานบุคลากรฝ่ายขาย 3. บริหารกระบวนการบริการลูกค้าแฟรนไชส์ 4.บริหารยอดขายสินค้าแฟรนไชส์ และจัดส่งสินค้า
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 - 40,000 บาท+คอมมิชชั่น
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1..ทำการวิเคราะห์เทรนด์สินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจเข้ามาขายในธุรกิจ 2..ติดต่อสรรหาสร้างธุรกิจใหม่ ทั้งอาหารและสินค้าอื่นในเทรนตลาด หรือตลาดออนไลน์ 3.จัดทำโครงการพัฒนาสร้างธุรกิจใหม่ ตามเทรนด์ผู้บริโภค ร่วมกับเทรนด์ตลาด 4. จัดทำโครงการพัฒนาสินค้าที่มีเดิมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด 5. จัดทำโครงการพัฒนาสินค้าให้มีความทันตามเทรนด์ผู้บริโภค 6.มีความรู้ถนัดงานเทรนด์อาหารข้าวกล่องพร้อมทาน เครื่องดื่ม ของทานเล่น เป็นต้น 7.วิเคราะห์ยอดขายและเทรนด์ลูกค้าประกอบพิจารณาสินค้าได้ 8.กำหนดแผนกระจายสินค้าร่วม
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนดกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมดูแล ตรวจสอบ การจัดซื้อของพนักงานฝ่ายต่างๆ 3. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะสินค้าให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 4. ร่วมคัดเลือกประเมินผู้ชาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.จัดทำโครงการพัฒนาสร้างธุรกิจใหม่ ตามเทรนด์ผู้บริโภค ร่วมกับเทรนด์ตลาด 2. จัดทำโครงการพัฒนาสินค้าที่มีเดิมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด 3. จัดทำโครงการพัฒนาสินค้าให้มีความทันตามเทรนด์ผู้บริโภค 4. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 5. สนับสนุนการตลาดสร้างผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาด
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. บริหารบุคลากรทุกคนในสาขา 2.บริหารงานโรงผลิตบะหมี่ สาขา 3. บริหารงานสินค้าคงคลังสาขา 4.บริหารยอดขายสินค้าแฟรนไชส์ และจัดส่งสินค้า 5. บริหารงานอาคารสำนักงานทั้งระบบของสาขา
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ , ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1..ทำการวิเคราะห์เทรนด์สินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจเข้ามาขายในธุรกิจ 2..ติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อนำสินค้ามาขาย 3.มีความรู้ถนัดงานเทรนด์อาหารข้างกล่องพร้อมทาน เครื่องดื่ม ของทานเล่น เป็นต้น 4..วิเคราะห์ยอดขายและเทรนด์ลูกค้าประกอบพิจารณาสินค้าได้ 5..กำหนดแผนกระจายสินค้าร่วมกับผู้บริหาร แผนระยะสั้นระยะยาวได้
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ , ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.ประสานงานร่วมกับฝ่ายขาย ในการจัดทำแผนการตลาด และส่งเสริมการขาย 2.ศึกษา สภาวะตลาด คู่แข่ง หาวิธีการเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 3.วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้า และเพิ่มช่องทาง 4.วางแผนเพิ่มช่องทางขายสินค้าออนไลน์ 5.วางแผนทำโปรโมชั่นสนับสนุนยอดขาย ส่งเสริมฝ่ายขาย 6. งานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมายได้
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของบริษัท 2.ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและ สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค 3.ศึกษา ทดสอบ วิจัย ค้นคว้า พัฒนาและเปรียบเทียบ วัตถุดิบและแหล่งวิตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาที่ต้นทุนต่ำกว่าเดิมหรือเป็นไปตามที่บริษัทต้องการ
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ , ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าแฟรนไชส์ 2. ประสานงานกับลูกค้าแฟรนไชส์ในตัวผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น 3. เก็บเงินออกบิลให้ลูกค้าแฟรนไชส์
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ส.ค. 2563
1. ขับรถผู้บริหาร 2. งานตามรับมอบหมาย
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ , ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1.คิดค้นสูตรอาหาร และ ออกแบบเมนูใหม่ 2.วางแผนคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ เมนู และรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณโดยรวม 3.ดูแลเรื่องควบคุมคุณภาพอาหาร การตกแต่ง รวมถึงตรวจสอบมารตฐานอาหาร 4.ดูแลครัวและสุขลักษณะให้สะอาดอยู่เสมอ
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000-20,000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
1. วางแผนด้านการบริหารงานคลังสินค้า วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป 2. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจแก้ปัญหาการจัดเก็บ 3. บริหารสต๊อคสินค้าวัตถุดิบให้เพียงพอดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ บริหารบุคลากร และอื่นๆ
บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000-20,000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.