1. ควบคุมดูแลการตรวจนับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่ในสภาพดีเสร็จภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงดำเนินการกับสินค้าที่ไม่ได้เกณฑ์คุณภาพ หรือ ไม่ตรงกับเอกสารการจัดส่ง 2. ควบคุมดูแลการบ
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
- สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกหรือมีที่พักใกล้เคียง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Microsoft Office ได้ - มีความรู้และความสนใจในงานด้านคลังสินค้า
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 331 บาท/วัน
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1. ติดต่อประสานงาน Shipping และจัดทำเอกสารส่งออก 2. ประสานงานโรงงานเพื่อสั่งผลิตสินค้า 3. ประสานงานลูกค้าเพื่อตรวจสอบเอกสาร และจัดส่งเอกสารตัวจริงส่งลูกค้า 4. หน้าที่อื่นๆภายในแผนกตาม
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
- ฝ่ายผลิต - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 30   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
ควบคุมเครื่องฉีดพลาสติกในการผลิตงาน แก้ไขและบำรุงรักษาเบื้องต้น สามารถควบคุมเครื่องจักร ภายในโรงงาน
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1.หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มยอดขาย 2.สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า หาโอกาสเปิดตลาดใหม่ 3.ติดต่อดูแลงานขาย แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย 4.ออ
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาท/เดือน ขึั้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1.หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มยอดขาย 2.สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า หาโอกาสเปิดตลาดใหม่ 3.ติดต่อดูแลงานขาย แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย 4.ออ
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท/เดือน ขึั้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
- ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยากภายใต้การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1. สนับสนุนการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 2. ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ 3. เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลูกค้า และองค์กร 4. รับผิดชอบงานขายสารเคมี กลุ่มผลิตภัณฑ์วัต
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1. สร้างการขาย และรับผิดชอบเป้าการขายที่ได้รับมอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าตัวใหม่ๆ อัพเดทให้ลูกค้าทราบทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ 3. รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไ
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
วางแผนและจัดการบัญชี Modern Trade เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งการขายและการจัดจำหน่าย วางแผนและจัดการ HORECA เพื่อบัญชีเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งการขายและการจัดจำหน่าย นำเสนอผลิตภัณฑ์โปรโมชั
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1.จัดเรียงสินค้า 2.แพคสินค้าจัดส่ง 3.ตรวจนับสต๊อค 4.ทำเบิก-จ่ายสินค้า
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
•จัดการแคมเปญการตลาดดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบดังต่อไปนี้การบรรยายสรุปการวางแผนการดำเนินงานและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของแคมเปญ •จัดการแผนการตลา
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
- รักษาฐานลูกค้า่เก่า และ หาลูกค้ารายใหม่ พร้อม ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอ - ทำยอดขาย ดูแลเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมด ตามที่ทางบริษัทฯมอบหมาย ทำ Report ในการออกพบลูกค้า และ การขาย ส่งผู้บังค
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
ขายสินค้าผ่านทาง LAZADA, Shopee จัดทำข้อมูลรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการขาย และสินค้า วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดั
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป ตามโครงสร้างและความสามารถ
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
1.Facebook Admin 1.1 จัดระเบียบการโพส์ ช่วงเวลา/เนื้อหา 1.2 เขียนContentเพื่อจัดวางในแต่ละโพส์ 1.3 จัดทำรูปภาพหรือคัดเลือกเพื่อมาใช้ในการโพส์ 1.4 จัดการตั้งค่าโพส์ที่ทำการโปรโมท์ให้ตรงกลุ่มเป้าห
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
- สนับสนุนและควบคุมงานของทีมขาย - ติดตามและสนับสนุนทีมขายให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ - ส่งเสริมทีมขายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สนับสนุนทีมขายในการต่อรองกับลูกค้า
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,500 ขึ้นไป
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
งานการตลาด จัดทำ Art Work และสื่อทางออนไลน์ เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
• บริหาร จัดการ ควบคุม สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานในทีม • ส่งเสริมทีมขายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ติดตามการตัดสินใจซื้อสินค้า การเจรจาต
บริษัท เอส คิว ไอ กรุ๊ป จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.