ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
1. Assist with high-level decisions about policy and strategy. 2. Help with recruiting new staff members when necessary. 3. Oversee the company’s fiscal activity, including budgeting, reporting, and auditing. 4. Assure legal and regulatory documents are filed and monitor compliance with laws and regulations. 5. Identify and address financial risks and opportunities for the company. 6. Supervise financial reporting and budgeting team. 7. Review financial reports for ways to reduce costs. 8
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เฉลิมพระเกียรติ, เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ติดต่องานกฎหมาย และเน้นงานบังคับคดี ติดตามงานเอกสาร และ กระบวการทำงาน
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12500-18000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง - ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน - ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูและการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประ
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
- ดำเนินการฟ้องร้อง - ร่าง และตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท - ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ - มีความรู้ด้านกฎหมายเช่าซื้อ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
บริหารงาน กฎหมายและทนายความ เกี่ยวกับ การติดตามลูกหนี้กฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี ตลอดจนการยึดทรัพย์ขาดทอดตลาด
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 65,000 บาท
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ดำเนินคดีฟ้องร้อง ติดตาม เจรจา อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (เกี่ยวกับกฎหมาย)
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12500-30000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
บริหารงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประจำสาขา วิเคราะห์สินเชื่อ บริหารการติดตามหนี้ บริหารการขายรถยนต์
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
กำกับควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของแผนกการเงิน จัดทำรายการเบิก-จ่าย ตรวจสอบรายรับ และจัดทำรายงานต่อผู้บริหาร ติดต่อธนาคาร
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ทำรายการ รับ รายการจ่าย ทำสรุปรายวัน รายเดือน ดูแลลูกน้อง การเงิน และ แคชเชียร์ จัดทำรายงานต่างๆ
บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เฉลิมพระเกียรติ, เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000-40000
วันที่ : 14 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.